Anykštėnas Albertas Šimėnas – Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo akto signataras

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,8 / 5 (18 balsai)

Albertas Šimėnas, 2000 m. (Nuotr. iš interneto) [1]


A. Šimėnas [2] yra Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo akto signataras.

1991 m. sausio 10-13 dienomis A. Šimėnas buvo Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas ir šias pareigas ėjo nuo sausio 10 d. 20 val. iki sausio 13 d. 5 val., iš viso apie 57 val. Jis įrašytas į Lietuvos rekordų knygą (1993 m.) kaip trumpiausiai tokias pareigas ėjęs Lietuvos valstybės pareigūnas.

1990-1992 m. A. Šimėnas buvo Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys.

Turinys

A. Šimėno biografijos duomenys

Albertas Šimėnas gimė 1950 m. vasario 17 d. Papilių k. (Anykščių r.). 1967 m. baigė Troškūnų (Anykščių r.) vidurinę mokyklą. 1967-1972 m. studijavo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete ekonominę kibernetiką, įgijo ekonomisto matematiko išsilavinimą.

1972-1984 m. A. Šimėnas dirbo Lietuvos valstybinio plano komiteto Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslinio tyrimo institute, jo darbo sritis buvo planavimo sistemos tobulinimas taikant matematinius metodus. 1981 m. Vilniaus universitete jis apsigynė disertaciją "Gyvenamosios statybos komplekso vystymo imitacinių modelių sistema", buvo ekonomikos mokslų kandidatas, 1993 m. nostrifikuotas socialinių mokslų, ekonomikos daktaras.

1984-1989 m. jis buvo Vilniaus inžinerinio statybos instituto vyresnysis dėstytojas, nuo 1989 m. – docentas.

1989-1990 m. A. Šimėnas dirbo Lietuvos Mokslų akademijos Ekonomikos instituto Ūkio mechanizavimo skyriaus vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, aktyviai dalyvavo rengiant Lietuvos ūkio reformos įstatymų projektus, yra Lietuvos ekonominio savarankiškumo koncepcijos (parengta 1989 m.) bendraautoris. 1990-1992 m. A. Šimėnas buvo Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys, yra Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo akto signataras. Jis buvo Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas.

1991 m. sausio 10-13 dienomis A. Šimėnas buvo Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas ir šias pareigas ėjo nuo sausio 10 d. 20 val. iki sausio 13 d. 5 val., iš viso apie 57 val. Jis įrašytas į Lietuvos rekordų knygą (1993 m.) kaip trumpiausiai tokias pareigas ėjęs Lietuvos valstybės pareigūnas.


1991-1992 m. jis dirbo Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, buvo ekonomikos ministras.

1992-1996 m. jis buvo Ekonomikos ir privatizacijos instituto direktoriaus pavaduotojas, vyresnysis mokslinis bendradarbis. 1996-2000 m. A. Šimėnas buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys, išrinktas pagal Lietuvos krikščionių demokratų partijos sąrašą. Jis buvo Ekonomikos komiteto pirmininkas, Krikščionių demokratų frakcijos narys, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas (1997-2000 m.), Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys (1997-2000 m.). 2000-2007 m. A. Šimėnas buvo akcinės bendrovės "Lietuvos geležinkeliai" plėtros direktorius, nuo 2007 m. yra šios bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotojas.

Nuo 1994 m. A. Šimėnas buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos ir jos valdybos narys, nuo 2001 m. – Lietuvos krikščionių demokratų narys ir šios partijos tarybos narys, nuo 2008 m. – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys.

A. Šimėno leidiniai

A. Šimėnas parengė ir išleido monografiją "Ekonomikos reforma Lietuvoje" (1996 m.), parengė ir paskelbė Akcinių bendrovių įstatymo komentarą (su Juozu Bivainiu, 1994 m.), mokomąjį leidinį "Kompleksinė ūkinės veiklos analizė statyboje" (1989 ir 1990 m.), paskelbė apie 60 mokslinių straipsnių ekonomikos klausimais.

Apdovanojimai

A. Šimėnas apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (2000 m.).

Bibliografijos nuorodų sąrašas

ALBERTAS ŠIMĖNAS [interaktyvus], [žiūrėta 2010 m. gegužės 19 d.]. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Albertas_%C5%A0im%C4%97nas

ANYKŠTĖNŲ BIOGRAFIJŲ ŽINYNAS: Albertas Šimėnas [interaktyvus], Anykščiai [žiūrėta 2010 m. gegužės 19 d.]. Prieiga per internetą: http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=373

LIETUVOS SEIMO RINKIMAI 2000: Albertas Šimėnas [interaktyvus], [žiūrėta 2010 m. gegužės 20 d.]. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/n/rinkimai/20001008/kandvl.htm-152738.htm#autobio

VAKAR LIETUVOS VYRIAUSYBĖS PIRMININKU PASKIRTAS ALBERTAS ŠIMĖNAS. Tiesa, 1991, sausio 11, p. 2.