Žyma:Jonas Kudžma

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Jonas Kudžma


Literatas, literatūros žinovas, buvęs politinis kalinys, Gargždų miesto garbės pilietis Jonas Kudžma gimė 1916 metais birželio 27 d. Radviliškio rajone. Tarnavo pas ūkininkus, nuo 16 metų aktyviai dalyvavo kaimo kultūriniame gyvenime. Rašytojas baigė Šiaulių gimnaziją, pedagoginius kursus, studijavo Žemės ūkio akademijoje, mokytojavo. Nuo 1939 m. spausdino recenzijas daugiausia moksleivių periodikoje. 1945 m. buvo enkavedistų suimtas. 10 metų kalėjo Archangelsko srities ir Komijos lageriuose. Čia aktyviai dalyvavo lietuvių tremtinių pogrindinėje veikloje, savišvietos būreliuose, slapta skaitė paskaitas apie lietuvių literatūrą, buvo lietuvių kalinių literatų Intoje kūrybos vertintojas.


Nuorodos

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai