Augustinas Janulaitis

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (105 balsai)
Istorikas, teisininkas, politinis veikėjas, užsienio reikalų ministerijos valdytojas M.Sleževičiaus ministrų kabinete (1918 m.) Augustinas Janulaitis ( 1878 03 31 Malavėnų k., Šiaulių vls. ir apskr. – 1950 05 21 Kaune) buvo ne tik produktyvus mokslininkas, bet ir labai komunikabilus, daug bendraujantis žmogus. Prisimenant Augustiną Janulaitį jo 130-ųjų gimimo metinių proga, bandyta daugiau pažvelgti į jį supusią aplinką: namus, kuriuose gyveno, daiktus, kuriuos mėgo, nuotraukas, išsaugotos jo giminaičių (daiktus ir nuotraukas geranoriškai paskolino A.Janulaičio anūkas Ramūnas Janulaitis), laiškus, dokumentus, saugomus MAB Rankraščių skyriaus A.Janulaičio fonde, liudijančius apie jo santykius su artimaisiais, kolegomis, draugais ar tiesiog jo aplinkos žmonėmis. Ypatingas yra A.Janulaičio portfelis, kuriame visad tilpdavo literatūros naujienos kolegoms.

A.Janulaičio aplinkos dalis buvo ir jo asmeninė biblioteka, dabar saugoma KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriuje, kurioje yra 13685 leidiniai, o juose knygų ir straipsnių pavadinimų – 14763 (nemažą A.Janulaičio asmeninės bibliotekos dalį sudaro knygų ir straipsnių konvoliutai). Šioje vertingoje asmeninėje bibliotekoje yra nemažai autografuotų bei įvairių asmenų kolekcijoms anksčiau priklausiusių knygų. Autografuotos knygos bene daugiausiai pasako apie patį asmeninės bibliotekos savininką. Vien tik įrašai knygose gal ir nedaug ką liudytų (nors jau vien autografuotų knygų skaičius (117) savaime sudaro daug ir įvairiapusiai bendraujančio žmogaus įspūdį), tačiau juos sugretinus su biografijos faktais, MAB Rankraščių fondo medžiaga, kai kuriais atsiminimais, jau galima pasakyti (žinoma, labai fragmentiškai), su kuo A.Janulaitis bendravo, koks buvo tas bendravimas. Labai informatyvūs A.Janulaičio aplinkos dokumentai – jo pasisakymai Lietuvos universiteto (VDU) garbės teismuose, kurių pirmininku jis būdavo bei paliudijimai kitose didesnį atgarsį turėjusiose bylose. Šie dokumentai rodo A.Janulaičio požiūrį į besibylinėjančius kolegas, pvz. kaip jis vertino Elemer Balogh, Prano Dovydaičio, Prano Baltraus Šivickio ir kt. elgesį, jo santykius su kolegomis garbės teismo nariais, kolegomis Vyriausiajame tribunole, advokatūroje, politiniais veikėjais. Pvz., gynęs A.Smetoną byloje dėl A.Voldemaro straipsnio „Tautos vaire“ A.Janulaitis užsitarnavo A.Smetonos (tiesa, ne ilgalaikį) palankumą, gindamas spaudoje gerą bendražygio Liudo Vaineikio vardą užsitarnavo kolegų ir bendražygių pagarbą ir pasitikėjimą. Jachtklubo nario bilietas bei jo išvykos su jachtklubu į Švediją atspindys Švedijos spaudoje liudija A.Janulaičio veiklos ir interesų platumą. Per šią aplinką galima pažvelgti ir į tarpukario Kauno akademinį gyvenimą.

Paroda „Istoriko, teisininko Augustino Janulaičio aplinka“ yra suskaitmeninta ir patalpinta retro galerijoje [[1]]


Straipsnio ir retro galerijos autorius autorius A. Surblys, Kauno apskrities viešoji biblioteka