Bagdonas Vytautas – žurnalistas, kraštotyrininkas, fotografas, visuomenininkas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (148 balsai)
 

Turinys

Įžanga

Vytautas Bagdonas, 2010 m.( Nuotr. iš autoriaus asmeninio albumo)


Vytautas Bagdonas – Svėdasų krašto muziejaus vadovas, žurnalistas, kraštotyrininkas, fotografas, visuomenininkas. Jau kelis dešimtmečius jis kaupia nuotraukų „vaižgantiška“ tematika archyvą, organizuoja fotografijų parodas.
V. Bagdonas yra Jono Vilešio premijos II vietos laureatas, apdovanotas už rašinių ciklą, skirtą Anykščių savivaldos klausimams (2008 m.), Mažosios J. Tumo Vaižganto premijos laureatas, apdovanotas už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui (2010 m.) ir Teresės Mikeliūnaitės Kultūros premijos laureatas (2010 m.), apdovanotas už kraštotyros veilklą ir Anykščių krašto populiarinimą.

(Pagerbti Teresės Mikeliūnaitės premijos laureatai [interaktyvus], Anykščiai, 2010 m. Prieiga per internetą:

http://anyksmc.lt/pagerbti-tereses-mikeliunaites-premijos-laureatai )

V. Bagdono gyvenimo ir veiklos faktai

Vytautas Bagdonas gimė 1951 m. rugpjūčio 1 d. Bikūnų k., Anykščių rajone.
1958-1962 m. jis mokėsi Jokūbėliškio (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1962-1970 m. mokėsi ir baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 1970-1972 m. mokėsi ir baigė Vilniaus 21-ąją technikos mokyklą, kur įgijo spaustuvininko specialybę. 1971-1972 m. V. Bagdonas dirbo Jonavos rajono laikraščio „Jonavos balsas“ redakcijoje fotokorespondentu.
1972-1973 m. jis buvo Anykščių rajono laikraščio „Kolektyvinis darbas“ fotokorespondentas. 1973-1975 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje. 1975-1979 m. jis vėl dirbo laikraščio „Kolektyvinis darbas“ redakcijoje korespondentu.1979-1992 m. V. Bagdonas buvo Anykščių r. Malaišių kolūkio valdybos pirmininko pavaduotojas kultūriniam-masiniam darbui.
1989 m. jis neakivaizdžiai baigė studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, įgijo žurnalisto išsilavinimą.
1992-1993 m. jis buvo Svėdasų apylinkės inspektorius globai ir rūpybai.
1993-2004 m. V. Bagdonas dirbo žurnalistinį darbą respublikiniuose leidiniuose „Diena“, „Gimtasis kraštas“, „Privatus seklys“ „Ūkininko patarėjas“, taip pat Ukmergės krašto laikraštyje „Ukmergės diena“ bei Anykščių krašto laikraštyje „Šilelis“.
2004-2008 m. jis dirbo laikraščio „XXI amžius“ korespondentu, dabar yra šio leidinio neetatinis bendradarbis, nuo 1992 m. yra ir Svėdasų krašto muziejaus Kunigiškiuose direktorius.
Nuo 2007 m. V. Bagdonas dirba Anykščių rajono savivaldybės administracijoje, yra specialistas ryšiams su visuomene.

