Šiaulių inteligentija: Atgimimo laikotarpio medžiaga Šiaulių „Aušros“ muziejuje

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 3,9 / 5 (192 balsai)

Iš straipsnių ciklo Šiaulių inteligentijos vaidmuo atgimimo laikotarpiu


Laisvos Lietuvos idėja vienijo lietuvius pasipriešinimo ir laisvės kovų sąjūdžiams per visą XX a. Lietuvos istoriją. Paskutinį pasipriešinimo laikotarpį vainikavo Sąjūdis, pasiekęs tikslą – Lietuvos nepriklausomybę. Tai nuo 1988 m. vasaros kilęs galingas demokratinis judėjimas, suvienijęs daugumą Lietuvos piliečių.

Atgimimo laikotarpio medžiaga Šiaulių ,,Aušros“ muziejuje buvo kaupiama nuo pirmųjų Sąjūdžio dienų. Dabar ,,Aušros“ muziejuje priskaičiuojama per 1500 vnt. eksponatų apie Sąjūdžio judėjimą.

Pirmieji į muziejų patekę eksponatai – Sąjūdžio mitinguose platinti ženkleliai su tautine simbolika, pačių žmonių pasiūtos trispalvės vėliavos, pirmieji laikraščių ,,Sąjūdžio žinios“, ,,Atgimimas“ numeriai. Juos perduodavo šiauliečiai, dalyvavę mitinguose, akcijose ir kituose Sąjūdžio renginiuose.

Įdomios dokumentinės medžiagos apie Sąjūdžio judėjimą Šiauliuose perdavė sąjūdininkai: Marius Danazas, Virgilijus Kačinskas, Aldona Koskienė, Antanas Kliunka, Irena Vasinauskaitė, Algis Ulčinas, Algis Urbonavičius ir kiti. Įvairių dokumentų apie Šiaulių sąjūdininkų veiklą (protokolai, raštai, sąrašai, kvietimai, mandatai ir pan.) muziejaus rinkiniuose saugoma per 200 vnt. Įdomūs Šiaulių sąjūdininkų pačių pasigaminti plakatai, transparantai, kuriuos naudojo per mitingus, piketus, akcijas.

Šiauliečių sąjūdininkų plakatas. 1989 m. ŠAM T-Pg 7848


Sąjūdžio periodikos rinkinys muziejuje jau siekia per 400 vnt. Jame: Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio (LPS) leidiniai: ,,Sąjūdžio žinios“, ,,Atgimimas“, LPS Šiaulių miesto tarybos leista ,,Krivulė“, Šiaulių jaunimo leidinys ,,Varpai“, Lietuvos žaliųjų laikraštis ,,Žalioji Lietuva“, LPS Pakruojo tarybos leidinys ,,Langas“ ir kt. Taip pat muziejuje saugomos įvairūs plakatai, lapeliai, atsišaukimai, knygos ir kiti spaudiniai apie Sąjūdžio judėjimą Šiaulių krašte.

Muziejuje saugomos Vaidoto Kisielio, Jono Tamulio, Algimanto Barzdžiaus, Romo Linionio, Zenono Nekrošiaus, Renato Neverbicko, Vlado Usinavičiaus, Romualdo Požerskio, Romualdo Struogos ir kt. autorių fotografijos, kuriuose užfiksuotos svarbiausi Atgimimo metų įvykiai.

Pirmasis Sąjūdžio mitingas Šiauliuose. 1988 m. liepos 22 d.

ŠAM T-F 6452 (Fotografas Jonas Tamulis)


Grupė šiauliečių Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime. 1988 m. spalio 22 d.

ŠAM T-F 7138 (fotografas Vaidas Kisielis)

Būtent Atgimimo metais muziejuje pradėta kaupti medžiaga apie sovietinės ideologijos labiausiai iškraipytus ir tendencingai interpretuotus istorinius faktus: sovietų ir nacių okupacinių režimų metu vykdytą valstybės piliečių genocidą, rezistencijos sąjūdį. Dabar tremties ir rezistencijos fonde yra per 2500 eksponatų.

Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus darbuotojai įdomiausius Atgimimo laikotarpio eksponatus rodė parodose: ,,Sąjūdžiui –10“ (1998 m.), ,,Šaukiu aš tautą...“, skirtoje Sąjūdžio 20-mečiui (2008 m.), ,,Šiauliai po Kovo 11-osios“, skirtoje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 15-osioms (2005 m.), ,,Šiauliečiai – parlamentarizmo tradicijų puoselėtojai“, skirtoje Lietuvos nepriklausomybės 20-osioms metinėms (2010 m.).

Šiauliečių sąjūdininkų susitikimas parodoje ,,Šaukiu aš tautą...“, skirtoje Sąjūdžio 20-osioms metinėms. Kalba sąjūdininkas Kazys Alminas. Šiaulių ,,Aušros“ muziejus, 2008 m. birželis

Fotografavo Birutė LukošiūtėŠiauliečių sąjūdininkų susitikimas parodoje ,,Šaukiu aš tautą...“, skirtoje Sąjūdžio 20-osioms metinėms. Šiaulių ,,Aušros“ muziejus, 2008 m. birželis

Fotografavo Birutė Lukošiūtė


Šiauliečiai, rinkę ir ilgus metus saugoję Atgimimo metų relikvijas, ir dabar perduoda jas į muziejų. 2010 m. kovo 11-ąją, per renginį, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-osioms metinėms ir ,,Aušros“ muziejaus įkūrimo dienai (Šiaulių ,,Aušros“ muziejus įkurtas 1923 m. kovo 11-ąją), Šiaulių universiteto dėstytoja, dr. Janina Švambarytė-Valužienė padovanojo ,,Aušros“ muziejui savo kauptą Atgimimo metų periodikos rinkinį.

Dėkojame visiems, perdavusiems istorines vertybes į ,,Aušros“ muziejų. Ir toliau kartu dalyvaukime fiksuojant ir išsaugojant istorinę atmintį.


Birutė Lukošiūtė

Šiaulių ,,Aušros muziejaus Naujausios istorijos sektoriaus vedėja