Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,6 / 5 (41 balsai)

[1]

Turinys

I S T O R I J A

1977m. Šiaulių miesto 9 masinės bibliotekos buvo sujungtos į centralizuotą sistemą. Sukurtas vieningas bibliotekų tinklas su bendru knygų fondu, etatais ir centralizuotu komplektavimu. 2 – osios masinės bibliotekos bazėje 1977 m. įsteigta Šiaulių miesto centrinė biblioteka su 7 skyriais ir 9 filialais. Nuo 1995 m. ji veikia kaip Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka turinti 6 skyrius: Skaitytojų aptarnavimo, Bibliografijos – informacijos, Vaikų literatūros, Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo, Metodikos, Ūkinį – techninį ir 8 bibliotekas – filialus, išsidėsčiusius skirtinguose miesto mikrorajonuose. 2008m. išleistas bibliotekos istorijos kompaktinis diskas „Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos istorija 1977-2005“.

MISIJA

Kaupti, tvarkyti ir saugoti visą kultūrinę bei istorinę reikšmę turinčią informaciją. Sudaryti sąlygas visuomenei naudotis šia informacija. Patenkinti bendruomenės informacinius poreikius.

VIZIJA

Tapti modernia, šiuolaikiška biblioteka, atitinkančia bendruomenės poreikius.

BIBLIOTEKOS MODERNIZAVIMAS

1997 m. Vaikų literatūros skyriuje įkurta Žaisloteka., 2001 m. ji kompiuterizuota.

1999 m. pradėtas kurti bibliotekos elektroninis katalogas, įsijungta į respublikos LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos ) kūrimą, 2009m. jame galima matyti 99,9 % viso bibliotekos dokumentų fondo. 1999 m. „Saulės“ filiale įkurta Užsienio kalbų skaitykla. 2000 m. sukurta bibliotekos svetainė internete (www.smsvb.lt), 2009m.atnaujinta. 2001 m. Bibliografijos – informacijos skyriuje įkurta Interneto skaitykla 2002 m. „Šaltinėlio“ filiale įkurtas Vaikų informacijos ugdymo centras 2004 m. Lieporių, Rėkyvos, „Spindulio“ filialuose įkurti viešieji interneto centrai (VIC) 2005 m. „Varsos“ filiale įkurtas viešasis interneto centras (VIC) 2007 m. renovuotas ir modernizuotas Vaikų literatūros skyrius 2008 m. renovuoti ir modernizuoti Skaitytojų aptarnavimo, Bibliografijos – informacijos skyriai, „Aido“ ir „Spindulio“ filialai. 2008 m. Bibliografijos – informacijos skyriuje įrengta konferencijų salė, įsteigtas profesinio informavimo taškas (PIT) 2008 m. Visuose skyriuose ir filialuose vieša interneto prieiga vartotojams, įdiegta Skaitytojų aptarnavimo posistemė. Iš viso 2008 m. bibliotekoje buvo 40 kompiuterizuotų darbo vietų vartotojams ir 55 darbuotojams. 2009 m. renovuoti ir modernizuoti Lieporių ir „Šaltinėlio“ filialai, tapo prieinami vartotojams su judėjimo negalia 2009 m. Biblioteka dalyvauja Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos kartu su Kultūros ministerija bei Bilo ir Melindos Geitsų fondu vykdomame projekte „Bibliotekos pažangai“. Įgyvendinant šį projektą bibliotekos skyriuose ir filialuose įsteigta 40 viešosios interneto prieigos darbo vietų vartotojams ir 7 darbuotojams.

FONDAS

Apie 220 tūkst. spaudinių ir kt. dokumentų (kompaktinių plokštelių, vaizdajuosčių ir kt.). Prenumeruojama per 100 pavadinimų periodinių leidinių. Bibliografijos – informacijos skyriuje saugoma senų ir retų leidinių kolekcija, lietuvių išeivijos leidinių kolekcija, įvairūs enciklopedijų, žodynų, žinynų rinkiniai, duomenų bazės. Vaikų literatūros skyriuje – mokytojos Aldonos Gužaitytės lėlių kolekcija, enciklopedijos vaikams lietuvių ir anglų kalbomis, autografuotų knygų kolekcija, žaidimai ir žaislai žaislotekoje. „Saulės“ filialo užsienio kalbų skaitykloje – užsienio kalbų mokomoji literatūra – per 1800 tūkst.. dokumentų. Tai įvairūs Lietuvos ir užsienio leidyklų žodynai, vadovėliai, pasikalbėjimų knygelės, grožinė literatūra ir pažintinė literatūra apie užsienio šalis, leidiniai su garsajuostėmis, kompaktinės plokštelės, kompiuterinės užsienio kalbų mokymo programos, žodynai kompaktiniuose diskuose ir kt.