V. Bagdono leidiniai

Nuo 1975 m. V. Bagdonas yra Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.
Pirmąjį informacinį leidinuką (lankstinį) apie Anykščių rajono kolūkį "Lenino keliu" V. Bagdonas išleido 1981 m. Apie tą patį kolūkį, tik jau žymiai didesnės apimties informacinį leidinį, žurnalistas sudarė ir išleido 1987 m. Jis pavadintas "Lenino keliu" iš serijos „Žemė ir žmonės“.
1989 m. pasirodė jo parengtas leidinys apie vieną iš Kupiškio rajono kolūkių –„ Žaidelių kolūkis“ taip pat iš serijos „Žemė ir žmonės“.
1994 m. V. Bagdonas išleido informacinį leidinį „Svėdasų kraštas : svarbiausios žinios“. Autorius skaitytojus supažindina su Svėdasų miestelio praeitimi, Svėdasų bažnyčios istorija, J. Tumo-Vaižganto gimtine ir kitais žymiais šio krašto žmonėmis.
Po ne trumpos pertraukos – 2008 m. pristatęs savo pirmąją personalinę fotografijų parodą „Lenkiuosi Vaižganto žemei“, autorius išleido ir tuo pačiu pavadinimu informacinį leidinį.
Tais pačiais – 2008 m. V. Bagdonas parengė ir išleido lankstinius : „Vietos, menančios žydų gyvenimą ir likimus…“, „Vaižganto pėdsakai Rokiškio žemėje“, „Mūsų Vaitkūnai “, „Svėdasams – 505“, „Pakeliaukime po tautos blaivintojo Vaižganto gimtąjį Svėdasų kraštą“ ir informacinį kraštotyros leidinį apie Svėdasų kraštą - Vaižganto gimtinę "Aš čia gyvenau gamtos padavimų įspūdžiais…"


 

2009 m. – biografinis fotoalbumas „Nusilenkime Vaižganto Žemei...“ . Šis nuotraukų albumas skirtas lietuvių literatūros klasiko, visuomenės veikėjo, tautos švietėjo, patrioto, kanauninko J. Tumo-Vaižganto atminimui. Albumo autorius per dokumentinę fotografiją bando pažvelgti į žymaus žmogaus įvairiapusišką veiklą, gyvenimo ir kūrybos kelią. Nuotraukose – Vaižganto gimtasis Svėdasų kraštas, lankytinos vietos, tradiciniai svėdasiškių renginiai, skirti iškiliajam „deimančiukų ieškotojui“.


 

Nuo 2006 m. V. Bagdonas vadovauja asociacijai Vaižgantiečių klubui „Pragiedrulys“, leidžia neperiodinį šio klubo laikraštį „Pragiedrulių žemė“ (nuo 2006 m.).
Čikagoje( JAV) veikiančiam Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui buvo išsiųsti keli laikraščio “Pragiedrulių žemė”numeriai, taip pat lankstinukai: „Vaižganto gimtieji Malaišiai”, „ Kviečia ir laukia Vaižganto muziejus”, „Lenkiuosi Vaižganto žemei”, „Vaižgantas ir Vilnius” bei kiti.
Svėdasiškiai gavo padėkos laišką, kuriame Lituanistikos tyrimo ir studijų centro direktorius prof. Jonas Račkauskas teigiamai įvertino gautus leidinius už jų turiningumą, įdomumą. Iki šiolei “svėdasietiškos tematikos” leidinių šio gerai išeivijoje žinomo Lituanistikos tyrimo ir studijų centro fonduose nebuvo. Vaižgantiečių klubo “Pragiedrulys” bei Svėdasų krašto muziejaus leidiniai ir ateityje papildys Centro archyvus.

V. Bagdonas – fotografas

 

V. Bagdonas jau kelias dešimtis metų nesiskirdamas su fotoaparatu sukaupė didžiulį nuotraukų archyvą. Jame daug vietos užima nuotraukos „Vaižgantiška“ tematika. 2007 m. fotografas surengė pirmąją savo personalinę fotografijų parodą „Lenkiuosi Vaižganto žemei“.


Apie parodą pats autorius rašė štai ką:


<...>Su fotoaparatu esu išvaikščiojęs Vaižganto keliais, takeliais daugybę kartų. Kaskart vis pamatau kažką naujo, įdomaus, įsimintino. Per daugelį metų susikaupė nemažas fotografijų archyvą. Neseniai kilo mintis tas nuotraukas, negatyvus peržiūrėti ir surengti fotografijos parodą „Lenkiuosi Vaižganto žemei...“ Tokią mintį padiktavo Kunigiškių muziejaus lankytojai, kurie vis domisi, kur yra tas ar kitas Vaižganto „Pragiedruliuose“ aprašytas objektas, kur galima pamatyti kultūros ir istorijos paveldą, susijusį su šio žymaus žmogaus gyvenimu, kūryba, visuomenine veikla.
Panorau padaryti didelio formato spalvotas fotografijas, kurios parodytų visiems tų išlikusių „vaižgantiškų“ vietų grožį, savitumą. Kadangi Svėdasų krašte jau keliolika metų organizuojami tradiciniai „Vaižganto skaitymai“, o Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungos įteikia tradicinę Vaižganto premiją, esu „įamžinęs“ ir daug tokių šventiškų akimirkų. Nuotraukose įamžinti iš Vaižganto gimtojo krašto kilę žmonės, kai kurių, deja, jau nebėra tarp mūsų...
.


Fotografijų paroda „Lenkiuosi Vaižganto žemei...“ pirmą kartą buvo eksponuota rugpjūčio mėnesį Kunigiškių kaime, iškilmingai minint muziejaus 20-metį, paskui, per tradicinius „Vaižganto skaitymus“ rugsėjo pabaigoje, persikėlė į Vaižganto gimtuosius Malaišius. Paskui su fotografijomis galėjo susipažinti svėdasiškiai ir jų svečiai Svėdasų bibliotekos Meno galerijoje. Džiugu, kad jau pasigirsta kvietimų atvežti parodą į mokyklas, kitus muziejus, bibliotekas, kultūros namus...
Sulaukęs teigiamų vertinimų, padėkų, paskatinimo žodžių, rengiuosi tą temą pratęsti. Dar liko nemažai visai „nejudintų“ negatyvų, skaitmeninėse laikmenose atsirado daugybė naujų vaizdų – Vaižganto tema neišsemiama.... '

Vygandas Račkaitis: Vytauto Bagdono pašaukimas būti žurnalistu

Prisimenu Vytautą Bagdoną dar mokinuką, pradėjusį siųsti į Anykščių rajono laikraščio redakciją žinutes, nuotraukas iš mokyklos gyvenimo. Tasai pašaukimas rašyti, būti žurnalistu brendo dar mokyklos suole. Po kelerių metų V. Bagdonas pradėjo dirbti fotokorespondentu Anykščių rajono laikraščio „Kolektyvinis darbas“ redakcijoje. Nuo tada ne vienerius metus dalijomės su Vytautu žurnalisto darbo džiaugsmais ir rūpesčiais. Vytautas džiugino kolegas operatyvumu, gebėjimu greitai pateikti spaudai nuotraukas, parengtas publikacijas, pasižymėjo pareigingumu ir atsakingumu už savo darbą. Vis dažniau greta nuotraukų jis rašydavo pasakojimus apie įdomius sutiktus žmones, supažindindavo skaitytojus su gerumo, darbštumo pavyzdžiais.
Vėliau jau dirbdamas kitų laikraščių redakcijose V. Bagdonas liko ištikimas savo principams rašyti apie žmones ieškant jų tarpusavio santykiuose bei įvairiuose veiklos baruose „deimančiukų“ – gėrio apraiškų. Vytautas niekada nesimėgavo tamsiomis gyvenimo pusėmis, jam nekildavo noras, kaip kai kuriems dabarties žurnalistams, pažeminti, įskaudinti, įbauginti žmogų. Vytautą visada domino kraštotyra, kultūra, šios tematikos rašinius kaskart skaitome spaudoje.
Bėgo metai, V. Bagdonui daug kur yra tekę dirbti, bet niekada jis nepadėjo žurnalisto plunksnos, rašė ir rašo respublikos ir vietos laikraščiams, dalijasi su skaitytojais savo pastebėjimais ir mintimis.
V. Bagdono biografijoje reikšmingas, svarus ir dar vienas veiklos baras. Tai kraštotyra, muziejininkystė.Vytauto nuolatinio rūpesčio ir pastangų dėka jau nemažai metų gyvuoja Svėdasų krašto muziejus Kunigiškiuose, Juozo Tumo – Vaižganto gimtinėje vyksta renginiai, skirti šio mūsų literatūros klasiko atminimui. Muziejuje sukaupta nemažai eksponatų. V. Bagdonas parengė spaudai albumą „Nusilenkime Vaižganto žemei“, kur publikuojama daug archyvinių nuotraukų, susijusių su Juozo Tumo – Vaižganto asmeniu bei veikla.
Muziejininkystė, kraštotyra, spauda... Šiuose baruose gilią vagą išvarė šviesios atminties Teresė Mikeliūnaitė. Kaip tik ta linkme daug yra pasidarbavęs ir V. Bagdonas. Šiandien nematau realesnio kandidato už jį tapti Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatu. Pagaliau tai suprasti turėtų ir tie, nuo kurių balso priklauso, kam yra skiriama ši prestižinė premija.
Rašyk, mielas Vytautai, darbuokis, būk ištikimas savo pašaukimui, dar nepavark ieškodamas tų deimančiukų, kurie taip džiugindavo Juozą Tumą – Vaižgantą.

