Šylių kaimo kryžiaus istorija

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Šylių kaimo kryžiaus istorija prasidėjo 1928 metais, kai šio kaimo gyventojas Juozas Burzdžius nutarė pastatyti kryžių. Pasitaręs su medžio meistru iš Gardamo Juozu Žvirbliu nutarė įgyvendinti savo idėją, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui. Juozas Burzdžius davė didelį ąžuolą ir ėmėsi su meistru Juozu Žvirbliu darbų. Padarė kryžių su daugybe simbolių. Jame buvo pavaizduotos kopėčios, plaktukas, replės, taurė, spinduliai ir gaidys. Kopėčios, plaktukas ir replės simbolizavo Kristaus kančią, kai jį kalė prie kryžiaus, gaidys bei taurė - paskutinę Kristaus vakarienę. Spinduliai – tai žodžiai iš Vinco Kudirkos „Tautiškos giesmės“: „Tegul saulė Lietuvoj tamsumus pašalina“.

Stanislava Žvirblienė dar atsimena vieną reikšmingą įvykį prie Šylių kryžiaus. 1932 m. vasarą iš Vilniaus į Kvėdarną vyko nepriklausomos Lietuvos prezidentas A. Smetona ir vidaus reikalų ministras J. Tūbelis. Viso kaimo gyventojai laukė prie kryžiaus Lietuvos prezidento. Atvykęs prezidentas pabendravo su Šylių kaimo gyventojais, pasidžiaugė, kad tokį gražų kryžių pastatė savo kaimui. Po susitikimo prezidentas išvyko į Kvėdarną. Jie vyko dviem kinkytais arkliais, kuriuos vadeliavo vadeliotojas. Tada pasakotoja pirmą kartą pamatė prezidentą.

1952 metais nežinia kas niekšiškai nulaužė kryžių. Lietuvai atgavus nepriklausomybę J. Burzdžiaus dukrai S. Žvirblienei kilo mintis atstatyti tokį patį kryžių, kokį buvo pastatęs jos a. a. tėvelis. Pasitarusi su kaimo medžio meistru A. Bastakiu sutarė įgyvendinti idėją. A. Bastakys davė ąžuolą kryžiui, A. Mockus padarė kryžių. J. Žvirblis davė metalo, kad R. Judžiantis sumeistrautų visus simbolius kryžiui. Lėšų kryžiui atstatyti aukojo kaimo žmonės.

1990 m. gegužės mėnesį Žemaičių Naumiesčio Mykolo Archangelo bažnyčios klebonas Zenonas Degutis pašventino kryžių. Statant kryžių į pamatus ateinančioms kartoms buvo įmūryta kapsulė su sąrašu žmonių, padėjusių atstatyti kaimo kryžių. Kryžiaus statymo ir atstatymo darbų atsiminimais dalijosi S. Žvirblienė (1927 02 24), gyvenanti Šylių kaime (Gardamo sen., Šilutės r.)

Atsiminimus užrašė Vida Mišeikienė, Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Šylių filialo bibliotekininkė.