Žyma:Vytautas Gurauskas

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Vytautas Gurauskas


Vytautas Gurauskas

Vytautas Gurauskas – gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras. Gimė 1931 m. spalio 14 d. Kaltinėnų miestelyje, Šilalės r. 1951 m. su pagyrimu baigė Švėkšnos vidurinę mokyklą, 1957 m. – Kauno medicinos institutą. 1962 m. pradėjo dirbti Vilkaviškio rajono centrinėje ligoninėje gydytoju. Vėliau tapo rajono vyriausiojo gydytojo pavaduotoju, rajono vyriausiuoju gydytoju. 1964–1970 m. V. Gurauskas buvo LKP CK Mokslo ir mokymo įstaigų skyriaus Sveikatos apsaugos ir socialinio aprūpinimo sektoriaus vedėjas. Kartu dirbo Respublikinėje klinikinėje ligoninėje, o nuo 1966 m. dėstė Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. Kėlė kvalifikaciją Sveikatos apsaugos ministerijos Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto aspirantūroje. 1971 m. apgynė medicinos mokslų kandidato disertaciją "Elektroninių skaičiavimo mašinų panaudojimas Lietuvos didelių miestų greitosios medicinos pagalbos stotyse". 1974 m. V. Gurauskui buvo suteiktas docento vardas; už nuopelnus šalies sveikatos apsaugai 1978 m. – Nusipelniusio gydytojo garbės vardas; suteikta aukščiausia gydytojo organizatoriaus ir pirma gydytojo terapeuto kategorija. Geriausiai savo sukauptą patirtį, gabumus V. Gurauskas pritaikė bei išplėtojo nuo 1971 m. pradėjęs dirbti Lietuvos respublikinės profsąjungų kurortų valdymo tarybos pirmininku. Prioritetinį dėmesį jis skyrė jaunos medicinos mokslo šakos – kurortologijos vystymui, naujų gydymo bei diagnostikos metodų diegimui į kurortinę praktiką. V. Gurausko iniciatyva šalyje pradėta diegti medicininė reabilitacija, kurortinė gerontologija bei kurortinė psichologija. V. Gurauskas reiškėsi ir visuomeninėje veikloje: buvo Lietuvos profesinių sąjungų tarybos prezidiumo narys, Respublikos medicinos darbuotojų respublikinio komiteto narys, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Prezidiumo ir komiteto narys. Buvo apdovanotas TSRS Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijos apdovanojimu – N. Pirogovo medaliu. 1992 m. likvidavus Lietuvos respublikinę profsąjungų kurortų valdymo tarybą, V. Gurauskas buvo pakviestas dirbti LR Seimo Sveikatos, socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko sekretoriumi-padėjėju. Aktyviai dalyvavo Sveikatos sistemos reformoje, sveikatos priežiūros įstatymų kūrime ir svarstyme. Yra prisidėjęs prie Lietuvos sveikatos programos formavimo. Buvo Lietuvos sveikatos programos tobulinimo grupės narys. V. Gurauskas yra paskelbęs apie 200 mokslinių straipsnių, pateikęs 3 racionalizacinius pasiūlymus. Skaitė pranešimus tarptautiniuose kurortologų kongresuose Italijoje, Bulgarijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje. Kartu su V. Meška, K. Natkevičiumi parašė ir 1997 m. išleido knygą "Efektyvus sveikatos stiprinimo ir reabilitavimo metodas".

Literatūra: J. Stepšys. Medicinos daktaras, docentas Vytautas Gurauskas [interaktyvus]. [žiūrėta 2010 m. rugpjūčio 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.lmb.lt/index.php?-104636340>. tŠilutės kraštas: enciklopedinis žodynas. Šilutė, 2000, p. 143.Vardų sritys
Variantai
Veiksmai