Anykščių Atgimimo Sąjūdžio laikraštis „Žiburys“

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (142 balsai)

Vienas iš pirmųjų Anykščių Sąjūdžio leidžiamo leidinio numerių, 1989 m., nr. 4.


Nuo 1988 m. buvo leidžiamas Sąjūdžio laikraštis „Žiburys“. Mėnesinis laikraštis Anykščių krašto žmonėms, nuo 1988 m. spalio mėnesio iki 1990 m. ėjo kaip Lietuvos sąjūdžio Anykščių rajono tarybos ir Anykščių kultūros centro leidinys (laikraštis). Steigėja ir leidėja Santaros "Už demokratinę Lietuvą" Anykščių taryba. Redaktoriai: I. Andrukaitienė (1988-1989 m.), redkolegija - A. Ambraškaitė ir kiti.

LPS Anykščių rajono tarybos biuletenis „Žiburys“, 1989 m., nr. 5.

Turinys

Aldona Daugilytė apie Atgimimo Sąjūdžio laikraštį Anykščiuose

Kaip atsirado „Žiburys“, kas jį leido? Apie tai dažnai teiraujasi žmonės.

Nuo pirmojo numerio, kurį redagavo I. Andrukaitienė, E. Cimbolistas, šviesios atminties S. Šinkūnas ir kiti, iki šių dienų keitėsi veidai ir vardai, tačiau „Žiburys“ ėjo ir vis dar eina. Kiekvieno pastangos kurti, siekti gėrio, moralinio atgimimo yra svarbios. Neįmanoma išvardinti visų, kurie rėmė „Žiburį“ aukomis – be jų laikraštis nebūtų išsilaikęs. Sunkiai patiki žmonės, kad galima aukotis, dirbti ir nereikalauti atlyginimo metų metais... Buvo juodų valandų, kada „Žiburį“ norėjo sunaikinti, reikalavo mokėti mokesčius, nors nebuvo jokio pelno, o tik išlaidos...

Vėliau „Žiburį“ teisė. Daugybę kartų važiavome į Vilnių. Nuteisė... Aukščiausiasis teismas perdavė bylą kitam teismui. Galiausiai ieškovė pareiškimą atsiėmė... Iš tų dienų liko įdomi detalė: teisėjas, sužinojęs, jog nėra vieno redaktoriaus, o dirba redkolegija, nusistebėjo, kad mes taip vieni kitais pasitikime ir nieko daugiau nebesiteiravo, kai patvirtinome, kad esame Sąjūdžio laikrašis.

2000 m. šis laikraštis patyrė apsukrių žmonių apgaulę. Patikėjome, jog laikraštis gali būti reguliarus, prenumeruojamas. Deja, „derybininkai“ mus apvylė. Trečią numerį pavadinę „Šileliu“ atsiribojo nuo redkolegijos. Pavyko „Žiburio“ registraciją susigrąžinti. Dabar „Žiburys“ išleidžiamas tik ypatingų datų paminėjimui.

„Žiburio“ kūrėjai

Sėdi iš dešinės: Irena Andrukaitienė, Saulius Nefas, šviesios atminties Ona Šakėnienė, Aldona Daugilytė.

Stovi iš dešinės: Valerija Žemaitytė, Milda Telksnytė, Violeta Juciuvienė, Alma Ambraškaitė, Elena Kerpiškytė, Vygandas Račkaitis, 1998 m.

(Nuotr. iš A. Daugilytės asmeninio albumo)

„Žiburys“ – Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo jubiliejui

Straipsniai Lietuvos Sąjūdžio Anykščių Tarybos ir Tėvynės Santaros leidinyje "Žiburys", 2010 m. kovas (nr.1).
Laikraščio red. kolegija: A. Ambraškaitė, A. Daugilytė, [[1]] V. Juciuvienė, E. Kerpiškytė, S. Nefas, [2] V. Račkaitis, M. Telksnytė.

Bibliografijos nuorodų sąrašas

DAUGILYTĖ, Aldona. Grįžkime prie darbo Tėvynės labui. Žiburys, 1998, birželis (nr. 3), p. 1.

ANDRUKAITIENĖ, Irena. Mieli Anykščių krašto žmonės! Žiburys, 2010, kovas (nr. 1), p. 1.

ČEPONIS, Vaidutis. Pamąstymai praėjus dvidešimtmečiui. Žiburys, 2010, kovas (nr. 1), p. 3.

DANILAVIČIUS, Juozas. Laisvės rytas. Žiburys, 2010, kovas (nr. 1), p. 2.

GUOBIS, Raimondas. Nepriklausomybės šviesotamsa. Žiburys, 2010, kovas (nr. 1), p. 3.

JASĖNAS, Justas. 1990-ųjų Kovo 11-oji. Mūsų Būties atvertis. Žiburys, 2010, kovas (nr. 1), p. 2.

NEFAS, Saulius. Nostalgija dėl praeities? NE! Tikiu ateitimi! Žiburys, 2010, kovas (nr. 1), p. 2.

OBELEVIČIUS, Sigutis. Kovo 11-osios stebuklas. Žiburys, 2010, kovas (nr. 1), p. 1.

PETRYLIENĖ, Prima. Mintys apie Laisvę. Žiburys, 2010, kovas (nr. 1), p. 2.

ZOBARSKIENĖ, Sigita. Man laisvė yra stebuklas... .Žiburys, 2010, kovas (nr.1), p. 2.

„Žiburio“ kūrėjai: Redkolegijos straipsnis. Žiburys, 1998, birželis (nr. 3), p. 3.

Žiburys (laikraštis): [interaktyvus], [žiūrėta 2010 gegužės 10 d.]. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiburys_(laikra%C5%A1tis)