Audimo raštų užburta

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Audimo raštų užburta

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (4 251 balsai)

Paulauskų sodyba Zūbiškių gyvenvietėje Kaišiadorių rajone iš daugelio kitų išsiskiria senoviškumu. Juo dvelkia didelių medžių apsuptas erdvus kiemas, patamsėję mediniai pastatai-klėtis, tvartas su kluonu, namas su gėlių darželiais palangėse. Sodyboje šeimininkauja šio krašto audėja Elena Paulauskaitė, artimųjų ir kaimynų meiliai vadinama Aliūne. Aštuntąją dešimtį skaičiuojanti moteris nebuvo pasitraukusi iš savo gimtųjų namų. Namais rūpinasi ir Vilniuje gyvenantys Elenos sesuo Ona bei brolis Antanas. Kieme, sodelyje, pastatų pasieniuose guli girnapusės. Per kelis dešimtmečius beveik 100 jų surinko Antanas Paulauskas. 1990-aisiais Paulauskai sodyboje iš girnapusių pastatė nedidelį paminklą, skirtą Nepriklausomybės atkūrimui. Elenos sielą seniai pavergė audimas. "- Motina pamokė. Į stakles įsėdau dar vaikas būdama ir sėdžiu jose visą gyvenimą" , - sakė moteris. Jos talentas labai atsiskleidė Atgimimo metais. Tada Elena įprastus staltiesių, lovatiesių, rankšluoščių raštus ėmė keisti naujais, tautiškesniais.Sunku suskaičiuoti kiek išaudė V. Kudirkos "Tautiškų giesmių", "Vyčių". Išaustos maldos "Tėve mūsų", "Sveika Marija" ir Marijos paveikslas. Jos audimai skirti Gegužinės bažnyčios didžiąjam, šoniniams altoriams ir sakyklai. Raštus savo lovatiesėms, audiniams nusižiūri iš knygų, pamato pas pažįstamus žmones, sudėtingesnius prašo perpiešti sesers. Jos audiniai sutvisko tautiškomis spalvomis, pasipuošė tautos paminklų vaizdais, valstybės himno žodžiais. Elena pradėjo austi medžiagas tautiniams drabužiams, pati juos pasisiuvo. Jos darbų reikėjo renginiams, moteris, negailėdama savęs, dirbo dieną ir naktį... Elena dar nepavargo. Senos jos staklės dar smagiai pokši, suka į rietimą spalvingus audinius. Tiesa, jų poreikis pastaruoju metu šiek tiek sumažėjo, bet juk nenuleisi darbščių rankų, neišardysi staklių, kai mintys vis audžia ir audžia naujus raštus. Jie neužsiguli audėjos stalčiuose. Ją dažnai aplanko mokiniai, muziejų darbuotojai, parodų rengėjai ir paskleidžia sukurtą meno turtą. Nemaža jos darbų dalis iškeliavo į Kanadą, Čikagą, Lenkiją, Lietuvos miestus ir kaimus. Ne vieną kartą dalyvavo rajono ir zonos liaudies meno dirbinių parodose ir buvo gerai įvertinta. Audėja Elena Paulauskaitė.

Elenos audiniai.

Paminklas Nepriklausomybės atkūrimui

Šaltiniai: Anužis A. "Audimo raštų užburta", "Ūkininko patarėjas". - 2001, gruodžio 6d. Nuotraukos: Onutės Raudeliūnienės