Aleksandravėlės biblioteka

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 0 / 5 (0 balsai)
Aleksandravėlės biblioteka
Aleksandravėlės biblioteka įsikūrusi atokiame, mažame miestelyje, kurio atsiradimo istorija apipinta daugybės pasakojimų ir legendų. Miestelis, jei remtumės prisiminimais ar pirmu rašytiniu šaltiniu, kada nuskambėjo jo vardas, skaičiuoja jau 464 metus.
Biblioteka tokiu amžiumi pasigirti negali. Jos atsiradimo metai, vėl gi, jei remtumės prisiminimais, minėtume 1941 m. pradedant ,,Pirkia skaitykla“. Aleksandravėlės bibliotekos įkūrimo metai, oficialūs) 1946 m. Pasak ,,Mažosios Lietuviškosios tarybinės enciklopėdijos“, tai yra 1949 metai. O „Lietuvos tarybinė enciklopedija‘ skelbia 1946 metus. Aleksandravėlės biblioteka savo gimimo data laiko 1941 metus, nes turi pirmojo ,,Pirkios skaityklos“ bibliotekininko raštišką patvirtinimą. Tad šie metai bibliotekai kaip ir jubiliejiniai tik neoficialūs. Per visus šiuos 70 metų Aleksandravėlės bibliotekoje dirbo 19 bibliotekininkų. Pačios bibliotekos vieta keitėsi irgi ne vieną kartą. Be to bibliotekai teko atlaikyti ne vieną politinį, ekonominį, istorinį valstybės gyvavimo periodą. Nepaisant visko, biblioteka matė kaip keitėsi skaitytojų poreikiai, suprato, kokia turi būti, kad būtų patraukli ir reikalinga bendruomenei.
Taigi, kaip biblioteka gyvena šiandien? 2008-2011 m. yra vykdoma skaitymo skatinimo programa. Pagrindinė šios programos paskirtis – sudaryti sąlygas gyventojams tobulinti skaitymo įgūdžius. Ugdyti skaitymo svarbą, susidomėjimą knyga ir bibliotekos veiklą bendruomenės žmonių gyvenime. Aleksandravėlės biblioteka stengiasi formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į skaitymą panaudodama įvairias knygų populiarinimo formas: tai akcijos, konkursai, naujų leidinių reklama, bibliotekos, šiaurės šalių, suaugusių savaitės renginiai, popietės parodos, garsiniai skaitymai ir kiti renginiai. Biblioteka skatina vaikų, jaunimo, paauglių užimtumą. Naudojasi įvairiomis informacinėmis priemonėmis, kad įrodytų, jauniesiems bibliotekos lankytojams, jog biblioteka gali būti jų pasaulio dalimi. Skaitymą ir kūrybą stengiasi traktuoti kaip vieną turiningiausių laisvalaikio praleidimo formų. Biblioteka turi įkūrusi klubą ,,Darbščiosios rankelės“, mergaičių šokių grupę ,,Domino“, subūrusi bibliotekos savanorių komandą, bibliotekininkė vadovauja neformaliai vaikų ir jaunimo grupei ,,Be stabdžių‘. Aleksandravėlės biblioteka stengiasi ugdyti visuomenės informacinę kultūrą bei gebėjimus naudotis informacinėmis technologijomis: vykdo gyventojų mokymus, konsultacijas, individualius mokymus, bei teikia kitas paslaugas, paremtas informacinėmis technologijomis. Biblioteka turi keturis kompiuterius vartotojams, multifunkcinį įrenginį ir vieną darbo nešiojamąjį kompiuterį. Per metus sulaukia apie 1718 komp. lankytojų. Biblioteka dalyvauja „Langas į ateitį“ mokymų programoje „Paslaugos e. piliečiui“, projekto ,,Bibliotekos pažangai“ mokymuose, bei specialiose internetinėse transliacijose, kaip ,,Internetas Jūsų sodui“, ,,Rudens gėrybės“, akcijose ,,Pirmas kartas internete“, ,,Tūkstantmečio senjoras“, ,,Atvirukai iš gimtinės“, ,,Tavo gyvenimą pakeitė internetas“, akcijos ,,Ieškau darbo”, ,,Sukurk dainą žvaigždei”, specialiose „Gustavo enciklopedijos‘ laidose ir dar daug kitų akcijų, į kurias stengiasi įtraukti kuo daugiau bibliotekos lankytojų. Akcijoje ,,Biblioteka ir parneriai“ Aleksandravėlės biblioteka tapo ,,Partneriškiausia liepos mėnesio Lietuvos biblioteka‘.
Bibliotekines paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 47,6 % aptarnaujamo mikrorajono gyventojų. Vidutinis skaitomumas – 54,1 fiz. vnt., vidutinis lankomumas – 21,2 , fondo apyvarta - 1,9. Bibliotekoje yra kaupiamas ir nuolat pildomas informacinis, kraštotyrinis fondai. „Aleksandravėlės bibliotekos istorija“ – puikuojasi knygoje Lietuvos valsčiai ,,Obeliai. Kriaunos“, kurios redaktorius V.Mačiekus (2009 m.). Surinkta daug medžiagos apie įžymius krašto žmones poetą P.Širvį, skulptorius Žuklius, astronomą Aloyzą Pučinską, vietinių muzikantų Mikulėnų šeimyną ir t.t., apie Aleksandravėlės dvarą, mokyklą, ežerus, partizanus, knygnešius, bažnyčią, kapines, turime karo, pokario surinktus prisiminimus ir kita.
