Šilutės Sąjūdis:Švėkšna

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,3 / 5 (7 balsai)
SĄJŪDŽIO BANGA ŠVĖKŠNOJE

Nedrąsūs pirmieji žingsniai Apie pirmuosius bandymus Švėkšnoje organizuoti LPS rėmimo grupę pasakoja Birutė Rėbždienė, 1988m. dirbusi Švėkšnos tarybinio ūkio vyr. buhaltere: „Spalio viduryje man paskambino iš Šilutės Mintaras Smelevičius ir pasiūlė Švėkšnoje organizuoti LPS rėmimo grupę. Tokia grupė Šilutėje jau veikė. Pasikalbėjau su kartu su manimi dirbusiais ūkio specialistais apie tai, kad galėtume sukviesti steigiamąjį susirinkimą, reikėjo, kad būtų pasirašę 15 žmonių. Parašus susirinkome, susirinkimą organizavome spalio viduryje, tikslios dienos nepamenu, į susirinkimą atėjo ir daugiau miestelio gyventojų. „ Netrukus Švėkšnoje įvyko gausesnis gyventojų susirinkimas, balsavimu išrinkęs Sąjūdžio rėmimo grupę. Nutarus sušaukti gyventojų susirinkimą , miestelyje ir aplinkinėse gyvenvietėse buvo iškabinti skelbimai. Susirinkimas įvyko 1988m. lapkričio 5d. Švėkšnos vidurinės mokyklos salėje. Susirinko 130 miestelio gyventojų, atvyko Šilutės LPS grupės atstovai. Pranešimą apie LPS tikslus padarė mokyt. Petras Čeliauskas. Pasidžiaugęs tautiniu atgimimu ir tautinės simbolikos grįžimu, išreiškė viltį, kad trispalvė netrukus turėtų tapti mūsų valstybine vėliava. Miestelio gyventojas Julius Klumbys į salę atnešė vėliavą, tėvo išsaugotą iš prieškario laikų. Kalbėdamas apie paminklų naikinimo vajų, P. Čeliauskas paminėjo ir 1968m. nugriautą priešais gimnaziją stovėjusį paminklą, buvo iškeltas klausimas dėl senųjų pavadinimų grąžinimo miestelio gatvėms. Netrukus po steigiamojo susirinkimo grupės nariai susirinko pasiskirstyti darbo barais. Buvo sukurtos šios darbo grupių komisijos: politinio – ideologinio, žmogaus teisių gynimo, ekologinė, jaunimo reikalų, kultūros – švietimo, finansų. Atsakingi už šias grupes aptarė veiklos gaires. Numatyta sudaryti Švėkšnos apylinkės tremtinių sąrašą, rinkti parašus dėl Lietuvos konstitucijos, spręsti miestelio tvarkymo klausimus, organizuoti talkas. Pradėta galvoti apie laisvės paminklo atstatymą.

TRISPALVĖ SUPLAZDA VĖJYJE 1988m. lapkričio 13-oji išaušo kiek apsiniaukusi, lynojo, bet apypiete dangus nusigiedrijo. Nežiūrint vėsoko oro, tą dieną švėkšniškių širdys degė kaitria liepsna: 13 val. prie senųjų gimnazijos rūmų suplevėsavo Trispalvė. Visi susirinkusieji giedojo Tautišką giesmę.

ŽALIUOKI, LAISVĖS ĄŽUOLE Įsimintinas visiems švėkšniškiams buvo tas pirmas laisvas Vasario 16- osios, Lietuvos Nepriklausomybės dienos, paminėjimas. Gimnazijos salė sunkiai sutalpino visus, atėjusius į šią šventę. Kai muzikos mokytojas Sigitas Urmulevičius užvedė Maironio „ Lietuva brangi“, sustojo visa salė, ašaros suspindo žilagalvių akyse, suvirpo jaunimo širdys. Susirinkusieji nebebijojo dainuoti ir tremtinių dainų: salėje skambėjo „Leiskit į tėvynę“, „ Stovėjau parimus“, „ Medinis kryžius“ ir kt. Jaunimas deklamavo B. Brazdžionio, J. Aisčio, V. Mačernio eiles. Po paminėjimo ir koncerto visi susirinkusieji išėjo sodinti ąžuoliuko, kuris po daugelio priespaudos metų primintų vėl laisvai švenčiamą Vasario -16 ąją.

VĖL IŠKYLA PAMINKLAS 1989m gegužės 27d. Švėkšnos vidurinė mokykla minėjo 70-metį. Tai buvo šventė ne tik švėkšniškiams, bet ir visiems po Lietuvą išsibarsčiusiems mokyklos auklėtiniams. Kadangi Sąjūdžio Švėkšnos grupė kartu su „ Tėviškės“ klubu jau galvojo apie 1968 m. nugriauto Laisvės paminklo atstatymą, buvo nutarta šventės metu rinkti aukas šio sumanymo įgyvendinimui. Po metų paminklas buvo pastatytas ir pašventintas per garsiuosius Šv. Jokūbo atlaidus, 1990m liepos 29d. Iškilmėse dalyvavo ir Atkuriamojo seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Sąjūdžio metai visiems laikams liks šviesiausiu mūsų krašto istorijos laikotarpiu, ir liudys švėkšniškių kuklų įnašą į Lietuvos atgimimą.


Švėkšnos skyrius

1. Česlovas Rimkus 2. Raudonienė 3. A.Šeputis 4. Dumbliauskas 5. B. Rėbždienė 6. Justinas Meiliūnas 7. Venckutė 8. Sigitas Urmulevičius, 9. Petras Čeliauskas 10. Regina Serapinaitė- Rimkevičienė 11. Naujokas 12. Julius Klumbys 13. Kristina Lukošienė 14. Alfonsas Bilčius Danutė Litvinienė Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Švėkšnos filialo vyr. bibliotekininkė

Panaudota literatūra: Sąjūdžio banga Švėkšnoje; istorijos apybraiža/sudarytojai : Petras Čeliauskas, Alfonsas Šeputis, Agripina Vanagienė, Eugenija Vitkuvienė: Švėkšna 2001, p. 32, nuotraukos sudarytojų