Žyma:Rimša Vytautas (Svėdasai)

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Rimša Vytautas (Svėdasai)


Rimša Vytautas – mokslininkas bibliotekininkas, bibliografas, pedagogas, visuomenininkas gimė 1937 m. balandžio 26 dieną Svėdasų valsčiaus Sausalaukės vienkiemyje, Anykščių r. 1945 –1953 m. mokėsi ir baigė Svėdasų vidurinės mokyklos (dabar Juozo Tumo –Vaižganto gimnazija) aštuonias klases. Mokslus tęsė Vilniaus bibliotekiniame technikume, kurį baigęs, 1956 metų vasarą pradėjo dirbti Pagėgių rajoninėje bibliotekoje. 1957-1959 m. pirmoje pusėje buvo jos vedėjas. 1959-1964 m. Vytautas mokėsi ir baigė Vilniaus valstybinio universiteto (VVU) Istorijos-filologijos fakultetą ir įgijo mokslinio bibliotekininko-bibliografo specialybę. V. Rimša parašė 17 knygų (iš jų 7 su bendraautoriais). Tarp jų – 1971 m. „Darbas su technine literatūra masinėse bibliotekose“, 1980 m. „Skaitymo tyrimai Lietuvoje: 1918-1978 metai“, „Bibliotekų vaidmuo ugdant ir tenkinant darbininkų jaunimo profesinius ir dvasinius poreikius: tyrimų programa ir metodika“, 1983 m. „Viešųjų bibliotekų 1970-1982 m. mokslinė veikla: referatinė apžvalga“, 1987 m. „Lokaliniai skaitybos tyrimai: organizavimas ir metodika“. 1989 m. „Lietuvių bibliotekininkystės terminologijos raida ir tvarkyba: nuo ištakų iki 1989 m. (su Aukse Ralyte), 1997 m. „Knygotyra: enciklopedinis žodynas“ (su kitais bendraautoriais), 1998 m. „Mokslinės ir viešosios Suomijos bibliotekos“, 1999 m. „Bibliotekininkystės ir bibliografijos terminų žodynas: sąs. 4. Bibliotekos fondai“ (su Nijole Bliūdžiuviene) ir kt. V. Rimša yra sudaręs 10 teminių mokslo darbų, mokslinių straipsnių ir kitų rinkinių; parengė 6 profesinius leidinius; sudarė ir suredagavo 10 mokslinių ir metodikos knygų; suredagavo 12 leidinių; o dirbdamas redaktorių kolegijose – 16 knygų. Keletą metų normindamas bibliotekininkystės ir bibliografijos profesinę lietuvių kalbą, V. Rimša (pats ir su bendraautoriais) parengė ir išleido 5 lietuvių bibliotekininkystės ir knygų leidybos terminų standartus. Iš viso vienaip ar kitaip yra įtakojęs 58 profesinių leidinių pasirodymą.


Susijusios žymos
Nuorodos
Žymos pagal vietovę

Vardų sritys
Variantai
Veiksmai