Žyma:Justinas Antanas Vienažindys

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Justinas Antanas Vienažindys


Poetas, kunigas, knygnešys, daraktorius, draudžiamosios liet. spaudos platinimo organizatorius Justinas Antanas Vienažindys (Vienožinskis, Vienužis) gimė 1841 m. lapkričio 14 d. Anapolio k., Rokiškio raj. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1864 ar 1865 m.A.Vienažindys vaikystėje bei jaunystėje vasaras praleisdavo pas senelius Gipėnų kaime, Zarasų rajone. 1864 m. baigė Varnių kunigų seminariją ir buvo įšventintas kunigu. 11 metų išbuvo vikaru, kilnojams iš parapijos į parapiją: Panevėžo, Šiaulėnų, Krinčino, Vainuto ir Brėslaujos. 1876 m. paskirtas į Laižuvą klebonu. Čia jis gerai tvarkė klebonijos ūkį ir iš to gaudavo nemažai pajamų. 1878-1881 m. perstatė Laižuvos kleboniją, pastatė naujus ūkinius pastatus. Jo pastangomis iki 1883 m. suremontuota bažnyčia, perdengtas stogas. Taip pat apmūrytas šventorius, o jame pastatytos mūrinės koplytėlės – Kristaus kančios kelio stotys (stacijos). 1884-06-20 (07-02) Laižuvos miestelyje kilo gaisras. Sudegė valsčiaus valdybos namai, bažnyčia, pavargėlių prieglauda (špitolė), altarija, keturi ūkiniai klebonijos trobesiai. Klebonija ir vienas jos svirnas išliko. Taip pat sudegė 18 gyvenamųjų bei 25 kitos paskirties pastatai, 36 žydų ir 21 katalikų šeima liko be pastogės ir turto. A. Vienažindžio rūpesčiu, padedant parapijiečiams, tuoj buvo atstatyta dalis klebonijos ūkinių pastatų, mūrinė parapijos prieglauda. Kapinėse sukalta laikina lentų bažnyčia. 1884 m. prašė valdžios leidimo vietoj sudegusios pastatyti mūrinę bažnyčią. Tik po ilgų derybų 1889 m. leidimas mūrinės Laižuvos statybai buvo gautas. 1890-01-06 iškilmingai pašventinti būsimos bažnyčios pamatai, rudenį uždengtas čerpių stogas. Tuo metu sušlubavo klebono sveikata. Jis vyko į Varšuvą, kur gydytojai jam diagnozavo skrandžio vėžį. Lankydamasis Varšuvoje A. Vienažindys nupirko didžiajam altoriui Stanislovo Budzinskio pieštą Švč. Trejybės paveikslą, 12 spalvotų vitražų, kurie buvo sumontuoti bažnyčios languose. Klebono sveikata vis silpo. Baigiamų įrengimo ir apdailos darbų nebegalėjo prižiūrėti. 1892-06-10 (22) dar ne visai įrengta Laižuvos naujoji bažnyčia pašventinta. Tačiau bažnyčios pašventinime A. Vienažindys nebegalėjo dalyvauti. A. Vienažindys mirė Laižuvoje 1892 m. rugpjūčio 17 d., čia ir palaidotas. Antano Vienažindžio garbei 1997 m. pavadinta Laižuvos pagrindinė mokykla. Mažeikių parke 1987 m. pastatyta poeto skulptūra (aut. Gediminas Jokūbonis).


Susijusios žymos
Nuorodos

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai