Šiaulių inteligentija: Kristijono Donelaičio draugijos Šiaulių skyriaus veiklos pradžia - 1987.