Žyma:Elena Juciūtė

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Elena Juciūtė


Elena Juciūtė

Elena Juciūtė – pedagogė, rašytoja. Gimė 1911 m. rugpjūčio 7 d. Švėkšnoje, 1932 m. čia baigė gimnaziją. Studijavo matematiką Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Vėliau mokytojavo Pilviškiuose. Antrosios sovietinės okupacijos pradžioje Elena platino pogrindinę spaudą, o 1946 m. buvo pakviesta stoti į partizanų dalinį, tapo partizanų ryšininke. 1947 m. suimta ir nuteista 10 metų kalėjimo. 1956 m., po Chruščiovo amnestijos, grįžo į Lietuvą. 1967 m. išvyko gyventi pas seserį į JAV (Bostonas). Bostone išplėtojo lietuvišką veiklą. Daugelyje lietuvių susirinkimų pasakojo apie pasipriešinimą sovietinei okupacijai ir Sibiro kalinių gyvenimą, bendravo lietuvių spaudoje: Drauge, Pasaulio lietuvyje, Skautų aide. Gyvendama ten, parašė knygą Ąžuolėlis, kurioje pasakojama apie Lietuvos ūkininkų ir jų ūkių naikinimą antrosios okupacijos metais, bei Pėdos mirties zonoje – apie prisiminimus iš Sibiro (1987 m. išleista knygos santrauka). Taip pat redagavo Sibiro tremtinės Onos Tamošiūnaitės prisiminimų knygą Igarkos Naujamiestis. 1974 m. E. Juciūtė išleido 77 anekdotų rinkinį, pasirašiusi Krizo Pleperio slapyvardžiu.

Rašyti pradėjo 1966 m., o baigė 1971 metais, už tai 1975 m. buvo apdovanota Kipro Bielinio premija.

Elena Juciūtė mirė 1986 m. rugsėjo 18 d. Bostone.

Šaltiniai: • Išeivijos rašytoja Elena Juciūtė. Lietuvos aidas, 2007, rugpjūčio 7 d., p. 9.Vardų sritys
Variantai
Veiksmai