Žyma:Gargždų miesto bendruomenė

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Gargždų miesto bendruomenė


Gargždų miesto bendruomenė susikūrė, atsiradus iniciatyviniam branduoliui. 13 gargždiškių komanda: D.Leketienė, A.Laugalys, V.Skuodas, L.Mazalienė, R.Mazalas, A.Vaičiulienė, R.Vaičiulis, V.Galinskienė, V.Čeledinas, A.Straukienė, V.Tirevičienė, A.Albertjan, V.Kura 2008 11 04 steigiamajame susirinkime nutarė steigti Gargždų miesto bendruomenę, patvirtinti įstatus. Sekančiame susirinkime padėti ekonominiai pamatai bendruomenės registravimui: Loreta ir Romualdas Mazalai, V.Skuodas, A.Laugalys, R.Vaičiulis, V.Kura, V.Čeledinas, N.Ciratutas paaukojo pinigus, o Vilma Tirevičienė daug savo laiko ir 2008 11 27 įregistruota visuomeninė, nepolitinė, pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindiniai tikslai skatinti pilietinės bendruomeninės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje, pradedant nuo savęs, pritraukiant ir nevyriausybines visuomenines organizacijas (jų narius) bendram tikslui – spartesniam gerovės kūrimui, skatinti savivaldos plėtrą. Taip pat išsikeltas uždavinys formuoti bei skatinti teigiamas gyventojų bendruomeniškumo - pilietiškumo, teisingumo, kultūringumo, tolerantiškumo nuostatas, kurti saugią (glaudžiai bendradarbiauti su teisėsaugos organais – steigti policijos rėmėjų grupes) ir patogią gyvenamąją aplinką. Siekdama savo tikslų bendruomenė: organizuoja įvairius renginius, diskusijas bendruomenės narius dominančiais klausimais, buria iniciatyvines grupes projektų įgyvendinimui; rūpinasi Gargždų miesto ir jo apylinkių kultūrinio, gamtinio paveldo išsaugojimu; kuria Gargždų miesto vystymosi viziją bei įvairiai veiklai palankią infrastruktūrą. Bendruomenės nariai teikia siūlymus, reikalavimus Seniūnijai, Savivaldybei bendradarbiauja su įvairiomis miesto įstaigomis bei institucijomis, palaiko ryšius su vietos verslininkais.


Nuorodos

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai