Apie sąjūdžio veiklą

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 1,7 / 5 (3 balsai)
1988 metų birželio mėnesį į tuometinę RSO atvyko iš Vilniaus jaunas vyras, prisistatęs pavarde Ražukas. Jis papasakojo mums, kad gali supažindinti mūsų atstovą su kai kuriais LPS iniciatyvinės grupės nariais.

Kaip įrodymą jis ištraukė iš savo portfelio pluoštą laikraštėlių, pavadintų ,,Sąjūdžio žinios“ ir paprašė pakabinti viešoje vietoje, kad galėtų visi RSO darbuotojai susipažinti su Sąjūdžio veikla.Po Ražuko apsilankymo, kitą rytą visa skelbimų lenta RSO teritorijoje puošėsi ,,Sąjūdžio žiniomis“, kurias godžiai skaitė susirinkę važiuoti į darbą RSO dirbantieji.
Po Ražuko apsilankymo mūsų darbovietė, o taip pat ir dauguma miestelio gyventojų, jau turėjo šiokią tokią informaciją apie LPS iniciatyvinės grupės veiklą.
Kadangi mano darbas buvo susietas su dažnais išvykimais į Vilnių,aš iš karto susiradau LTSR Mokslų akademijos Fizikos-matematikos fakulteto skyrių K.Požėlos gatvėje ir susipažinau su keletu iniciatyvinės grupės atstovų.Iš jų sužinojau, kad artimiausias LPS iniciatyvinės grupės posėdis vyks po poros dienų. Taip prasidėjo išvykos į LPS iniciatyvinės grupės posėdžius.
Artėjant statybininko dienai, kuri kasmet buvo švenčiame RSO, pasitarę su darbovietės vadovybe, nutarėme šios šventės minėjimo metu įsteigti LPS rėmimo grupę Veisiejuose.
Į šventę Veisiejuose iš Vilniaus atvyko Ražukas,Vytautas Landsbergis, Vytautas Petkevičius. Svečiai paiškino, ko siekia LPS ir paprašė išrinkti keletą patriotiškai nusiteikusių žmonių, kurie sudarytų LPS Veisiejų rėmimo grupės branduolį (tarybą). Atviru balsavimu buvo išrinkti keturi asmenys: Albertas Balkė,Jonas Chockevičius,Vladas Juras ir Jonas Verseckas. Jonas VerseckasVėliau J.Verseckas tapo Veisiejų rėmimo grupės pirmininku.
Praėjus keletui dienų po pirmosios grupės įsikūrimo Lazdijų rajone, pradedama kurti antroji grupė Lazdijų autotransporto įmonėje, trečioji- Leipalingyje, ketvirtoji- Seirijuose. Po to naujos grupės pradėjo kurtis visame Lazdijų rajone. Šių LPS rėmimo grupių atstovai 1988 metais rugpjūčio 23 dieną dalyvavo Vilniuje,Vingio parke vykusiame mitinge. Buvo nuspręsta panašų mitingą surengti ir Veisiejuose. Buvo išrinkta organizacinė mitingo rengimo grupė, kurią sudarė J.Verseckas, K.Kazla, B.Vanagienė, kun.V.Jalinskas. Leidimą vesti mitingą Veisiejų miesto parke gavo 1988 metų rugsėjo 25 dienai, 16 valandai. Mitingą surengti padėjo ir Veisiejų miesto vykdomojo komiteto pirmininkė Teresė Greblikienė. Po šio mitingo LPS rėmėjų eilės augo kosminiu greičiu.Iki Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo Vilniuje 1988.10.02, Lazdijų rajone jau buvo įsikūrę per 20 LPS rėmimo grupių.

1989 metų balandžio 16 d. Veisiejų miesto parke įvyko TSRS Aukščiausios Tarybos deputatų, išrinktų Pietų Lietuvoje susitikimas-palydos.Dalyvavo visi išrinkti deputatai, kuriems buvo įteiktos simbolinės kuokos.

1990 metų gegužės 26 d.Veisiejuose vyko LPS rėmimo grupių konferencija.Joje dalyvavo 85 delegatai iš 25 rėmimo grupių. Konferencijos metu buvo išrinkta LPS Lazdijų rajono mažoji taryba, kurios pirmininku trijų metų kadencijai buvo išrinktas Jonas Verseckas.

Tais pačiais metais Jonas Verseckas ir kiti miestiečiai ėmėsi iniciatyvos atstatyti sovietmečiu nugriautą Nepriklausomybės paminklą. Paminklas, kurio autoriai Algirdas Neverdauskas bei Mečislovas Supranavičius, 1990 metais buvo pastatytas kiek kitoje negu buvo anksčiau vietoje, be to, kitoks: kvadratinio plano stulpas buvo užbaigtas pilies kuorą imituojančiais stilizuotais elementais.


Nors šiandien, praėjus keliems dešimtmečiams nepriklausomybės metų, Jono Versecko gyvųjų tarpe nėra, daugelis veisiejiečių puikiai prisimena šį Sąjūdžio žmogų, žmogų, kuris tikėjo laisve, degė noru būti nepriklausomiems...Veisiejų miesto bibliotekos
Vyresn. bibliotekininkė Eglė Žilionienė

Šaltiniai

1. Veisiejai 500. Vilnius, 2001
2. A.Miškinis. Užnemunės miestai ir miesteliai. Vilnius,1999
3. Nuotraukos:Eglės Žilionienės ir Vilydo Jauniškio