Žyma:Kaimo poetė Valerija Jasaitytė - Ščiukienė

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Kaimo poetė Valerija Jasaitytė - Ščiukienė


Trijų rajonų: Joniškio, Šiaulių, Pakruojo Sandūroje, kur sraunus Kulpės upelis įteka į Mūšą, 1950 m. birželio 8 d. Kipštų kaime gimė mergytė, tėvelių pavadinta - Valerija. Tėvelis- Jonas Jasaitis - daug vargo ir skausmo patyręs žmogus.1945 metais kare Vokietijoje, Frankfurte prie Oderio neteko dešinės rankos. Visą savo gyvenimą dirbo sąžiningai ir nuoširdžiai. Mamytė - Liongina Stripeikytė - Jasaitienė, buvusi samdinė, gera audėja, šeimininkė, kaimo šviesuolė. Valerija šeimoje buvo antras vaikas. Ji augo smalsi, linksma, amžinas tėvų „kodėlčiukas“. Jau besimokydama tuometinėje Mekių pradinėje mokykloje, vėliau - Gasčiūnų aštuonmetėje mokykloje - labai mėgo piešti, rašyti eiles, vaidinti mokyklos vaidinimuose. Piešti ir rašyti ją skatino šviesaus atminimo mokytojai: Feliksas Birbilas, Danutė Gerulaitienė - Gulbinienė, Virginija Dockevičiūtė. Tai pat didelę įtaką jos gabumams turėjo mama. 1965 metais, baigusi Gasčiūnų mokyklą, pasirinko agronomo profesiją ir įstojo į Pasvalio rajono Joniškėlio žemės ūkio mokyklą. Baigusi dirbo Mekių kolūkyje brigadininke, agronome. 1970 metais persikėlė gyventi į Šiaulius, kur 25 metus dirbo tuometinėje „Nuklono“ gamykloje. Bedirbdama mokėsi Šiaulių politechnikume, baigė Vilniaus aukštąją partinę mokyklą. Šeimoje augino 3 vaikus. 1994 metais grįžo į gimtinę. Užauginti vaikai, dar priglausta ir auginama svetima mergaitė. Didelį dvasinį ir moralinį palaikymą visada turi iš vyro Edvardo. 2010 metais išleista pirma eilėraščių knygelė „Gyvenu šioj žemėj“. Buvo surengusi savo piešinių parodą Gataučių kultūros namuose. Aktyviai dalyvauja bendruomenės, bibliotekos, mokyklos bei rajono renginiuose, rašo žodžius dainoms.

Valerija Jasaitytė - Ščiukienė - Stupurų kaimo bendruomenės, Gasčiūnų pagrindinės mokyklos himnų autorė. Šiuo metu ruošiasi išleisti antrą eilėraščių knygą.


Nuorodos

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai