Žyma:Generolas Povilas Plechavičius

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Generolas Povilas Plechavičius


Povilas Plechavičius gimė 1890-02-01 Bukončių k. (Mažeikių r.) – Lietuvos kariuomenės generolas leitenantas. P. Plechavičius krikštytas Pikelių bažnyčioje.Pradėjęs mokytis Lietuvoje, Maskvoje 1908 m. baigė gimnaziją, 1911 m. komercijos institutą, 1914 m. Orenburgo kavalerijos karo mokyklą.1918 metais, grįžęs į Lietuvą, apsigyveno Žemaitijoje ir suorganizavo žemaičių partizanų rinktinę, kovojusią prieš bolševikus, užėmusius Mažeikius ir Telšius. Tapo Mažeikių karo komendantu, kovojo su bermontininkais, lenkais. 1920 metais kovojo su lenkais prie Seinų, Augustavo miškuose, prie Varėnos ir kitur. Už kovas dėl Lietuvos laisvės jis apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu. 1924 m. P. Plechavičius baigė Aukštuosius karininkų kursus Kaune, 1926 metais – Generalinio štabo akademiją Prahoje. Lietuvos kariuomenėje tarnybą pradėjo kapitonu, baigė generolu leitenantu. Vadovavo 1926 metų gruodžio 17 d. perversmui Lietuvoje. Nuo 1927 m. buvo Lietuvos kariuomenės vyriausiojo štabo viršininku. 1929 m. vasario 13 d. generolas P. Plechavičius prieš savo valią buvo išleistas į atsargą. Pirmosios sovietinės okupacijos metais 1940-06-15 pasitraukė į Vokietiją, o prasidėjus Vokietijos– Sovietų Sąjungos karui, 1941 m. grįžo į Lietuvą. Generolas P. Plechavičius 1944 m. vasarį suorganizavo Vietinę rinktinę ir tapo jos vadu. 1944 m. gegužės 15 d. jis su štabo karininkais buvo suimtas bei įkalintas Salaspilio koncentracijos stovykloje.Nuo 1949 m. P. Plechavičius apsistojo JAV, kur gyveno jo motina.

P. Plechavičius buvo Lietuvos karininkas, tarnavęs tik savo krašto interesams ir nesulaužęs savo valstybei duotos priesaikos net ir ekstremalioje situacijoje. Generolas P. Plechavičius mirė 1973 m. gruodžio 19 d., palaidotas šeimos kape Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.


Žymos pagal vietovę

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai