Šunskai

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,7 / 5 (76 balsai)


Šunskų miestelis įsikūręs ant Žvirgždės upelio kranto, kairiojo Šešupės intako. 10 kilometrų nuo Marijampolės nutolę Šunskai yra seniūnijos centras. Miestelyje gyvena 525 gyventojai.

Čia yra neogotikinė Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia, pagrindinė mokykla, biblioteka, paštas, laisvalaikio salė, 2 parduotuvės ir keletas verslo įmonių. 2008 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas dekretu Nr. 1 K – 1609 patvirtino Šunskų herbą.


ISTORIJA

Tai vienas vėliausiai susikūrusių Suvalkijos kaimų. Anot istorijos tyrinėtojo J.Totoraičio , apie 1744 metais kaimo šioje vietoje dar nebuvo. Dabartinės Šunskų parapijos sritis buvo tankiai apaugusi miškais. Pasakojama, kad šiose giriose veisėsi meškos. Miškininkystės ir medžioklės tradicijos neišnyko iki šių dienų. Medžioti į Šunskų miškus sovietmečiu atvykdavo aukšto rango pareigūnai, o šiais laikais čia surengiamos net karališkos medžioklės.

Šunskų gyvenvietė ėmė formuotis antrojoje XVIII amžiaus pusėje. 1795 metais Šunskuose pastatyta pirmoji akmeninė bažnyčia, kuri vėliau sugriuvo. 1865 metais pastatyta nauja – mūrinė. Gyvenvietės pavadinimas keitėsi ne kartą. Iš pradžių ši vietovė buvo vadinama Šumsku, vėliau Šumskais, galiausiai – Šunskais. Labai galimas dalykas, kad Šunskai bus buvę jau prieš 1710 m. marą.

Tautinė lietuvių veikla Šunskuose ir apylinkėse reiškėsi spaudos draudimo laikais. Apie 1892 m. Šunskų rajone įsikūrė slaptos „Sietyno“ draugijos lietuviškai spaudai platinti židinys, aprūpinęs šunskiečius draudžiamaisiais raštais, kurie buvo gabenami iš Tilžės. Tačiau 1897 m. ji buvo susekta. Teismo sprendimu 1899 m. į Sibirą ištremta keliasdešimt šios draugijos narių, jų tarpe ir šunskiečių.

1923 m. Šunskuose buvo 47 sodybos ir 450 gyventojų, 1939 m. per 500 gyventojų . Policijos punktas, motorinis malūnas, smulkaus kredito draugija, aliejaus spaudykla, galvijų kontrolės ratelis, 2 -3 krautuvės, eilė lietuviškų organizacijų.

Okupacijos metais Šunskai su apylinkėmis neteko daugelio žmonių, kuriuos rusai nužudė ar ištrėmė. 1944- 1947 m. Šunskų apylinkės miškuose lankėsi ir aktyviai veikė Lietuvos partizanai.


PADAVIMAI (Užrašyti ir atpasakoti Šunskų pagrindinės mokyklos moksleivių)


ŠUNSKAI 

Seniau gyveno toks žmogus, pavarde Šumskas. Jis buvo labai turtingas ir turėjo daug žemių. Tas Šumskas pastatė bažnyčią. O kaimas tapo Šumskais.Po kiek laiko Lietuvą užvaldė rusų caras. Jis buvo rusas, tai sakydavo ne Šumskai, o Šunskai. Ir rašė visur Šunskai...Kai Lietuva vėl tapo laisva, jau visuose dokumentuose buvo parašyta ne Šumskai, o Šunskai.Taip Šumskai tapo ŠUNSKAIS.


KAIP ATSIRADO ŠUNSKAI


Anksčiau vietoje Šunskų miestelio buvo ežeras. Jis buvo stebuklingas ir neturėjo pavadinimo. Dėl to labai liūdėjo. Bet jis mokėjo pasiversti penkiais tūkstančiais šunų.Kartą vienas šuo pasikvietė kitus, nes pamatė katę ant akmens. O tas akmuo buvo purvyne. Visi šunys puolė katę, bet įkrito į purvą. Visą purvą ant savo kailio jie nusinešė į ežero dugną. Purvas ežerą sugėrė ir jis tapo žeme. Visą tą matė karalius Mindaugas ir ten įkūrė Šunskų miestelį. Ir dabar šis kaimas gyvuoja, o per Šunskus teka ežero širdis – Žvirgždė.


Naudota literatūra:

1.Šunskai // Mūsų Lietuva,T.3.- Boston,1996. - p .252 – 254 .

2.Kaip atsirado Šunskai // Padavimai apie Šunskų krašto kaimų pavadinimų atsiradimą // Šunskų krašto padavimai, Marijampolė, 2009. – p. 6.

3.Savaitė, 2009 lapkričio 15 d. (Marijampolė).

4.Kaip atsirado Šunskai // Šunskų krašto padavimai, Marijampolė, 2009.- p.13.

5.http://images.google.lt/images