Vieni aktualiausių ir sėkmingiausių renginių pastaraisiais metais:
Aleksandravėlėje vyksta kasmetiniai kraštiečių susitikimai ,, O mes ir vėl, ir vėl sugrįžtame namolio kaip iš dausų sugrįžta paukščiai”. Jų metu pristatome parodas, kurios atskleidžia mūsų kaimo gyvenimą, žmones. Pavyzdžiui: ,,Sustok, akimirka žavinga” (siuvinėti diskai), ,,Pauliaus Širvio įmintos čia pėdos”, ,,Te medis prabils” (aleksandravėliečio medžio drožiniai), ,,Įžymios Aleksandravėlės krašto vietovės”, ,,Aleksandravėlė iš paukščio skrydžio”, ,,Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo paminėjimai“ ir t.t.;
Biblioteka organizuoja suaugusių, bibliotekų, šiaurės šalių savaites. Pavyzdžiui ,,Septynios kūrybiškumo dienos – švietimui, kultūrai, verslui”, ,,Gėrio lašeliais pripildykim širdis“, ,,Kūryba, laimė, poilsis prasmė“, ,,Karas ir taika Šiaurės šalių rašytojų kūriniuose“, ,,Sužinok, atrask, mokykis, tobulėk“, ,,Kuo naudingas VIPT – as“, ,,Aleksandravėlės bibliotekos vizitinė kortelė“, ,,Aleksandravėlės bibliotekos istorija“ ir t.t.
Minime svarbias Lietuvos valstybei datas, knygos, kalbos dienas, kalendorines šventes. Pavyzdžiui ,,Skaitymas, tai kelionė po neatpažintą pasaulį“ – garsiniai pasakų skaitymai, paroda ,,Rankinės iš knygų“; popietės ,,Knygelės kvepiančios pyragu“, ,,Metų knygos“ rinkimai, ,,Knygos iš mano šeimos bibliotekos“, naujausių, įdomiausių knygų pristatymai; parodos ,,Suknelė iš močiutės skrynios“, ,,Jaunystėje viską dariau, dabar jau atitolau‘ – aleksandravėlietės molio dirbiniai, paveikslai, foto iš asmeninių albumų šeimos dienai, ,,Kalėdų gėlės“, prieš Kalėdas aplankome ir pasveikiname pagyvenusius, vienišus kaimo gyventojus, ,,Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimas ,,Tūkstantmečio žingsniai”, ,,Žalgirio mūšiu - 600“, liepos 6 d. – Mindaugo karūnavimo dieną, kartu su visa Lietuva giedame tautišką giesmę, Lietuvos valstybės paskelbimo, atkūrimo datas, bei kitas svarbias sukaktis.
Organizuojame renginius, kurie garsina Aleksandravėlės kraštą. Pavyzdžiui akcija ,,90 berželių“ ir renginys ,,Velnioniškai vienas“ (poeto P.Širvio 90-ųjų gimimo metinių paminėjimas), Aleksandravėlės kaimo bendruomenei -5“, akcija ,,Užsidėk atšvaitą – taip apsaugosi save ir kitus“ – (Aleksandravėlėje grojo Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis orkestras), ,,Poezijos pavasaris 2010“ – Aleksandravėlės biblioteką aplankė rašytojai poetai Laura Sintija Černiauskaitė, Eglė Juodvalkė, Arūnas Spraunius, Arvis Viguls ir kiti.
Kasmet minime vaikų, jaunimo šventes: kompleksiniai renginiai ,,Kiekvienas vaikas yra nepakartojama kūrybinė laboratorija...“, ,,Mes laisvi ir kūrybingi‘, ,,Be stabdžių – 1“, popietės ,Ieškokime informacijos kartu“, akcija ,,Bibliotekos savanoriai“, ,,Vaikų ir jaunimo saviraiška“- kuriame netradicinius darbelius, sveikiname geriausius skaitytojus, lankytojus, nenuoramas kompiuteristus ir t.t.
Biblioteka bendradarbiauja su vietos bendruomenės aktyvu, kitų sričių specialistais. Taip pat biblioteką sieja glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su kitomis šalies bibliotekomis, bendruomenėmis, valstybinėmis įstaigomis. Biblioteka rašo ir teikia projektus į Rokiškio nevyriausybinių organizacijų fondą, ,,Leader“ programą - Rokiškio VVG, Lietuvos automobilių kelių direkciją prie susisiekimo ministerijos, Sveikatos ir darbo apsaugos ministeriją, Rokiškio socialinės paramos ir sveikatos skyrių, pildėme ,,Bibliotekos pažangos“ skelbtą paraišką ,, Bendruomenių ir bibliotekų bendradarbiavimo skatinimas kuriant skaitmeninį turinį“.
Populiarina bibliotekos veiklą, paslaugas bibliotekos lankytojams. Tai straipsniai laikraščiuose ,,Gimtasis Rokiškis“, ,,Panevėžio rytas“, ,,Lietuvos žinios“, internetinėse svetainėse www.aleksandravėlė.lt, www.rokiskietis.lt, www.rokiskiovvg.lt www.lra.lt www.vipt.lt.

Užrašė bibliotekininkė Alma Mekšėnienė.