Atgimimo ąžuolynas Kėdainiuose

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Atgimimo ąžuolynas Kėdainiuose

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (60 balsai)

1989-aisiais metais Lietuva gyveno nepriklausomybės, tautinio atgimimo idėjomis. Minėtais metais Atgimimo sąjūdis susiorganizavo ir Kėdainiuose. Viena iš jo aktyvisčių buvo Janina Masevičiūtė-Meškauskienė, 1941 m. bolševikų nukankinto Panevėžyje šaulio tėvo dukra, lituanistė, tuo metu dirbusi Kėdainių gamtos apsaugos draugijoje atsakingąja sekretore.


Nepriklausomos Lietuvos dar nebuvo, bet jos dvasia jau sklandė. Ji buvo įkūnyta ir Kėdainių miesto pakraštyje nemažu ąžuolynu, kuriam suteiktas Lietuvos tautinio atgimimo Kėdainių ąžuolyno vardas. Janina Meškauskienė prisiminė, kad ilgą laiką galvojo, kokį gerą darbą galėtų padaryti Lietuvai. Ir štai vieną naktį sugalvojo – nutarė pasodinti mieste didelį ąžuolyną, ateities kartoms priminsiantį apie šalies istorijai svarbius įvykius, simbolizuojantį atgimimą ir tvirtėjimą. Labai norėjosi, kad sužaliuotų ir atgimtų Lietuva. Juk kiekviena laisva tauta turi savo simbolius, šventas vietas, tikėjimą, tradicijas. Tradicijos suartina žmones. Per tradicijas žmogus užmezga ryšį su žeme, gamta. O nuo seno lietuvis lyginamas su ąžuolu. Meilę gamtai privalu pajusti nuo mokyklos suolo. Tik tada, kai išmoksime gerbti save, savo praeitį, aplinką, kurioje gyvename, tik tada mus gerbs ir kitos tautos.

Šią naujieną pranešė vyrui. Mintis gera, - pasakė vyras, tačiau kur gausime žemės, ąžuoliukų, kas padės... Idėjai pritarė ir padėjo ją įgyvendinti net tik Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, bet ir tuometiniai rajono vadovai. Vykdomojo komiteto pirmininkas Petras Baguška pritarė šiai idėjai ir leido sodinti ąžuolyną. Reprezentaciniam ąžuolynui reikėjo parinkti tinkamą vietą. Sodinimo organizatoriai jos ieškojo kartu su vyriausiuoju architektu Vytautu Kundrotu. Buvo pasiūlytas sklypas šalia sankryžos iš Kėdainių važiuojant Dotnuvos link, tačiau organizatoriai pasirinko kitą - šalia sankryžos, pro kurią pravažiuoja ir į Kauną, ir į Šiaulius, ir į Panevėžį vykstantys automobiliai. Vilainių eksperimentinio ūkio direktorius šviesios atminties V. Kučinskas iš savo valdomų žemių paskyrė 10 ha žemės.

Sumanymo būta ne visai kuklaus - planuota pasodinti tūkstantį ąžuoliukų. O vienas medelis tuomet kainavo 15 rublių. Žinia, Sąjūdžio grupė tokių pinigų neturėjo, reikėjo ieškoti paramos. J.Meškauskienė prisimena, kad didžiausios pagalbos sulaukė iš Miškų ūkio direktoriaus Alfonso Šeržento, kuris akcijai dovanojo 900 ąžuoliukų bei medienos kuolams, taip pat talkino ir kitos miesto įmonės: Komunalinių įmonių kombinatas, „Vandentietis“, gaisrininkai, melioratoriai. Iškasti ąžuoliukai gali būti tik keturias valandas, todėl reikėjo kasti tranšėją, vežti molį ir žemėmis užpilti sodinukus... Netrukus rajoniniame laikraštyje pasirodė straipsnelis:

Ar  pasodinai ąžuolą? Dar   ne?   PASKUBĖK!

