Žyma:Viktoras Baltutis

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Viktoras Baltutis


Viktoras Baltutis Viktoras Baltutis – ekonomistas, spaudos darbuotojas, aktyvus lietuvybės puoselėtojas ir skleidėjas. Gimė 1927 m. kovo 23 d. Užšusčiuose, Šilutės r. 1944 m. emigravo į Vokietiją. 1948 m. baigė gimnaziją Diuseldorfe, išvyko gyventi į Australiją. Adelaidėje studijavo Technologijos institute, dirbo šalies valstybinėse įstaigose. Nuo 1950 m. aktyviai dalyvauja lietuvių kultūros ir sporto organizacijose. Renkamas į lietuvių bendruomenės valdybą, buvo jos pirmininkas. 1982 m. išrinktas į Pasaulio lietuvių seimą, 6 metus vadovavo Adelaidės lietuvių radijo programai. Parašė apie 50 feljetonų Australijos lietuvių gyvenimo aktualiomis temomis. Bendradarbiauja „Mūsų pastogėje“, „Tėviškės žiburiuose“, „Pasaulio lietuvyje“ ir kt. leidiniuose, yra Australijos lietuvių metraščio 2-ojo tomo (1983) vyr. redaktorius. Išleido autobiografinių atsiminimų knygą „Išsinešėme tik ilgesį“ (1996), apysaką „Akivaras“ (2005), parašė scenos veikalų, feljetonų.


Literatūra: Viktoras Baltutis. „Akivaras“ [interaktyvus]. [žiūrėta 2010 m. rugpjūčio 3 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.patogupirkti.lt/book/book.asp?ISBN=9789955426332>.Vardų sritys
Variantai
Veiksmai