Žyma:Šilutės raj. F. Bajoraičio viešoji biblioteka

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Šilutės raj. F. Bajoraičio viešoji biblioteka


Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka – Pamario bendruomenės kultūros ir informacijos centras, įsikūręs miesto centre, Tilžės g. 10. Čia teikiama informacija visais kultūros, kraštotyros ir etnokultūros klausimais. Veikia Knygos muziejus (nuo 1995), kuriame yra per 3 tūkst. retų spaudinių, ekslibrisų, rankraščių. Komplektuojama Australijos, JAV, Kanados, Rusijos, Estijos, Belgijos ir kitų valstybių dailininkų meno darbų kolekcija. Bibliotekoje veikia leidykla „Prūsija“ (įsteigta 1996), teikianti leidybines paslaugas šilutiškiams. Biblioteka įgyvendino ALF remtą projektą "Šilutės kultūros agentūra". 1998 m. kartu su LASS (Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga) Šilutės skyriumi įgyvendino projekto „Langas į pasaulį“ pirmąjį etapą: garso knygų pristatymą į namus akliesiems ir silpnaregiams. 1998 m. sausio 8 d. Seimo rūmuose Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai įteiktas Martyno Mažvydo atminimo medalis, diplomas ir 10000 Lt premija už geriausią renginį pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakčiai paminėti. 2001 m. bibliotekoje atidaryta Muzikinė ir Interneto skaityklos. 2002 m. pagal aljanso "Langas į ateitį" projektą įrengti viešojo interneto prieigos centrai viešosios bibliotekos Ž. Naumiesčio ir Pašyšių filialuose, 2003 m. – Juknaičių filiale. Pirmasis bibliotekos kompiuterizavimo etapas – kompiuterinio knygų katalogo kūrimas – prasidėjo jau 1997 m., kai viešoji biblioteka įsijungė į LIBIS programinės įrangos diegimo pilotinį projektą. Pagal LIBIS plėtros projektą Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, kartu su 10 respublikos viešųjų bibliotekų, buvo atrinkta diegti LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemę. Tai buvo sėkmingai užbaigta 2003 m. pabaigoje. Nuo 2004 m. Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka pradėjo automatizuotai aptarnauti savo paslaugų vartotojus, išduodama vieningus elektroninius skaitytojų pažymėjimus. Bibliotekos vartotojai, įsigiję šį pažymėjimą, gali naudotis visų Lietuvos bibliotekų, priklausančių LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemės tinklui, paslaugomis.


Nuorodos
Susiję maršrutai
Žymos pagal vietovę

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai