Šiaulių inteligentija: Kristijono Donelaičio draugijos Šiaulių skyriaus veiklos pradžia - 1987...

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (523 balsai)

Iš straipsnių ciklo: Šiaulių inteligentijos vaidmuo atgimimo laikotarpiu


K.Donelaitis (1714 - 1780) - lietuvių grožinės literatūros pradininkas, poemos „Metai“ autorius. Teologiją studijavęs rašytojas 1743 metais buvo paskirtas Tolminkiemio parapijos pastoriumi ir ėjo šias pareigas iki mirties. Dabartinėje Kaliningrado teritorijoje esančiame Tolminkiemyje jis pastatė naują bažnyčią, mokyklą, pastorių našlių namą. 1979 metais bažnyčioje bei klebonijoje įkurtas rašytojo memorialinis muziejus. K.Donelaitis palaidotas Tolminkiemio bažnyčioje.


Turinys

K.Donelaičio draugijos Šiaulių skyriaus įkūrimas

Jau apie 1987 metus pradėtos išvykos į Karaliaučiaus kraštą puoselėjant Tolminkiemį ir Lazdynėlius. Šiauliečiai dalyvavo visose talkose Tolminkiemyje ir Lazdynėliuose, kurias organizuodavo Kristijono Donelaičio draugija, krašto kultūros ir istorijos pažinimo „Alko“ klubas, Lietuvos kultūros fondas. Šiauliuose donelaitininkus pirmą kartą talkon subūrė entuziastė Izolina Lingienė, vėliau prisidėjo savanoriai Ona Stankuvienė, Juozas Jaras. Vaclovas Bražas, Albertas Špokas, Vytautas Kriaučiūnas ir kiti. Tik 1999 metais kovo 26 dieną įsteigtas Kristijono Donelaičio draugijos Šiaulių skyrius, Jo pirmininke išrinkta Izolina Lingienė.


Izolina Lingienė Lazdynėliuose


Steigiamajame susirinkime dalyvavo dvylika donelaitininkų – daugiausiai inžinieriai ir mokytojai, kurie draugėn susibūrė prieš dvylika metų. Įsikūrus draugijos Šiaulių skyriui pradėta projektinė veikla, ieškota paramos kelionėms į Tolminkiemį.

Draugijos veikla

Suorganizuota daug turiningų kelionių į Karaliaučiaus kraštą, lankytos lietuviškos bažnyčios, kartu su to krašto lietuviais dalyvauta Žolinės šventėse, skaitytos Šiaulių poetų eilės, dainuotos liaudiškos dainos, šokti lietuviški šokiai, pastatytas kryžius, Lazdynėliuose pasodinti ąžuoliukai. Lankytasi Martyno Mažvydo bažnyčioje Ragainėje, lietuvių bibliotekoje. Rūpintasi Karaliaučiaus krašto lietuvių lietuvybės išsaugojimu. Rinktos iš Šiaulių bibliotekų atliekamos knygas ir vežtos Karaliaučiaus krašto lietuvių mokykloms. Apsilankyta Ragainės II vidurinėje mokykloje.

Į kelionę - su knygomis ir gėlėmis


Prie šiauliečių statyto kryžiaus

Šis tas apie Tolminkiemį

Donelaičio memorialinis muziejus Tolminkiemyje, Karaliaučiaus istorijos ir meno muziejaus filialas, įkurtas 1979 m.


Muziejui priklauso buvusi Tolminkiemio evangelikų liuteronų bažnyčia, klebonija, našlių namo (visi mūro pastatai pastatydinti K. Donelaičio rūpesčiu) bei klebonijos ūkinių pastatų pamatai, šulinys, šventoriaus mūro tvora, kapinių liekanos, K. Donelaičio atminimo akmuo.


Išlikę pamatai...


Sutvarkytas šulinys

Šis tas apie Ragainę

Nemanas (Ragainė; vok. Ragnit, lenk. Ragneta, rus. Neman – Kaliningrado srities miestas prie Nemuno, buvęs Skalvos administracinis centras. Kitame Nemuno krante – Pagėgių savivaldybė Tauragės apskrityje. Nemano rajono centras. 2002 m. gyventojų surašymo duomenimis 12 714 gyventojų.


Martyno Mažvydo bažnyčia RagainėjeRagainės II vid. mokykloje, 2000-05-27

Talkose

Tokia buvo pradžia, kai reikėjo valyti po karo dar niekada nevalytą dumblą:


Atstatyti kleboniją:

Dabartiniais laikais talkose lengviau :

Tvarko kapelius Rūta Žirgulytė, Danutė Dapšytė ir Vida Simanavičienė. Tolminkiemis, 2003-06-07


Šiaulių jaunimėlis talkininkauja Tolminkiemyje 2001-06-02

Meninių kolektyvų indėlis

Kartu su šiauliečiais vykdavo ir meniniai kolektyvai. Apsilankė Šiaulių pedagoginio instituto kamerinis choras „Bičiuliai“, choras „Studium“, Šiaulių kultūros skyriaus folkloro ansamblis, Aukštabalio vidurinės mokyklos folkloro ansamblis „Čiututis“, Ginkūnų kultūros namų choras „Serbenta“, Ginkūnų kultūros namų instrumentinė grupė, Žalalio choras


Ginkūnų kultūros namų instrumentinė grupė


Šiaulių kultūros skyriaus folkloro ansamblis


Ginkūnų kultūros namų choras „Serbenta“


Prof. Vytautas Landsbergis, choras „Bičiuliai“ Tolminkiemyje, 1996-06-01

Įspūdžiai iš kelionės 2009

Jonas Ivanauskas dalijasi įspūdžiais apie kelionę į Gumbinę

Šaltiniai

  • Kristijono Donelaičio draugijos Šiaulių skyriaus nuotraukų albumas