V. Bagdono veiklos įvertinimai

V. Bagdonas buria Svėdasų kraštiečius ir organizuoja šio krašto kultūrinius bei literatūrinius renginius, saugo Svėdasų krašto žmonių atminimą. Už aktyvią kultūrinę, visuomeninę veiklą jam įteiktos padėkos ir kiti apdovanojimai.
2003 m. Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininko Juozo Dingelio Padėka V. Bagdonui už Tėvynės gėrio ir grožio idėjų puoselėjimą, visuomenės kultūros ir bendruomeniškumo ugdymą.
2007 m. Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis įteikė Padėką V. Bagdonui už Vaižgantiškų idėjų puoselėjimą, visuomenės kultūros, tautinės savimonės ir patriotizmo ugdymą, Muziejaus veiklos 20-mečio proga.
2007 m. Anykščių mero pavaduotojo Donato Krikštaponio Padėka už nuoširdų ir kantrų darbą Svėdasų krašto muziejuje kaupiant medžiagą ir atnaujinant ekspozicijas, propaguojant tradicijas, garsinant krašto palikimą.
2007 m. Svėdasų miestelio bibliotekos Padėka už bibliotekos populiarinimą spaudoje.
2008 m.V. Bagdonas apdovanotas Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos Jono Vileišio premijos, skiriamos žurnalistams, rašantiems apie savivaldą, antrojo laipsnio diplomu.
2009 m. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys įteikė Padėką V. Bagdonui už išleistą albumą „Nusilenkime Vaižganto žemei...“.
2009 m. Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Asta Naudžiūnienė įteikė Vytautui Padėką už Bibliotekai dovanotus leidinius.
2009 m. Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius įteikė DĖKAVONĘ už Svėdasų krašto garsinimą.
2010 m. Lietuvos Respublikos Seimo, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas V. Bagdonui įteikė Padėką už pasišventimą ir atsidavimą Anykščių kraštui, už Vaižganto muziejaus įkūrimą, už puikų vadovavimą Vaižgantiečių klubui „Pragiedrulys“.
2010 m. Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis V. Bagdonui įteikė mažąją Vaižganto premiją „Už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui".

2011 m. Anykščių savivaldybės meras Sigutis Obelevičius V. Bagdonui 60-mečio proga įteikė padėką už neįkainojamą indėlį į Anykščių krašto kultūrą ir istoriją.


 

2010 m. Lietuvai pagražinti draugojos Padėka už Tėvynės meilės, gėrio, grožio puoselėjimą, visuomenės kultūros, tautinės savimonės, patriotizmo ugdymą ir pasiaukojamą darbą Lietuvai, keliant Tautos dvasią, skleidžiant Vaižgantiškas įdėjas, gražinant kraštą.

Bibliografinių nuorodų sąrašas


Parengė Audronė BEREZAUSKIENĖ