Alfredas Guščius - Lietuvos rašytojas, poetas, literatūros kritikas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 3,5 / 5 (2 balsai)
 
A. Guščius Lazdynų bibliotekos renginyje
A. Guščius Lazdynų bibliotekos renginyje
                            

                               „Esu toksai margas "plunksnuotis" nuo Plungės –
                               Daug matęs, girdėjęs, dar ne itin nusmurgęs..."

(Guščius Alfredas. Prologas// Guščius Alfredas. Plastėk širdie!..: eilėraščiai.–Vilnius : Žuvėdra,
2010.–P. 6.)

Biografija
Gimė 1940 m. spalio 14 d. Plungės raj. Mardosų kaime, apjuostame Minijos ir Babrungo upių ir esančiame šalia Gondingos piliakalnio, ūkininkų šeimoje.
1955 m. baigęs Plungės vid. mokyklos 8 klases, įstojo į Klaipėdos amatų mokyklą Nr. 12. 1957 m. ją baigė, įsigijo metalo frezuotojo specialybę ir iki 1961 m. dirbo Kauno „Pergalės“ turbinų gamykloje. Dirbdamas mokėsi VIII-ojoje darbo jaunimo vid. mokykloje. 1961 m. įstojo į Vilniaus Universitetą, studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą ( kartu su Sigitu Geda, Stasiu Lipskiu, Ramute Girkontaite, Paulina Žemgulyte ir kt.).
Baigęs studijas, dirbo Universiteto Sociologinių tyrimų laboratorijoje, „Literatūros ir meno“, „Komjaunimo tiesos“, „Logos“ „Pozicijos“ redakcijose, Lietuvos rašytojų sąjungoje (literatūriniu konsultantu), 1973 – 1975 m. vadovavo Vilniaus jaunųjų rašytojų sekcijai... Nuo 1997 m. buvo visuomeninio judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ narys. Nuo 1977 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
1993 m. priimtas į Europos katalikų ekumeninį forumą, 1998 m. – į Lietuvių katalikų mokslo akademiją.
Ilgus metus gyvena Vilniuje, Lazdynų mikrorajone ir yra aktyvus Lazdynų bendruomenės narys, Šv. Jono Bosko parapijos , Lazdynų „Bočių“ bei klubo„Lazdynų senjorai“ mišraus choro tenoras ir solistas (http://www.choras.lt/articles_ch.php?cat_id=25), Lazdynų seniūnijoje ir Lazdynų bibliotekoje organizuojamų kultūrinių renginių dalyvis, nuolatinis moksleivių rašinių konkursų vertinimo komisijų pirmininkas, nuo 1996 m. leidžiamo periodinio informacinio-kultūrinio leidinio „Lazdynų žiedas“ redaktorius, klubo „Lazdynų senjorai“ tarybos narys.


Bibliografija
• Vienam glėby …: pastarųjų metų apmąstymai proza ir eilėmis. – Vilnius: Lumen, 1992. – 142 p.
• Ieškau Konstantos: esė, kritika, publicistika, eilėraščiai. – Vilnius: Kriventa, 2000. – 317 [1] p.
• Po aukštu dangum : Vytauto Bubnio gyvenimo kelias ir kūryba : [monografinė apybraiža]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 367, [1] p.
• Plastėk, širdie!..: eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2010. – 155 [1] p.
• Kol Nemunas bus … : knyga apie Paulių Širvį - atsiminimai, jam dedikuoti eil., jo poezija, nepatekusi į rink., nuotraukos / sudarė ir red. Feliksas Jakubauskas, Alfredas Guščius. – Vilnius: Pozicija, 1991. - 224 p. : 8 iliustr. lap.
• Lazdynai – mūsų namai: leidinys, skirtas Lazdynų mikrorajono 40 – mečiui / sudarė Petras Žiupsnys, Alfredas Guščius]. – Vilnius : INNSO, 2010. – 303, [1] p. : iliustr.
( nuotrauka iš knygos pristatymo: http://www.flickr.com/photos/grikiapelyte/5692983316 )
• Vilniaus Lazdynų ilgaamžiai: leidinys skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti ir pirmajai šventei “Lazdynų ilgaamžiai” / sudarė Petras Žiupsnys, Juozas Kulakauskas, vyr. red. Alfredas Guščius. – Vilnius, 2011. – 96 p.


Straipsnių rinkiniai
• Tiesės ir zigzagai: straipsniai. – Vilnius: Vaga, 1976 m.
• Kintantis prozos pasaulis: straipsniai. – Vilnius: Vaga, 1985 m.


Straipsniai rinkiniuose
• Šiuolaikinės prozos problemos: straipsnis. – Vilnius: Vaga, 1978 m.
• Šiuolaikinės kritikos problemos: straipsnis. – Vilnius: Vaga, 1975 m.
• Literatūra ir dabartis: straipsnis. – Vilnius: Vaga, 1985 m.
• Istorinė prozos byla: straipsnis. – Vilnius: Vaga, 1986 m.
• Amžininkas literatūroje: straipsnis. – Vilnius: Vaga, 1988 m.
• Šiandienos pasaulis ir literatūra: straipsnis. – Vilnius: Vaga, 1989 m.


Straipsniai almanachuose
• Panorama: straipsnis. – Vilnius: Vaga, 1983, 1985, 1986, 1987.


Rašo straipsnius ir recenzijas tokiuose leidiniuose, kaip: „Literatūra ir menas“, „XXI amžius“, „Metai“, „Nemunas“ ir kt.
Taip pat straipsnių galima pasiskaityti internete: http://www.google.lt/cse?cx=partner-pub-9469555819685988%3A5kc8m6-4ejr&ie=UTF-8&q=gu%C5%A1%C4%8Dius