"Kauno Santaros" įkūrimas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

„Kauno Santaros“ įkūrimą inicijavo tuometinis Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas Vytautas Nezgada.

Pareiškimas apie minėtos organizacijos įkūrimą buvo paskelbtas „Kauno laike“, 1993 m. kovo 30 d., nr. 58 (589). Tą pačią dieną autorius šiuo klausimu padarė pranešimą Kauno m. Tarybos rytiniame posėdyje.


PAREIŠKIMAS Dėl Tėvynės Santaros koalicijos Kauno skyriaus įkūrimo


Mes, žemiau pasirašę Kauno politinių partijų ir visuomeninių organizacijų įgalioti atstovai, susirūpinę dėl susidariusios padėties Lietuvoje, pranešame, kad įkurtas Tėvynės Santaros koalicijos Kauno skyrius (Kauno Santara).

Kauno Santara yra sudėtinė Lietuvos Tėvynės Santaros koalicijos dalis, turinti savo programines nuostatas, kuri savo veikla stengsis visomis išgalėmis prisidėti prie Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo ir stiprinimo. Įgyvendinant šiuos tikslus, Kauno Santara laikysis Lietuvos Respublikos Konstitucijos priimtos 1992 m. spalio 25 d. referendume ir įstatymų, kartu gerbdama žmogaus teises ir laisves.

Kauno Santara tikisi žmonių supratimo ir aktyvaus palaikymo saugant ir ginant Lietuvos nepriklausomybę.

Pagrindinės Kauno Santaros programinės nuostatos artimiausiu laiku:

- reikalauti besąlygiško Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos pagal dvišalį pasirašytą grafiką;

- reikalauti griežtai laikytis Konstitucinio Akto "Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas", kurį priėmė Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1992 m. birželio 8 d.;

- reikalauti, kad įkurtas Genocido tyrimo centras rūpintųsi genocido aukų ir kaltininkų išaiškinimu ir KGB archyvų išsaugojimu;

- reikalauti socialinės apsaugos programos paruošimo ir įgyvendinimo, atsižvelgiant į tarptautinius dokumentus, vykdyti sveiko (Kauno) miesto projekto programą;

- ugdyti jaunimą pilietiškumo, tautinės savimonės ir krikščioniškų vertybių dvasia;

- reikalauti nuosekliai, be trukdymų vykdyti privatizaciją ir įgyvendinti restitucijos aktą;

- rūpintis operatyvios informacijos pateikimu visuomenei.


Lietuvos žaliosios partijos Kauno skyriaus tarybos pirmininkas Vincas KAVALIAUSKAS, Lietuvos demokratų partijos Kauno skyriaus tarybos pirmininkas Primas NOREIKA, Lietuvos nepriklausomybės gynimo sausio 13-osios brolijos Kauno skyriaus tarybos pirmininkas Tadas MASĖNAS, Lietuvos politinių kalinių sąjungos Kauno tarybos pirmininkas Zigmas MEDINECKAS, Lietuvos Sąjūdžio Kauno rajono tarybos pirmininkas Vytautas VASILIAUSKAS, Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas Vytautas NEZGADA, Lietuvių tautininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė Laima MIKELIENĖ, Lietuvių bendrijos "Lituanica" pirmininkas Gintautas BUKAUSKAS, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kauno skyriaus tarybos pirmininkas Donatas GRYBAUSKAS, Lietuvos piliečių chartijos Kauno skyrius – Alfonsas ANDRIUŠKEVIČIUS, Nepriklausomybės partijos Kauno skyriaus pirmininkas Žibuntas STUKAS.


Šaltinis:

Gyvenimo kelyje : prisiminimai / Vytautas Nezgada. - Kaunas, 2008. - 191, [1] p.


Daiva Kibildienė, Kauno apskrities viešoji biblioteka