Česlova Jakštytė

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

...Vistiek, Būtie,esu ir aš duktė tava

tegul, kad ir keista - viena iš giminės

Gal ir pabalsiu dar, lyg auštant alyva,

bet tų keistų šakų jau nieks neišgenės...

(iš eil.:"Klausantis menueto")

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 3,9 / 5 (18 balsai)

Česlova Jakštytė - poetė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Gyvena Marijampolėje. Gimė 1951.01.21 Šakių rajone Lepšių kaime. Pradinę mokylą pradėjo lankyti 1958 m. Katiliuose, maždaug už keturių kilometrų nuo namų. Vėliau teko mokytis Griškabūdyje ir V. Grybo vidurinėje mokykloje Lukšiuose. Baigė Marijampolės kultūros mokyklą. 12 metų dirbo Marijampolės kompozitoriaus Jono Bendoriaus memorialiniame namelyje - muziejuje. Ne tik dirbo ir kūrė, bet ir organizavo bei vedė rašytojų, kompozitorių gimimo sukakčių paminėjimus. Šiuo metu dirba Marijampolės kraštotyros muziejuje. Eilėraščius rašyti pradėjo, dar nepažindama raidžių, nuo 5-rių metų, Savo posmus užrašinėjo nuo pirmosios klasės, o pirmąjį eilėraštį Šakių rajono laikraštis "Draugas" išspausdino, kai Č. Jakštytė lankė 11-ąją klasę. Jos poezija keletą dešimtmečių publikuota Marijampolės apskrities laikraštyje "Suvalkietis"(anksčiau "Naujas kelias"), savaitraštyje "Savaitė", "Kalvarijos kronikoje", Marijampolėje leidžiamame kultūros žurnale "Suvalkija". Č. Jakštytės kūrybos rasime respublikiniuose leidiniuose: savaitraštyje "Gimtasis kraštas", žurnaluose "Jaunimo gretos", "Švyturys", "Nemunas", užsienio spaudoje "Šviesoje", "Amerikos lietuvyje". Eilėraščiai spausdinti almanachuose "Sūduva" (2001), eilėraščių apie gimtąją kalbą suvenyriniame rinkinyje "Kalbėti motinos tarme" (1990), Juliaus Jasaičio sudarytose poezijos rinktinėse "Nupinsiu LIetuvai vainiką", "Kam pakėlei mane lig žvaigždžių", "Ant tavo rankų supasi gerumas".Dvidešimt dainų, romansų, giesmių tekstų su gaidomis išspausdinta kompozitoriaus Kazimiero Knoro muzikinėje rinktinėje "Esu čia,,gimtne". Išleistos knygos:

  • "Lygumų liepsnos" (1994)
  • "Ką man mena alyvos" (1995)
  • "Nukirptos kasos" (1999)
  • "Sonetai" (2004)
  • "Amžiai ir mirksniai" (2006)

2007 m. Č. Jakštytė tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nare.