Lietuva senovėje garsėjo plačiomis neįžengiamomis giriomis, didingais ąžuolynais. Deja, nyko sunyko ąžuolai, tik vienas kitas galiūnas pasiliko palaukėje vėtroms atremti. Grąžinkime Lietuvai jos kraštovaizdį! Pasodinkime ąžuolų šiais, tautinio atgimimo metais. Matėt, mūsų kraštiečio Mikalojaus Daukšos pasodintas ąžuoliukas sulapojo į galingą ąžuolą. Tad pratęskime jo kilnų darbą — pasodinkime Lietuvos tautinio atgimimo Kėdainių ąžuolyną. Laukiame talkininkų balandžio 21 d. 18.30 val. prie Kėdainių pagalbinės internatinės mokyklos. Norintieji sodinti ąžuolyną atsivežkite savo ąžuoliukų, kuolų, virvučių medeliams pririšti, kastuvų, kibirų. Ąžuoliukų galima įsigyti Kėdainių miško pramonės ūkyje, taip pat išsikasti miške, kur jų yra per daug savaime pridygusių. Laukiame visų, kam brangi Lietuvos tautinio atgimimo idėja. Tinka paimti su savimi tautinius simbolius. Janina MEŠKAUSKIENE Lietuvos gamtos apsaugos draugijos Kėdainių skyriaus atsakingoji sekretorė

Tarybinis kelias, 1989, bal. 18, p. 1


Ąžuolyno sodinimo talka surengta 1989 m. balandžio 21 d. Talka vyko labai pakiliai ir organizuotai, joje kėdainiečiai dirbo skambant tautinėms, Atgimimo ir tremtinių dainoms. Ąžuoliukus sodino gausus būrys kėdainiečių - miesto įmonių ir organizacijų darbuotojai, mokyklų moksleiviai, atskiros šeimos. Kai kurie naujojo parko sodintojai ir vėliau prižiūrėjo: laistė, šienavo žoles, genėjo.

Ąžuolyno sodintojai nusprendė kasmet pasodinti tiek ąžuolų, kiek Atgimimo ąžuolynui bus metų.

Pasodinus ąžuolyną, buvo pastatyta atminimo lenta, žyminti, jog čia žaliuoja Atgimimo ąžuolynas.

- Atlikę darbą, dideliu būriu grįžome į miestą su dainomis, - prisimena viena iš šios idėjos iniciatorių J.Meškauskienė. - Visi sodintojai pasirašė atminimo albume, kurį turėsime ir minėdami ąžuolyno jubiliejų.

Netrukus rajoniame laikraštyje „Tarybinis kelias“ pasirodė žinutė:

Tautinio atgimimo Kėdainių ąžuolynas 1989 m. balandžio 21 d.

Rajono gamtos apsaugos draugijos ir rajono Vykdomojo komiteto iniciatyva buvo sodinamas tautinio atgimimo Kėdainių ąžuolynas. Į šį renginį gausiai, su pakilia nuotaika susirinko kėdainiečiai. Jie atvyko su šeimomis sodinti savo medelių. Pirmąjį ąžuoliuką pasodino rajono Vykdomojo komiteto pirmininkas Petras Baguška ir mokytojas veteranas Jonas Sabaliauskas. Rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja Vitalija Surgautienė paaiškino ąžuolyno reikšmę, padėkojo už darbą. Visi ąžuolyno sodinimo dalyviai buvo surašyti į atminimo albumą, skirtą šiam įvykiui. Naujausią miesto mikrorajoną papuošė apie devyni šimtai ąžuolų.

Tarybinis kelias, 1989, bal. 25, p. 1

Pasodintas ąžuolynas gražiai žaliuoja. Primindamas didžiulį dvasinį tautos pakilimą Atgimimo metais, laisvės ir nepriklausomybės troškimą.

Į Tautinio atgimimo ąžuolyno 10-ąjį gimtadienį susirinko nemažas būrys žmonių: urėdas A.Seržentas su savo bendražygiais, P.Lukšio šaulių kuopos atstovai su savo vadu I.Meškausku, Savivaldybės darbuotojai ir kt. Prieš dešimt metų pirmąjį Sanatarvės ąžuoliuką pasodinusi J.Meškauskienė pakvietė rajono vicemerą A.Dagj, miesto seniūną A.Bružą, šaulių kuopos vadą I.Meškauską, Žemės ūkio banko valdytoją P.Bagušką ąžuolyno dešimtmečio proga pasodinti antrąjį. Jubiliejinėje talkoje koncertavo Zitos Vatkevičienės vadovaujamas šaulių kuopos mišrus ansamblis.

Ąžuolyno 15-ojo jubiliejaus proga kėdainiečius balandžio 21 dieną 17 valandą susirinko Specialiosios internatinės mokyklos kieme. Iš ten eisena su vėliavomis patraukė ąžuolyno link. Buvo prisiminta pirmoji ąžuolų sodinimo akcija, atidengtas tautodailininko Juliaus Urbanavičiaus koplytstulpis, pasodinta penkiolika ąžuoliukų, dainavo politinių kalinių ir tremtinių choras ,,Diemedis". Paminėti Atgimimo ąžuolyno 15-ųjų metinių kviesti ne tik jį sodinę kėdainiečiai, bet ir ąžuolyno bendraamžiai - vaikai, gimusieji 1989 metų pavasarį. Jiems buvo suteikta garbė pasodinti pirmuosius jubiliejinius ąžuoliukus.

Ąžuolynui minint 17-kos metų sukaktį buvo iškilmingai atidengta nauja ąžuolyno pavadinimo lenta. Į iškilmes atvyko buvęs rajono vadovas bei teisingumo ministras Petras Baguška. Jis padėkojo ąžuolyno sodinimo iniciatorei Šaulei J. Meškauskienei, sodintojams ir prižiūrėtojams. Dalyvavo ir Kėdainių P. Lukšio kuopos šauliai, Tėvynės sąjungos Kėdainių skyriaus pirmininkas R. Rimošaitis ir kiti. Skambėjo ansamblio "Temela" dainos.

2009 metų balandžio 18 dieną Atgimimo ąžuolyne vėl buvo sodinami ąžuoliukai. Ąžuolynas minėjo 20 jubiliejų.


Literatūra:

1.Ar pasodinai ąžuolą? Dar ne? Paskubėk! – Tarybinis kelias, 1989, bal. 18, p. 1

2.Tautinio atgimimo ąžuolynas Kėdainiuose: 1989 m. balandžio 21 d. – Tarybinis kelias, 1989, bal. 25, p. 1

3. Ąžuolyno dešimtmečiui. – Rinkos aikštė, 1999, bal. 23, p. 2

4. Paminėtas Tautinio atgimimo ąžuolyno jubiliejus. – Kėdainių garsas, 1999, bal. 24, p. 1

5. Atgimimo ąžuolynas - jau "paauglys" / Janina Meškauskienė ; iliustr. Z.Slavinskas - Kėdainių garsas, 2003, birž. 19, p. 6-7

6. Atgimimo ąžuolynui – jau septyniolikti metai. – Kėdainių garsas, 2006, bal. 24, p. 1, 5

7. Prie Atgimimo ąžuolyno – nauja paminklinė lenta. – Mugė, 2006, rugpj. 17-24, p. 2

8. Atgimimo ąžuolynas vėl turi pavadinimo lentą/ Irena Stanislauskienė. – Kėdainių garsas, 2006, rugpj. 19, p. 1

9.Mūsų ąžuolams - jau devyniolika / Janina Meškauskienė - Žaliasis pasaulis . - 2008, geg. 29, p. 10

10. Nebūtų P. Baguškos, nebūtų tautinio atgimimo ąžuolyno Kėdainiuose / Vaclovas Volkus - Lietuvos aidas . - 2006, rugpj. 31, p. 1-2

11. Kėdainių atgimimo ąžuolynas jaunėja / Jonas Matulis ; iliustr. J. Matulis - Kėdainių garsas . - 2006, gruod. 12, priedas "Laiškai", p. 2-3

12. Kėdainių Atgimimo ąžuolynas jaunėja / Jonas Matulis - Trimitas . - 2007, Nr. 1, p. 19

13.Tėvynės sąjungai vėjai nebaisūs / Artūras Navickas - Mugė . - 2007, bal. 25, p. 2

14.Meilė ąžuolams įvertinta apdovanojimu / Aušra Malinauskienė - Rinkos aikštė . - 2008, liep. 28, p. 3

15. Atgimimo ąžuolynui - 20 metų / Zita Zokaitytė - Kėdainių garsas, 2006, rugpj. 19, p. 1