Anykštėnai – laisvės gynėjai: Saulius Nefas – Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio veiklos dalyvis

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (301 balsai)
 

Turinys

Įžanga

Saulius Nefas [1] , 2008 m. (Nuotr. iš interneto)

Prieiga per internetą.


Saulius Nefas – anykštėnas, istorijos mokytojas, Sąjūdžio bangos atvestas iš mokyklos į aktyvią visuomeninę ir politinę veiklą ir tapęs ryškiausia Nepriklausomos Lietuvos politinių permainų Anykščiuose figūra.1988 m. jis aktyviai įsitraukė į Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio veiklą, buvo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, vėliau – Sąjūdžio Anykščių rajono tarybos narys. 1991-1995 m. S. Nefas buvo Sąjūdžio Anykščių rajono tarybos pirmininkas, Sąjūdžio laikraščio "Žiburys" redakcinės kolegijos narys.

Nuo 1994 m. S. Nefas yra Lietuvos šaulių sąjungos narys.

2000 m. – paskirtas Lietuvos šaulių sąjungos Anykščių S. Dariaus ir S. Girėno 1-osios kuopos vadu ir šias pareigas ėjo iki 2004 m. 2002 -2010 m. – Lietuvos šaulių sąjungos Centro valdybos narys. [2]

2000 m. Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje apdovanojo S. Nefą Šaulių žvaigždės medaliu už nuopelnus Lietuvai ir Šaulių sąjungai.


2006 m. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas S. Nefą apdovanojo Šaulių žvaigžde.

2009 m. jam įteiktas Lietuvos šaulių sąjungos 90-mečio medalis už tarnystę Tėvynei.


Trumpi biografijos duomenys

S. Nefas [3] gimė 1960 m. gruodžio 8 d. Taujėnuose (Ukmergės r.). 1967-1978 m. jis mokėsi Taujėnų vidurinėje mokykloje, 1978-1983 m. studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos-pedagogikos fakultete, įgijo istorijos mokytojo išsilavinimą.

Nuo 1983 m. S. Nefas gyvena Anykščiuose. 1983-1988 m. S. Nefas dirbo Anykščių Antano Vienuolio ir Viešintų (Anykščių r.) vidurinėse mokyklose istorijos mokytoju. 1988-1990 m. jis buvo Anykščių Antano Vienuolio vidurinės mokyklos istorijos mokytojas.

Nuo 1985 m. S. Nefas buvo vyresnysis mokytojas, nuo 1993 m. – mokytojas metodininkas. 1985 m. Anykščių Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje jis įrengė pirmąjį Lietuvos mokyklose Lietuvos istorijos kabinetą. 1990-1995 m. S. Nefas dirbo Anykščių Antano Vienuolio vidurinės mokyklos direktoriumi, jam buvo suteikta švietimo įstaigų vadovo antroji kvalifikacinė kategorija (1995 m.). Nuo 1993 m. iki šiol jis yra Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių), Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys.

S. Nefas 1992 m. buvo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputato V. Žiemelio padėjėju-sekretoriumi.1995-1997 ir 1997-2000 m. S. Nefas buvo Anykščių rajono tarybos narys, išrinktas šios partijos sąraše ir dvi kadencijas iš eilės buvo išrinktas Anykščių rajono meru. Jis buvo pirmasis politikas, Anykščiuose užėmęs šias pareigas.

S. Nefas aktyviai dalyvavo judėjime "STABDYK NUSIKALSTAMUMĄ". Judėjimas įregistruotas Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje 1997 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 235-V.Vadovaudamas Anykščių rajono savivaldybei, jis pasiūlė naują savivaldos struktūrą, skatino bendruomenių plėtrą ir aktyvumą, pasisakė už patriotizmo – pilietiškumo ugdymą, tarptautinio bendradarbiavimo skatinimą. Jo vadovaujama rajono taryba įgyvendino kelis stambius investicinius projektus: Anykščių miesto dujofikavimo, geriamojo vandens gerinimo įrenginių statybos, šilumos ūkio pertvarkymo ir modernizavimo.

S. Nefas taip pat buvo Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas (1995-1997 m.) ir prezidentas (1997-1998 m.). Jis buvo Vietos ir regionų valdžių kongreso Strasbūre (Prancūzija) narys (1997-2000 m.).1995-2000 m. S. Nefas buvo Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) struktūrinio padalinio – Tėvynės savivaldos sąjungos pirmininkas. 2000 m. jis buvo tarptautinis stebėtojas, vykstant rinkimams Kosove (tuo metu – Jugoslavija).

Jis taip pat buvo laikraščio „Savivaldybių žinios" redakcinės kolegijos narys (1995-2003 m.).

1997-2000 m. S. Nefas neakivaizdžiai studijavo Vilniaus pedagoginio universiteto sociologijos doktorantūroje. Jo tyrimų tema – bendruomeniškumo plėtra Lietuvoje.

S. Nefas siekė, kad vietos valdžia ir bendruomenės būtų partneriai. Viename iš savo pranešimų jis akcentavo:

„Vietos valdžios strateginis tikslas – kelti vietos valdžios prigimtines funkcijas. Kad tai pasiektume, pirmiausia vietos valdžia turi su savo gyventojais elgtis kaip su partneriais. Taip yra tada, kai gyventojai nuolat turi galimybę išklausyti vietos valdžią ir pasakyti savo nuomonę, patirtį. Antras žingsnis – aktyviųjų gyventojų subūrimas į piliečių ar bendruomenių komitetus. Pradėję veiklą, jie tampa atsakingi už tvarką vietoje, talkina valdžiai sprendžiant iškilusias bei kylančias problemas. Trečias žingsnis – žmonių švietimas...“.

2006 m. Vašuokėnų bendruomenė už veiklą visų labui S. Nefą apdovanojo ATMINIMO ŽENKLU.Baigęs antrąją mero kadenciją, 2000-2004 m. S. Nefas toliau dirbo Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos direktoriumi.

2003 m. jis tapo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nepriklausomu ekspertu, vertinant istorijos vadovėlius ir mokymo programas. 2004 m. S. Nefas tapo vidurinio ugdymo programos akreditavimo ekspertu.

2004 m. birželio 29-lapkričio 14 d. S. Nefas buvo besibaigiančios kadencijos Seimo narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narys, Tėvynės Sąjungos-konservatorių frakcijos narys.

Nuo 2004 m. iki šiol jis dirba Vilniuje Lietuvos teisės universiteto (dabar – Mykolo Romerio universiteto [4] ) Viešojo administravimo fakulteto Viešojo administravimo katedroje [5] , 2004-2009 m. buvo lektorius, nuo 2009 m. yra docentas.

Jis taip pat yra Jungtinių tautų organizacijos ir Pasaulio banko ekspertas, 2005-2007 m. su savivaldos ir demokratijos plėtros projektais dirbęs Vidurinės Azijos šalyse: Tadžikijoje, Kirgizijoje, Kazachstane.

S. Nefas eksternu parengė ir 2007 m. Mykolo Romerio universitete [6]apsigynė disertaciją "Funkcionali vietos bendruomenė Lietuvos kaimuose ir miesteliuose", yra socialinių mokslų, vadybos ir administravimo daktaras.

Jis aktyviai dalyvauja ir skaito pranešimus įvairiose konferencijose, seminaruose. [7]

Plačiau apie S. Nefą [8].

S. Nefas Atgimimo Sąjūdžio veikloje

[[9]]


(Nuotr. Alfredo Motiejūno iš A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus rinkinių ir Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos nuotraukų archyvo)


Už pasižymėjimą ginant Lietuvos Nepriklausomybę 1991 metų sausio-rugpjūčio įvykių metu S. Nefas apdovanotas „Parlamento gynėjo Garbės ženklu".

Žiburys, 2010, kovas (nr.1.), p. 2.


[10]

Leidiniai

S. Nefas parengė ir išleido mokymo priemonę "Istoriniai kryžiažodžiai, datažodžiai ir ratažodžiai" (1989 m.).

Jis taip pat sudarė ir išleido savo minčių, kalbų ir publikacijų rinkinį "Stabtelėjimas" (2001 m.).

Bibliografijos nuorodų sąrašas

ANYKŠTĖNŲ BIOGRAFIJŲ ŽINYNAS: Saulius Nefas [interaktyvus], Anykščiai [žiūrėta 2010 m. gegužės 31 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=257>

LIETUVIAI GALI TEISĖTAI DIDŽIUOTIS SAVIMI IR SAVO ŠALIMI: [pokalbis su Irena Andrukaitiene ir Sauliumi Nefu]/ kalbino Marija Daugudienė. Šilelis, 2003, birželio 19, p. 9, 10.

NEFAS, Saulius. Nostalgija dėl praeities? NE! Tikiu ateitimi! Žiburys, 2010, kovas (nr. 1.), p. 2.

NEFAS, Saulius. PRIEŠ ar UŽ PREZIDENTĄ. Žiburys, 1992, balandis (nr. 2.), p. 2.

NEFAS, Saulius. Pergalė ateityje! Žiburys, 1992, birželis (nr. 5.), p. 1.

SAULIUS NEFAS [interaktyvus], Vilnius[žiūrėta 2010 m. gegužės 31 d.]. Prieiga per internetą: <http://saunef.home.mruni.eu/?p=4>

SAULIUS NEFAS : (nuotrauka), [interaktyvus], [žiūrėta 2010 m. gegužės 31 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.krantai.lt/images/nefas_20080603.jpg>


Parengė Audronė BEREZAUSKIENĖ