Žyma:Jonas Juškaitis

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Jonas Juškaitis


Jonas Juškaitis

Jonas Juškaitis – teisininkas. Gimė 1922 m. balandžio 11 d. Barvuose, Šilutės r. Mokėsi Šilutės lietuvių progimnazijoje, brandos atestatą įgijo 1941 m. Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Vokietijoje studijavo teisę ir ekonomiką Heidelbergo ir Marburgo universitetuose, 1947 m. atvykęs į Kanadą studijavo Toronto universitete, kurį baigė 1954 m. Dirbo Vankuveryje advokatu ir notaru. Buvo vienas iš Kanados lietuvių studentų sąjungos organizatorių ir pirmuoju jos valdybos pirmininku (dvi kadencijas). Nuo 1952 m. – Kanados lietuvių bendruomenės krašto tarybos narys; Britų Kolumbijos apylinkės valdybos pirmininkas. Rašė leidiniuose „Mažosios Lietuvos keleivis“, „Naujienos“, „Naujoji Lietuva“, Toronto universiteto žurnale „Law Review“ ir kt.

Literatūra: tŠilutės kraštas: enciklopedinis žodynas. Šilutė, 2000, p. 180.Vardų sritys
Variantai
Veiksmai