Šilutės Sąjūdis: tautinės vėliavos iškėlimo iškilmės Šilutėje

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (15 balsai)
Tautinės vėliavos iškėlimą Šilutėje inicijavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Šilutės iniciatyvinė grupė, kuri kreipėsi į Partijos rajono komitetą ir rajono Tarybos vykdomąjį komitetą su prašymu visam laikui iškelti Lietuvos tautinę vėliavą ant vieno iš stiebų, stovinčių prie rajono Tarybos vykdomojo komiteto pastato, šalia TSRS ir LTSR valstybinių vėliavų.

1988 m. spalio 23 d., šilutiškiams giedant Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę“, vyriausias Iniciatyvinės grupės narys, Šilutės krašto metraštininkas, kraštotyrininkas, bibliofilas Petras Jakštas prie Šilutės kultūros namų (dab. Šilutės kultūros ir pramogų centras) iškėlė pašventintą Lietuvos valstybės vėliavą. Nors niekur mieste nebuvo ryškių skelbimų, kviečiančių į vėliavos iškėlimo iškilmes, šilutiškiai gausiai susibūrė į šią gražią tautinio atgimimo šventę. Tautiniais drabužiais pasidabinę trijų kartų atstovai iškilmingai atnešė katalikų bažnyčioje pašventintą trispalvę vėliavą. Skambėjo lietuvių liaudies dainos. Prie Šilutės kultūros namų į susirinkusius eilėraščio posmais kreipėsi Iniciatyvinės grupės narys Saulius Sodonis, pasveikino juos tautinio atgimimo iškilmių proga. Rajono Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja V. Dorčienė pasakė trumpą kalbą, paprašė visus susikaupti, prisiekti tautos vienybe ir iškelti vėliavą. Iškelti tautinę vėliavą buvo kviečiami V. Dorčienė, Seulo olimpiados sidabro medalio laimėtoja, kraštietė L. Baikauskaitė, kraštotyrininkas P. Jakštas, darbininkas S. Vaičiulis ir moksleivė L. Stumbraitė. Visiems susirinkusiems giedant „Tautišką giesmę“ suplazdėjo iškelta tautinė vėliava. Buvo paskelbta, kad apie tautinio atgimimo iškilmes Šilutėje bus išsiųsta telegrama Sąjūdžio steigiamajam suvažiavimui, taip pat ir pasveikinimas. Susirinkusieji plojimais pritarė pasiūlymui.

Literatūra: Ar plazdės Šilutėje tautinė vėliava. Pamarys, 1988, spal. 13, p. 2. Antanaitis, L. „Vardan tos Lietuvos...“: Lietuvos tautinės vėliavos iškėlimo iškilmės Šilutėje. Pamarys, 1988, spal. 27, p. 1. Skirkevičius, V. Petras Jakštas: pamąstymai jo biografijos motyvais. Pamarys, 1989, lapkr. 16.