Būriškių piliakalnis

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,8 / 5 (508 balsai)Būriškių piliakalnis yra 54025' 34" Šiaurės platumos ir 23024' 31" Rytų ilgumos Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos Būriškių kaimo teritorijoje. Piliakalnis buvo įrengtas atskiroje kalvoje. Aikštelė ovali, pailga ŠR-¬PV kryptimi, apie 35x15 m dydžio. Joje rasta grublėtos keramikos. Šlaitai nuolaidūs, 6-¬10 m aukščio. Piliakalnis buvo iš I tūkst. Čia istorinė Būriškių gyvenvietės pradžia. Lietuvos istorijos archyve saugomuose archyviniuose dokumentuose iš XIX a. pirmos pusės irgi nurodoma vieta ir pažymėtas pilokalnis , kaip ir P.Kulikausko knygoje „Užnemunės piliakalniai“. Būriškių piliakalnis priskirtas prie netyrinėtų. Taip ir liko jis netyrinėtas. Lietuvos archeologijos archyve, nr. 115, p. 46 rašoma „Piliakalnis buvo įrengtas atskiroje kalvoje. Aikštelė ovali, pailga ŠR-¬PV kryptimi, apie 35x15 m dydžio. Joje rasta grublėtos keramikos. Šlaitai nuolaidūs, 6-¬10 m aukščio. Apie 1965 m. nustumdytas buldozeriu, jo viršūnės gruntas buvo išvežamas įlomą, kur buvo statomas kolūkio technikos kiemas. Per pačią viršūnės zoną nusitiesė asfaltas link Žaltyčio ežero. Sprendimas ekonominiu ir socialiniu požiūriu būtų visai patogus ir priimtinas, jei ne istorija... Tačiau beveik 30 metų buvo ramu, nes čia buvo sukultūrinti ir numelioruoti laukai, o tuo pačiu ir piliakalnis tapo kultūrine ganykla. Tiesa, senieji gyventojai, susikraustę į Želsvos gyvenvietę – jos daugiabučius ar vienkiemius, atitolo nuo piliakalnio, nes juos atskyrė kolūkio ūkinė dalis, priprato, kad piliakalnis sumažintas, nuniokotas, bet jis yra. Atgavus Nepriklausomybę piliakalnio teritorija atiteko daugeliui vietinių gyventojų kaip privati žemė. Ganėsi gyvuliai, buvo šienaujama. Viskas lyg ir tvarkingai, nei papildomos veiklos, nei erozijos. 2008 m. vasarą ketvirtadalis piliakalnio dar kartą buvo lygintas, tik šį kartą, jau neliko jokios kalno žymės. Kasant žemę 2008 m.(tik paviršutiniai duomenimis) rasta akmeninė grūdų grūstuvė, suplūkto molio. Čia buvo pradėta statyti karvių komplekso mėšlidė, kuri žlungant bendrovei, valdomai Agrowill grupės, liko nebaigta ir nefunkcionali, o Būriškių piliakalnis jau visai miršta.


Literatūra: LAA, p. 46 (Nr. 115). P. Kulikauskas. Užnemunės piliakalniai. Vilnius, 1965 . Lietuvos piliakalnių atlasas. T. 2. Vilnius, 2005.


Parengė Elvyra Kalindrienė