Švėkšnos Laisvės paminklas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Švėkšnos Laisvės paminklas Švėkšnoje pastatytas Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio proga ir pašventintas kartu su naujais “Saulės” gimnazijos rūmais 1928 07 25. Paminklo istorija siejama su Švėkšnos Saulės gimnzija, pastatyta 1928 m. Ant aukšto postamento iškilo merginos su vainiku rankoje skulptūra – laisvės simbolis. Pokario laikais paminklas išliko. Tik 1968 m., restauruojant gimnazijos pastatą, jį nuvertė “vietiniai entuziastai”. Paminklo atstatymo darbams vadovavo Švėkšnos bažnyčios klebonas P. Stukas. Parėmė aplinkinių ūkių žemdirbiai, vietos Kultūros fondo skyrius. Iniciatorė – pavasarininkų jaunimo organizacija, vadovaujama kunigo J. Stasiulio, o vėliau – kunigo V. Gerasimavičiaus. Kompozicijos autorius – A. Jakševičius, vietinis antkapinių paminklų dirbėjas. Po II pasaulinio karo paminklas pradėtas ardyti: nuverstas kryžius, numušta moters ranka su vainiku, apdaužytos šventųjų ir gyvūnų figūros. Apgriautas jis išstovėjo 20 metų. Kilus tautinio atgimimo bangai, imtasi paminklą atkurti. Lėšos pradėtos rinkti 1989 m., švenčiant mokyklos 70-metį. Bareljefus ir skulptūrines figūras pagal nuotraukas atkūrė R. Leparskas.

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 3,8 / 5 (16 balsai)