Alvydas Janulis

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 1,8 / 5 (236 balsai)


(1940 - 2009)

Alvydas Janulis -mokslininkas gydytojas fiziologas, pedagogas, visuomenininkas Gimė 1940 m. Traupyje [1] Anykščių r.). Mokėsi Traupio septynmetėje ir Troškūnų vidurinėje mokyklose. 1956-1958 m. A. Janulis dirbo Traupio klubo-skaityklos vedėju. Pasirinkęs studijas Kauno medicinos institute (KMI), jis įgijo gydytojo išsilavinimą, vadovavimo įvairioms studentiškoms struktūroms patirtį, noriai sportavo ir dalyvavo saviveikloje. Aktyvų, pažangų ir išsilavinusį studentą draugai vadino "vaikščiojančia enciklopedija". Tad neatsitiktinai Alvydas gilino Kauno medicinos institute įgytas žinias Maskvoje, kur apgynė medicinos mokslų kandidato disertaciją, o 1993 m. Lietuvoje tapo medicinos daktaras. Nuo 1968 m. iki 1976 m. Alvydas dėstė KMI Fiziologijos katedroje, kur jam buvo suteiktas docento vardas. Po to gabus aukštos kvalifikacijos specialistas gavo pasiūlymą dirbti KMI Kardiologijos instituto direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams, vėliau dirbo KMI Centrinėje mokslinio tyrimo laboratorijoje ir kituose instituto padaliniuose, kur ir sulaukė pensinio amžiaus.

Tai buvo įvairiapusė asmenybė: labai domėjosi knygomis istorine tematika, politika,pradėjo žmogaus ekologijos judėjimą Kaune, tapo Žaliųjų judėjimo konsultantu Lietuvoje. Jis buvo Lietuvos sveikatos ekologinio monitoringo projekto autorius, šia tema pasisakydavo ne tik Lietuvoje, bet ir buvo siunčiamas į tarptautines konferencijas bei simpoziumus. Iki 1990 m. Alvydas buvo apdovanotas dviem medaliais ir ordinu. Kasdienybėje tai buvo smalsus žmogus, draugų susibūrimo siela, išmintingas patarėjas ir puikus organizatorius.


Alvydas Janulis dažnai apsilankydavo savo gimtinėje Traupyje. Jis šiltai bendravo su tėviškėnais, negailėdavo patarimų, gero žodžio, turėjo stiprų ryšį su gimtine. 2007 m., dalyvaudamas kraštiečių suvažiavime Traupio kultūros namuose, A. Janulis kalbėjo: “O man prisiminimai įkvepia daug energijos, daug kūrybinio mąstymo ir dar didesnio gerumo, kaip tais vaikystės laikais, kada širdis buvo neapnuodyta gyvenimo netiesomis, gyvenimo sunkumais, gyvenimo melu. Ir dėl to visada menu savo tėviškėnus, mielus tėviškėnus, kurie skiepijo tai, ką šiandien turiu: gėrį ir malonumą gyventi. Ačiū jums".

Deja, labai netikėtai 2009 m. kovo 30 d. Alvydas Janulis iškeliavo į Amžinybę. Vykdant jo valią, kapas supiltas Traupio kapinėse.

Informacijos šaltiniai

1. http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=937

2. http://traupis.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=59

3. Nuotrauka: Ramunės Musteikienės