ALGIMANTAS KAVOLIUKAS - ŽUVĘS UŽ LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ 1991 METŲ SAUSIO 13-ĄJĄ