Žyma:Vytautas Mizeras

Iš „Graži tu mano“.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Vytautas Mizeras


Rašytojas, pedagogas, muziejininkas Vytautas Mizeras gimė 1931 m. kovo 27 d.Vilkiautinyje (Varėnos r.). Mokėsi to paties kaimo pradinėje mokykloje, Merkinės ir Leipalingio gimnazijose. 1956 m. baigė Šiaulių mokytojų institutą, 1966 m. - Vilniaus pedagoginį institutą. Nuo 1948 m. dirbo pedagoginį darbą, mokytojavo Lazdijuose, Šilutėje, Kretingoje, Trakuose. Režisavo ir pats rašė scenos kūrinius šių miestų kultūros namams, apie 20 metų dainavo chore. Kaip vadovas trijuose rajonuose įkūrė tris naujas mokyklas: Šilutės r. – Jonaičių aštuonmetę, Kretingos r. – Darbėnų vidurinę, Trakų r. – Elektrėnų 1-ąją vidurinę. Pastarosiose dviejose įkūrė literatūrinius muziejus. Dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1978 m. V. Mizerui suteiktas Lietuvos TSR Nusipelniuso mokytojo vardas; 1984 m. – Lietuvos liaudies mokytojo vardas; 1995 m. suteikta lietuvių kalbos mokytojo eksperto kvalifikacija. V. Mizeras yra išleidęs tokias knygas: 1985 m. – apysaką Skambutis šaukia; 1990 m. – apsakymų rinkinį Laiškas tėvams ir mokytojams; 1991 m. – apsakymų rinkinį Leisk man pakilti; 1993 m. – pedagoginės beletristikos knygą Atminties sodas; 1995 m. – romaną Visada pateka saulė. V. Mizero kūryboje svarstomos pedagoginės problemos, idealų likimas karo ir pokario sąlygomis. Beletrizuotų vaizdelių, didaktinių apmąstymų, esė, laiškų, miniatiūrų bei kitomis formomis perteikiama vaiko brandos pokyčiai, mokyklos atmosfera, dalijamasi pedagogine patirtimi.

Šaltiniai: • Bleizgienė, Onutė. Rašytojo pamoka gimtinėje. Kultūros aidai. Vilnius, 2005, nr. 6 (194), p. 10. • Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius, 2001, p. 339. • Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas. Šilutė, 2000, p. 255.Vardų sritys
Variantai
Veiksmai