Žyma:Adolfina Gylienė

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Adolfina Gylienė


ADOLFINA GYLIENĖ „Gyvenimas – tai klevo lapas... Švelniam pumpure jis slepias. Paskui su vėtromis kovoja. Vis auga, vis labiau bujoja... Sušvinta žaluma sodria, bet tik labai trumpam, deja... Ir štai ruduo jau atkeliavo, rausvai nudažęs lapą klevo. Liepsnoja klevas išdidus – nebuvo niekad toks gražus! Gyvenimą kaip klevo lapą, ruduo ryškiom spalvom nutapo. Prabėga metai, bet žmogus, kaip klevas rudenį gražus...“ (A. Giedraitienė).Šie žodžiai tarsi specialiai parašyti Adolfinai atspindi visą jos gyvenimą. Adolfina Gylienė gimė 1926 m. sausio 25 d. Gaižaičių kaime, Kruopių valsčiuje. Baigus pradinius mokslus teko sunkiai dirbti ūkio darbus, kadangi tėvai neturėjo galimybės šešių dukterų išleisti į mokslus - vyriausioji jų jau mokėsi. Kai Adolfinai sukako 16 m., ji pradėjo dainuoti ansamblyje, vėliau giedojo ir iki šiol tebegieda Žukančių bažnyčios chore. 1944 m. Adolfinos šeima vokiečių karių buvo išvaryta iš namų, nes toje vietoje buvo fronto linija. Visa šeima buvo išblaškyta ir tik 1955 m. vėl sugrįžo į savo namus. Pokario metais teko sunkiai dirbti kolūkiuose, bet daina ją lydėjo visą gyvenimą, taip galėdavo bent trumpam pamiršti vargus ir nepriteklių. Ji dainavo ansamblyje, dalyvavo dainų šventėse, aplinkiniuose rajonuose.1981 m. buvo pakviesta dalyvauti Liaudies muzikos atlikėjų konkurse Raseiniuose, kur pateko į tolimesnę atranką dainuoti Vilniuje. Ten gavo pagyrimo raštą už sėkmingą pasirodymą Liaudies muzikos atlikėjų konkurse.Adolfina žmonėms reikalinga tiek džiugią, tiek skausmo kupiną akimirką. Ji dainavo įvairiose šventėse ir giedojo laidotuvėse, kaip labai gera šeimininkė paruošusi ne vieną vestuvių iškilmių vaišių stalą, o prireikus ir gedulingus pietus. Jos dėka 1993-1996 m. suremontuotas Žukančių bažnyčios vidus ir išorė. Šiuo metu Adolfina dainuoja Gaižaičių bendruomenės ansamblyje ne tik kitų, bet ir savo kūrybos dainas, yra sukūrusi ne vieną eilėraštį. Žiūrovus džiugina tai, kad kopianti į devintą dešimtį, ji geba prasmingomis dainomis ir ypatingai gražiu balsu suvirpinti jų širdis.Vardų sritys
Variantai
Veiksmai