Atgimimo renginiai Pakalniuose

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,7 / 5 (12 balsai)
1988 m. birželio 3 d. šviesiausi Lietuvos žmonės įkūrė Lietuvos persitvarkymo sąjūdį, kuris buvo vadinamas tiesiog Sąjūdžiu. Jo banga netrukus galingai nusirito per Lietuvą. Neliko nuošalyje ir Pakalniai (Leliūnų sen. Utenos r.). Pakalniuose buvo atkurta Krikščionių demokratų partijos kuopa. Jai vadovauja Valė Petkevičienė. Iš pradžių buvo apie 60 narių. Pirmajame renginyje dalyvavo Utenos dekanas Petras Adomonis, Utenos Krikščionių partijos pirmininkas V. Valinčius, vienuolės ir kt. Iš bažnyčios išėję žmonės rinkosi parapijos namuose (dabar – parduotuvė). Čia buvo paruošti stalai.

Vėliavos šventinimasDidelis aktyvistas uteniškis šaulys Jurgis Juodzevičius 1989 m. sausio 29 d. su kultūros namų direktore E. Čepiene organizavo Lietuvos vėliavos pašventinimą ir pakėlimą. Vėliavą pasiuvo Petras Petkevičius. Susirinko labai daug žmonių. Dalyvavo sąjūdžio nariai iš Utenos: žurnalistai Rūta Joniškienė, Nerijus Žiedas ir kt. Pakalnių bažnyčioje vėliavą pašventino kunigas Petras Baniulis.

Nuo bažnyčios iki kultūros namų vėliavą nešė mergaitės tautiniais drabužiais: Vaiva Čepytė, Vilma Šalaukaitė, Aušra Cijūnaitytė ir kt. Kultūros namų kieme buvo pastatytas stiebas, į kurį ir buvo pakelta vėliava. Vėliavą pakelti buvo patikėta seniausiam Pakalniškiui Pranui Rakauskui.. Jau plevėsuojant trispalvei buvo sakomos kalbos, skaitomos eilės. Po to Pakalnių kultūros namų salėje moterų ansamblis dainavo patriotines dainas. Dainavo visa salė. Po dešimties metų (1999 ) Pakalnių kultūros namuose vyko iškilmingas vėliavos pakėlimo dešimtmečio minėjimas, dalyvavo Dusetų bažnyčios choras. Renginį organizavo Valė Petkevičienės vadovaujama Pakalnių Krikščionių demokratų partijos kuopa.


Petras Petkevičius pradėjo siūti vėliavas visiems norintiems. Jurgis Juodzevičius rajoniniam laikraštį rašė: „1989 m. vasario 16 d. pervažiuota per Pakalnių gyvenvietę. Beveik prie kiekvieno namo buvo iškelta trispalvė. Tai žmogaus, kuris tas vėliavas siuvo nuopelnas. P. Petkevičiaus dėka nė viena gyvenvietė nebuvo taip pasipuošusi kaip Pakalniai“.

Kryžiaus atstatymas


1989 metų vasarą didelis atgimimo šauklys Pakalnių krašte buvo sovietų sunaikinto kryžiaus ant Pakalnių piliakalnio atstatymas ir šventinimas. Apie tai galima paskaityti Pakalnių kryžiaus istorija 1990 metais birželio 14 d. vyko didelis žmonių susibūrimas minint gedulo ir vilties dieną. Po šventų mišių bažnytinė procesija ėjo ant Pakalnių piliakalnio, kur palaidoti partizanai. Čia buvo dedamos gėlės, giedama „Tautiška giesmė“, skaitomos eilės. Minėjimas baigėsi saviveiklininkų koncertu kultūros namuose. Renginį organizavo bibliotekininkė Danutė Kvedarienė.

Parengė vyr. bibliotekininkė M. Dabulskienė

Nuotraukų autorius R. Žigelis