Žyma:Kunigystė - aukščiausias pašaukimas

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Kunigystė - aukščiausias pašaukimas


Kunigas monsinjoras, Prienų parapijos altarista, dekanas, Prienų miesto garbės pilietis Juozapas Užupis. Greitai sukaks 60 kunigystės metų, kai kunigas monsinjoras Juozapas Užupis laužo duoną Dievo vaikams, linkėdamas ramybės ir vilties. Prienų parapijos klebonas, altarista dekanato dekanas, kunigas monsinjoras Juozapas Užupis jau šešios dešimtys metų laimina žmogų ir jo darbus, teikia sakramentus, meldžia sveikatos ligoniams ir invalidams, dėkoja Viešpačiui už teikiamas malones, gėrybes, už pasaulio ir gyvenimo grožį, linki, kad visų mūsų širdys būtų tyros, o darbai – geri. Kunigo pakeltos rankos mostas padeda nepasiduoti pykčiui, pamiršti blogį, ištverti sunkumus. Kunigas yra katechetinių ir liturginių straipsnių autorius; apdovanotas draugijos Lietuvai pagražinti Padėkos raštu; 1997 m. gavo Prienų miesto mero Padėką; 1999 m. gavo Metų žmogaus titulą. Popiežius Jonas Paulius II suteikė J. Užupiui specialųjį Apaštalinį palaiminimą, minint kunigystės 50 metų jubiliejų (2002 m.), kunigui monsinjorui taip pat buvo paskirta LR Prezidento V. Adamkaus Padėka.„Aš ir miręs norėčiau jums patarnauti“,- per savo amžiaus 80- mečio Jubiliejų yra ištaręs Prienų parapijos kunigas J. Užupis. Kunigo šventos tarnystės patirtis yra labai svarbi, unikali ir vertinga. Ją turime apsaugoti nuo užmaršties. Kunigo gyvenimas tebus kaip angelas – amžinas, tobulas, palaimintas...


Susiję enciklopedijos straipsniai

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai