Aktorė Eugenija Šulgaitė

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,1 / 5 (24 balsai)

Eugenija Šulgaitė gimė 1923m.birželio 1d. mergaitė mokėsi Raguvos progimnazijoje. Aktorės Eugenijos Šulgaitės- Karkienės senelis Vladas Survila gimė Titeikiuose, turėjo brolius Kazimierą, Juozą, Vytautą, Antaną, seseris Ona ir Veroniką. Vytautas Survila buvo partizanas, žuvo miške. Antaną Survilą stribai suėmė Raguvoje, mušė, kankino ir tardė. Antanas ir kazimieras palaidoti raguvos kapinėse. Vladas survilapirko vėjinį malūną Rguvoje, įkūrė muziejų. Užaugino dukteris Liudviką, Bronę ir Salomėją.1913m. duktė liudvika ištekėjo už Raguvos valsčiaus raštininko Klemenso Šulgos, gimusio Dečionių k., Kavarsko vls. Prasidėjus 1914m. karui, klemensą Šulgą mobilizavo. Besilaukianti žmona išvyko kartu su vyru. 1921m. motina grįžio į Raguvą, tėvas atvyko 1922m. šeimoje augo ir duktė Matilda, gimusi Tverės Gubernijoje 1916m. 1923m. birželio 1d. gimė trečioji duktė Ugenija. Mergaitė mokėsi Raguvos progimnazijoje. Šeima artimai draugavo su dailininko Jono Mackevičiaus šeima.

Eugenija Šulgaitė Raguvoje gyveno iki vienuolikos metų. Jos atmintyje išliko miltų kvapas ir nesulaikomas noras pakilti aukštyn ant malūno sparnų. Šeima gyveno name, kuriame vėliau buvo įrengta sūrinė. Prie namo augo didžiulis beržas, kriaušės, vyšnios, jazminai, alyvos. Motina, baltai apsitaisiusi, kopinėdavo bičių avilius.mirgėjo gėlių daržas, geltonus žiedus kėlė jurginai.vaikų pasaulis aprėpė 3-4 km plotą.vaikai nueidavo iki Vėžiškių, ten žvyrduobėse rasdavo senovinių pinigėlių, net kaukolių.

Senelis pardavė malūną, kad mergaitė agalėtų mokytis, šeima persikėlė į Subačių, o 1937m. – į panevėžį. Senelis Vladas Survila buvo ištremtas kartu su dukra Salomėja Balčiūniene ir jos vaikais Algimantu, Vytatu, Birute. Norilske senelis mirė iš bado.

Senelis pardavė malūną, kad mergaitė agalėtų mokytis, šeima persikėlė į Subačių, o 1937m. – į panevėžį. Senelis Vladas Survila buvo ištremtas kartu su dukra Salomėja Balčiūniene ir jos vaikais Algimantu, Vytatu, Birute. Norilske senelis mirė iš bado.

Eugenija Šulgaitė mokėsi 2-ojoje Panevėžio gimnazijoje, ten pirmą kartą pasirodė scenoje. 1944m. baigė Panevėžio dramos teatro studiją. Nuo 1945m. buvo šio teatro aktorė. Per 55 darbo metus sukūrė per 100 vaidmenų Juozo Miltinio dramos teatre ir 15 vaidmenų kine Lietuvos ir Rygos kino studijose. Talentingai aktorei 1960m. suteiktas LSSR nusipelniusios artistės vardas. Pirmasis vaidmuo teatre- moksleivė Kazio Binkio ”Atžalyne“. Sukurti vaidmenys: Normantienė (S. Čiurlionienės „Pinigėliai“), Gaškienė (A. Vienuolio „Prieblandoje“), Ana Andriejeva (N. Gogolio „Revizorius“), Heda Gabler (H. Ibseno „Heda Habler“), Linda (A. Milerio „Komivojažierio mirtis“) ir kiti. Įsimintini motinos vaidmenys kino filmuose „Niekas nenorėjo mirti“, „Gyvenimas po klevu“.

Kartu su aktoriumi gediminu Karka E. Šulgaitė užaugino dvynius Andrių ir Kristiną. Sūnus Andrius filmavosi Lietuvos ir Ukrainos kino studijose, baigęs Vilniaus Konservatoriją, dėsto fortepiono discipliną Kretingos muzikos mokykloje. Duktė Kristina- keramikė.

Šaltiniai:

1. Samavičius, Romualdas. Raguva//Vilnius 2001., p.1058- 1059

Parengė: Vida Gailiušytė