Aleksandras Vainauskas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (6 balsai)


Pirmasis Lietuvos partizanas , žuvęs 1919 m. sausio 16 d. Rimkūnų dvare kovoje už Lietuvos Nepriklausomybę.

Aleksandras Vainauskas

Aleksandras Vainauskas gimė 1897 m. rugsėjo 27 d. Linkuvos valsčiaus Judiškių dvare kumečio šeimoje. Tarnavo pas ūkininkus, vėliau dirbo Rygoje. Prasidėjus I pasauliniam karui buvo pašauktas į Rusijos kariuomenę, sužeistas ir paimtas į nelaisvę. 1918 m. lapkričio mėnesį grįžo ir gyveno pas motiną Pašvitinio valsčiaus Noršonių kaime. Įsirašė į Joniškėlio apskrities, Pašvitinio valsčiaus milicijos būrio, vadovaujamo Juozo Marčėno, atsargos milicininkus.

1919m. sausio 16 d. Rimkūnų dvare vyko partizanų kova su bolševikais. Rimkūnuose buvo apsistoję bolševikai, norėdami užimti Pašvitinio valsčių. Šių kautynių metu ir žuvo Aleksandras Vainauskas. Palaidotas Pašvitinio miestelio kapinėse.


1935 metais, įvertinus jo mirties istorinę reikšmę, A. Vainauskas apdovanotas Kūrėjo savanorio medaliu. Nepriklausomos Lietuvos dvidešimtmečiui pažymėti ant Aleksandro Vainausko kapo pastatytas paminklas, kuris iškilmingai atidengtas ir pašventintas 1938m. gegužės 22 d.

Paminklas A. Vainauskui Pašvitinio kapinėse

Naudoti informaciniai šaltiniai:

Gudelis P. Joniškėlio apskrities partizanai.- Roma, 1975.- P.87-93.

Juodytė G. Pakruojo krašto žmonės.- K., 2005.- P.133.

Bartasevičius J. Pašvitinio partizanai //Karo archyvas .- 1937m., t. 8, p. 267-270: nuotr.

Nepriklausomybės karo aukos //Skautų aidas.-1991m., Nr.6-7, p.3.

                                    Danutė Povilionienė