Švėkšnos Sąjūdis: Petras Čeliauskas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Čeliauskas Petras (gim. 1929 03 18 Surinkiškiuose, Šilutės raj.) - pedagogas, kraštotyrininkas, esperantininkas, Švėkšnos sąjūdžio narys. 1948 m. baigė Švėkšnos gimn-ją, po karinės tarnybos - neakivaizdiniu būdu VPI (1960). 1949 - 94 m. Švėkšnos vid. m-kloje dėstė matematiką, braižybą, astronomiją, 1961 – 69 m. ir 1975 - 84 m. buvo direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams. Yra išleidęs didaktinės medžiagos darbui su perforuotomis plokštelėmis. 1969 m. susidomėjo kraštotyra, m-klos 50-mečio proga įrengė muziejų. Jubiliejinio leidinio “Švėkšnos vidurinė mokykla” vienas iš autorių. Sukūrė abiturientų laidų ir jubiliejinių ženkliukų. Už istorinius publicistinius Švėkšnos miestelio tyrinėjimus bei publikacijas istoriniais klausimais P. Čeliauskas apdovanotas premija “Sidabrinė nendrė” (1996). Kitas P. Čeliausko pomėgis - tarptautinė esperanto kalba. Į ją išvertė ir paskelbė A. Baranausko “Anykščių šilelį”, Maironio “Jūratę ir Kastytį”, E. Mieželaičio eil. rinkinį “Žmogus”, V. Mozūriūno “Legendą apie Vilniaus pilį”, S. Nėries “Eglę žalčių karalienę” ir kitų poetų eil. bei dainų. 1989 m. serijoje “Noriu žinoti” išleista jo knyga “Nuo Babelio iki Esperanto”. Į lietuvių k. yra išvertęs esperantininkų himną “Viltis” ir fantastinį romaną “Uždaras miestas”. P. Čeliauskas dalyvavo pasaulio esperantininkų kongresuose Norvegijoje, Suomijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje. Nuo 1995 m. redagavo Lietuvos esperantininkų žurn. “Litova stelo” (Lietuvos žvaigždė). 1999 m. išleido kn. “Švėkšna atsiminimuose”. Jam suteiktas Pasaulinės esperantininkų sąjungos garbės nario vardas (1999).

Literatūra Šilutės kraštas: Enciklopedinis žodynas (Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka). – Šilutė: Prūsija, 2000. – 496 p.