A.Griganavičius: veikla Lietuvos labui viešint Amerikoje

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (2 571 balsai)

Iš straipsnių ciklo: Albertas Griganavičius, LPS Šiaulių krašto aktyvistas prisimena...


Kai Lietuva paskelbė nepriklausomybę, atsirado galimybė aplankyti du brolius, kurių nemačiau 46 metus.

Viešint Amerikoje teko bendrauti su daugeliu Amerikos lietuvių organizacijų, dalyvauti lietuvių demonstracijose dėl nepriklausmybės pripažinimo, kur buvo suvažiavę keli tūkstančiai lietuvių iš įvairiausių Amerikos kampų. Demonstracijos vyko Vašingtone prie Kapitolijaus, prie Baltųjų Rūmų, prie Rusų ambasados Sacharovo gatvėje.
Prie Baltųjų RūmųJAV lietuvių demonstracijoje Vašingtone prie Kapitolijaus, 1990 04 06


Didžiausią įspūdį padarė tai, kad Amerikos lietuviai prie Lietuvos nepriklausomybės prisidėjo ko ne daugiau, negu mes Lietuvoje. Lemonte, lietuvių centre, įsteigtas štabas, kuris dirbo ištisą parą, rinko įvairius duomenis apie Lietuvos nepriklausomybę iš viso pasaulio, rašė atsišaukimus, raštus Amerikos senatoriams. Kiekvienas lietuvis galėdavo pasirašyti ir siųsti laišką savo senatoriui, bei gaudavo jo atsakymą. Tokiais laiškais buvo spaudžiama Amerikos vyriausybė dėl Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo.

Ir aš negalėjau likti nuošalyje. Teko dalyvauti įvairiose Amerikos lietuvių sueigose bei susirinkimuose.

Noriu paminėti Lituanistikos centre vykusį susirinkimą apie tai, kaip bus vystoma Lietuvos pramobė, kai Lietuva bus laisva. Ta proga parašiau laišką Amerikos prezidentui, kreipdamasis su prašymu pripažinti Lietuvos nepriklausomybę. Laišką rašiau anglų kalba.Laiško originalas: Laiškas JAV Prezidentui


Netrukus gavau ir atsakymą iš Prezidentūros.Dalyvaudamas įvairiose veiklose, kaip Šiaulių ligoninės neurochirurgijos skyriaus vedėjas, kreipiausi ir į visus Amerikos lietuvius - gydytojus, dėkodamas už medikamentinę paramą, siųstą į Lietuvą, bei prašydamas imtis visų galimų žygių, kad Lietuvai nebūtų trukdoma įsivežti vaistus iš kitų šalių


Laiškas Amerikos lietuviams - gydytojams anglų kalbaLaiškas Amerikos lietuviams - gydytojams lietuvių kalba


A.Griganavičiaus brolio Zigmo Griganavičiaus laiškas Amerikos prezidemtui Bušui


Kiti dokumentai, liudijantys apie aktyvią Amerikos lietuvių veiklą Lietuvos labuiŠaltiniai

A.Griganavičiaus fotografijų ir dokumentų archyvas