Anykštėnų bibliotekininkų kraštotyros darbo apžiūra

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (213 balsai)


Kraštotyra – tai savo krašto pažinimas, nuo kurio priklauso ne tik kraštotyros, bet ir viso bibliotekinio darbo sėkmė.


Spalio 8 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje vyko apžiūros „KRAŠTOTYROS DARBAS BIBLIOTEKOSE“ baigiamasis renginys. Apžiūros komisija, kurią sudarė Viešosios bibliotekos darbuotojos: Aušra Miškinienė, Vida Kontrimavičienė, Ligita Matulienė, Audronė Šidlauskienė ir Audronė Berezauskienė susumavo du metus trūkusios apžiūros rezultatus ir išrinko nugalėtojus.


Kraštotyros apžiūros organizatoriai ir dalyviai, 2013 (Nuotr. Violetos Matelienės)


Pagrindiniai vertinimo kriterijai buvo: Kraštotyros dokumentų fondo kaupimas ir tvarkymas; Kraštotyros kartotekos pildymas; Kraštotyros medžiagos rinkimas ir saugojimas; Kraštotyros darbų parengimas ir panaudojimas; Ryšių su kraštiečiais palaikymas; Kraštotyros veiklos bei su ja susijusios informacijos sklaidos kūrybiškumas, informatyvumas, originalumas, meniškumas.


Vieninga komisijos narių nuomone pirmoji vieta skirta Traupio filialo vyr. bibliotekininkei Ramunei Musteikienei už turiningą, kūrybišką kraštotyros veiklą, kraštotyros informacijos sklaidą tradicinėje spaudoje, interneto erdvėje, skaitmeninėse laikmenose, radijo ir televizijos laidose. R. Musteikienė be kitų – apžiūros veiklos nuostatuose numatytų darbų – sudarė ir išleido 2013 m. kraštotyros knygelę apie Traupį.Tautvilis Uža sveikina pirmos vietos nugalėtoją R. Musteikienę, 2013 ( Nuotr. V. Matelienės)


Traupio filialui atiteko ir pereinamasis Anykščių viešosios bibliotekos administracijos 2010 m. įsteigtas prizas– įrėminta tautodailininkės Egidijos Miškinienės išsiuvinėta Liudvikos Didžiulienės-Žmonos monograma, kurios originalas saugomas A. Baranausko ir A.Vienuolio–Žukausko memorialiniame muziejuje.


Už nepriekaištingą kraštotyros veiklą antroji vieta skirta Kurklių filialo vyr. bibliotekininkei Danguolei Kavaliauskienei, trečioji – Ažuožerių filialo vyr. bibliotekininkei Daivai Agafanovienei.


Apie bibliotekininkų kraštotyros darbus kalbėjo ir nugalėtojus paskelbė apžiūros komisijos pirmininkė A. Berezauskienė, dovanas įteikė renginio rėmėjai.Renginio mecenatas T. Uža teikia dovanas apžiūros nugalėtojams, 2013 m. (Nuotr. V. Matelienės)


Apžiūros nugalėtojus apdovanojo renginio mecenatas kraštotyrininkas, fotografas, kraštotyros knygų apie Viešintas autorius Tautvilis Uža, Anykščių krašto laikraščio „Šilelis“ redaktorius Žilvinas Pranas Smalskas, Lietuvos bibliotekininkų draugijos Anykščių skyriaus pirmininkė Ligita Matulienė, Anykščių bibliotekininkų profesinės sąjungos pirmininkė Audronė Šidlauskienė.Rėmėjams padėkas įteikė Viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka, 2013 m. (Nuotr. V. Matelienės)


T. Uža nugalėtojoms įteikė savo paties išleistas knygas, piniginius prizus ir puokštes gėlių. Dar aštuonius kraštotyros apžiūros nominantus kraštotyrininkas apdovanojo knygomis.


Paskatinamuosius prizus jis įteikė: Troškūnų filialo vyr. bibliotekininkei Aurelijai Deveikienei už darbų tęstinumą, Andrioniškio filialo vyr. bibliotekininkui Antanui Žvikui už savitą kraštotyros veiklos pateikimą, Leliūnų filialo vyr. bibliotekininkei Birutei Ražanskienei už išradingumą pateikiant kraštotyros veiklos ataskaitą, Svėdasų filialo vyr. bibliotekininkei Violetai Gliaudelienei už įvairiapusę kraštotyros veiklą, Surdegio filialo vyr. bibliotekininkei Janinai Uzdrienei už gražų bendradarbiavimą su kraštiečiais, Viešintų filialo vyr. bibliotekininkei Jolantai Mameniškienei ir Kavarsko filialo vyr. bibliotekininkei Eugenijai Zajankauskaitei už aktyvią kraštotyros veiklą.


T. Uža sveikina E. Zajankauskaitę, 2013 m. (Nuotr. V. Matelienės)Šerių filialo vyr. bibliotekininkei Virginijai Jakučionienei įteiktas paskatinamasis prizas už tai, kad ji pirmoji tarp filialų pradėjo rinkti medžiagą apie asmenines bibliotekas.


Už naujas idėjas organizuojant kraštotyros renginius LBD Anykščių skyriaus pirmininkė L. Matulienė apdovanojo Elmininkų filialo vyr. bibliotekininkę Dianą Šermukšnienę.


„Saldžiu prizu“ Anykščių bibliotekininkų profesinės sąjungos pirmininkė A. Šidlauskienė pasveikino visas apžiūros dalyves.


Apie kraštotyros veiklos darbų perspektyvas ir naujas kraštotyros informacijos sklaidos galimybes kalbėjo Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos valdybos pirmininkas Tautvydas Kontrimavičius.


Renginio akimirkas įamžino renginio mecenatas T. Uža, Viešosios bibliotekos dailininkė V. Matelienė ir laikraščio „Šilelis“ redaktorius Ž. P. Smalskas.Iš kairės: laikraščio „Šilelis“ redaktorius Ž. P. Smalskas ir Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos valdybos pirmininkas T. Kontrimavičius, 2013 m. (Nuotr. T. Užos)Audronė BEREZAUSKIENĖ
Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja