Angelė Endriušaitienė

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,2 / 5 (102 balsai)
                 Kurianti  pieštuku ir eilėmis

Tikras menininkas paprastai neapsiriboja viena meno šaka. Čia pasakoju ne apie garsiuosius M.K.Čiurlionį ar S.Nėrį, o apie menininkę mėgėją Angelę Endriušaitienę, piešiančią filosofinius piešinius ir rašančią jiems eilėraščius.


Angelė Endriušaitienė gimė 1942 metais, Jurbarke, augo siuvėjos ir kalvio šeimoje. Nuo pats mažens mėgo vienumą – svajoti, vėliau piešti ir rašyti.


Gyvenimas taip lėmė, kad Angelė pasirinko pedagogės specialybę. Baigusi mokslus, pagal paskyrimą atvyko dirbti į Tauragės rajoną, Pagramančio miestelį, vėliau dirbo Žygaičiuose, dar vėliau Sakalinės pradinėje mokykloje. Pedagoginiam darbui atidavė 35 metus.


Prieš septynis metus iš Eičių atvykusi į Batakių geležinkelio stoties gyvenvietę, Angelė Endriušaitienė jau būdama pensijoje, tęsia kūrybinį darbą. Tai paliudija toliau pateiktos menininkės nuotraukos su pačiais naujausiais paveikslais ir poezija prie jų. Eilėraščius kuria prie paveikslų ir atskirai, net apie savo poeziją kalba eilėmis, eilėraštyje „Mano posmai“.


Temos paveikslų ir posmų, tai jos mintys, jos gyvenimo samprata, jos dvasinis pasaulis, jos požiūris į visą, kas supa žmogų.


Angelė Endriušaitienė turi didelę svajonę, kad jos darbai ateity pasklistų žmonėse – išleisti leidinį – albumą.

Paveikslai ir eilės

  Bobų vasara

Tą mėnesingą šiltą spalio naktį

Man norisi tolyn miškan nukakti.

Matyt, kaip drebulėlė virsta moterim,

Kaip supasi vorų sūpuoklėse

Ir krenta vis žemyn

Jos brolių lapai tarsi aukso ašaros...

O žemėj įsivyrauja ramybė, meilė ir taika

Padangėmis rypuoja gervės, žąsys,

Tada sugrįžta žemėn

Bobų vasara basa,

Ir merkias ilgesingos ir spalvotos akys.


Gamtos prisikėlimas

Girdite? – tai sproginėja pumpurai.

Jaučiate? – tai padvelkė arimais.

Saulė pievą taško geltonai,

Stebina visus tie atradimai...

Danguje matau gelsvas akis,

Plaukus man purienomis prisnigo –

Tu, žmogau, esi gamtos dalis,

Tavo meilei skirtas atgimimas.


Drebulėlė

Miela miško drebulėle,

Prakeiksmo takai užžėlė –

Tai nustok drebėti ir bijot.

Tegu ilsis tavo lapai,

Tegu miega, saulei tekant,

Ir smaragdais žvilga paryčiais.

Motinos širdis negali

Verst savo vaikų medeliais

Vien todėl, kad jiems baisi naktis !


Ryšys

Aš tvirtai tikiu

Pagoniškus dievus dar esant.

Milijonams metų slenkant.

Nenutrūksta šis ryšys.

Žemės rutulys – lyg pienės pūkas mažas,

Tarsi saulėtas visatos vidurys.

Ten pulsuoja dieviškoji meilė,

Ten kūrenas dieviška ugnis.

Tik iš ten stiprybę savo semia

Maldai ir gyvenimui žmogus.

Šaltiniai

Angelė Endriušaitienė / sudarė D.Liekienė.- Tauragės rajono savivaldybės VB Melagiškės filialas, 2007