Šedbarų kaimo dvyniai

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,7 / 5 (75 balsai)
             Šedbarų kaimo dvyniai

Istoriniuose šaltiniuose Šedbarų kaimas Kelmės rajone minimas nuo 1796 metų. Jis buvo pažymėtas ir Tytuvėnų dvaro inventoriaus aprašyme. 1923 metais Visuotinio gyventojų surašymo duomenimis Šedbaruose buvo 24 ūkiai ir 138 gyventojai. Šedbarų apylinkėse yra Raganynės piliakalnis (Aukštiškių kaimas), Šedbarų, Simaniškių, Tolučių senkapiai, Vaitkaičių pilkapyje esantys du dubenuoti akmenys, Savanorių kryžius Šukiškių kaime, Rezistentų štabo bunkeris Aukštiškių kaime. Vertingiausiu gamtiniu požiūriu miškai sujungti į Užpelkių botaninį -zoologinį draustinį. Bet labiausiai Šedbarų mikrorajonas garsus tuo, kad čia gimė ar gyveno 20 porų dvynių. Patiems vyriausiems dvyniams Konstantinui ir Vaclovui Jankūnams jau virš septyniasdešimt, o dvejoms jauniausioms dvynių poroms – Lukui ir Rokui Bandžiukams bei Nedui ir Gedui Lukoševičiams - septyneri. Maždaug nuo 1988 metų kasmet gimdavo po porą dvynukų. Tačiau nuo 2003 metų dvynių daugiau negimė. Daugiau yra vyriškos lyties porų, mažiausiai - mišrių porų. 2003 metais Šedbarų dvyniai buvo pristatyti ir pagerbti vienoje šventėje. Dvyniams teko parodyti savo kūrybinius sugebėjimus, jie prisistatė pagal Zodiako ženklus, o apie pastaruosius savo eiles skaitė rajono literatai. Taip gimė Tytuvėnų literatės Ramutės Krivickaitės kūrinys „Keimeriukai“, skirtas Šedabrų dvyniams :


Banga bangelę Žerbuvoje ginė,

Toks žydras, tartum žydintis dangus.

Nuo seno ten gyvenanti undinė

vakarais klajoja po laukus...

Užpuolė priešai ramų, tykų kaimą,

užpuolė jo gynėjus vaikinus.

Pravirkdė motinas žiauri nelaimė,

atnešus siaubą į namus...

Tada į kaimą atplaukė undinė

su sauja keimerinių riešutų.

-Štai, pažiūrėkit! Jie dvynukais gimė.

Taip gims ir jūsų daugelis vaikų.

Turėsit kaimui vėl narsių gynėjų,

turėsit palikuonių įstabių...

Ji riešutus į Žerbuvą pasėjo

Ir dingo tolumos žilų ūkų.

Nuo šiolei kaime tiek dvynukų gimsta

Keimerių, nuo Žerbuvos vandens.

Jie renkasi į savo šventę linksmą,

kur laimės duotą džiaugsmą pasisems...


Taip pat dvynių garbei Šedbarų kaimo kapela vieną linksmą polką pavadino „Dvynių“ polka.


 Dalia Galbuogienė, Kelmės  Žemaitės viešosios bibliotekos Šedbarų filialo vyr. bibliotekininkė