SKAITYTOJAI

Viešosios bibliotekos skyriuose ir filialuose skaito apie 10 tūkst šiauliečių kasmet. Per metus apsilanko per 127 tūkst. lankytojų. Skaitytojų aptarnavimo, Bibliografijos – informacijos, Vaikų literatūros skyriuose ir 8 –iuose bibliotekose – filialuose kasdien vidutiniškai apsilanko 650 ? žmonių.. Teisę naudotis biblioteka suteikia skaitytojo pažymėjimas, kuris išduodamas pateikus asmens dokumentą. Už pažymėjimą imamas 3 Lt mokestis, 1 – 8 kl. mokiniams taikomos nuolaidos. Elektroninis pažymėjimas galioja visose LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) skaitytojų aptarnavimo posistemį diegiančiose bibliotekose.

P A S L A U G O S

NEMOKAMOS

Dokumentus iš Skaitytojų aptarnavimo, Vaikų literatūros skyriaus ir 8 bibliotekų – filialų abonementų išduodame į namus.

Bibliotekų skaityklose galima naudotis vietoje įvairių rūšių spaudiniais, kompiuteriniais kompaktiniais diskais, klausytis muzikos kūrinių iš garsajuosčių, kompaktinių diskų. Skaityklose yra 180 darbo vietų.

Atsakome į užklausas žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu. Konsultuojame ir padedame skaitytojams ieškantiems informacijos bibliotekos kompiuteriniame ir karteliniuose kataloguose, kartotekose, informaciniuose leidiniuose.

Spaudinius skoliname iš kitų miesto bibliotekų (tarpbibliotekinis abonementas).

Organizuojame literatūrinius, kraštotyrinius, teminius renginius suaugusiems ir vaikams, dokumentų, dailės, vaikų kūrybos darbų parodas.

Naudojimasis internetu. Savarankiškas darbas Interneto tinkluose. Informacijos paieška pagal užklausą. Informacijos paieška elektroninėse duomenų bazėse: Lietuvos – Bibliotekos lokali kompiuterinė straipsnių bazė; Nacionalinės Bibliografijos Duomenų bankas; Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių bazės 1994 – 2002 m. archyvas (CD); LITLEX; „Verslo žinių archyvas. Pasaulio – EBSCO; INTEGRUM; Oxford Referente Online Premium Collection; Grove Art Online; Grove Music Online; Oxford English Dictionary. Supažindiname kaip naudotis bibliotekos kompiuteriniu katalogu, elektroninėmis duomenų bazėmis. Galima naudotis Microsoft Office programa. Skaitytojams nemokantiems savarankiškai susirasti informaciją, įsirašyti į diskelį, nukopijuoti ir persikelti į kitą programą, prisegti dokumentą prie siunčiamo laiško ar kitų dalykų, padeda bibliotekų darbuotojai. Bevielis interneto ryšys. Naudotis internetu gali visi skaitytojai, mokantys dirbti kompiuteriu. Paslaugos teikiamos Bibliografijos – informacijos skyriaus Interneto skaitykloje, Vaikų literatūros skyriuje, „Aido“, „Saulės“, „Šaltinėlio“ filialuose.

Užsienio kalbų mokymasis mokomosios literatūros, kompiuterinės programinės įrangos, vaizdajuosčių, garsajuosčių pagalba „Saulės“ filiale Užsienio kalbų skaitykloje. Galima individualiai mokytis anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų ir kt. kalbų. Kompiuterinėmis programomis naudotis Kembridžo, Oksfordo centrų bei Lietuvoje leistais mokomaisiais , aiškinamaisiais žodynais.

Žaisloteka Vaikų literatūros skyriuje: internetas, kompiuteriniai žaidimai, žaislai ir žaidimai (lego, konstruktoriai ir kt.), žaidimų ir pasakų popietės, viktorinos ir kt.

Vaikų informacijos ugdymo centras „Šaltinėlio“ vaikų bibliotekoje – filiale: internetas, vaikų kompiuterinio raštingumo ugdymas, kompiuteriniai žaidimai, informacinių leidinių ir kompaktinių diskų fondas.

PIT (Profesinio informavimo taškas) Bibliografijos – informacijos skyriuje: internetas, skeneris, spausdintuvas, su profesiniu informavimu susiję spaudiniai, profesinis informavimas ir konsultavimas.

Ekskursijos po bibliotekas.

MOKAMOS PASLAUGOS

Dokumentų kopijavimas (Skaitytojų aptarnavimo skyriuje, Vaikų literatūros skyriuje, „Saulės“ filiale); Dokumentų spausdinimas (Bibliografijos - informacijos, Vaikų literatūros skyriuose,“Saulės“, „Šaltinėlio“ filialuose); Dokumentų ir nuotraukų nuskaitymas (Bibliografijos - informacijos, Vaikų literatūros skyriuose, „Saulės“ filiale); Dokumentų įrišimas (Skaitytojų aptarnavimo skyriuje, „Saulės“ filiale).