Baltijos kelias

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (1 210 balsai)

Iš gilumos širdies atskamba varpas –

Tik paklausyki tyliai – ar girdi?..

Nors liūnuos braido tavo sunkus vargas

Ir verkia ūkanų dalia karti...


Saulėlydžiuos neges šviesos pašvaistė,

Jinai žėrės per sutemų naktis.

Nors žemę kraujas, ašaros aplaistė –

Rasos lašely ji gyva spindės.


Pečius suglaudę ąžuoliai siūbuoja,

Sutraukę vergo pančius neseniai...

Antakalnyje Didvyriai alsuoja,

Protėvių maldą šnabžda pelenai...


Pajuodę tamsos slankioja aplinkui,

Tu net šešėlio savo nematai.

– O ką nuneši Amžių Šeimininkui? –

Šiandieną klausia virpantys skliautai.


– Pakilk dvasia virš pilkos kasdienybės,

Takai nušvis nuo žydrumos dangaus.

Ir Viešpaties Malonių begalybės

Pripildys sielą vargano žmogaus.


Brolau, sesuo, ištieski savo ranką,

Meilės ugnelę įžiebk – ji gyva!

Te švino debesys į tolį slenka, –

Baltijos keliui šaukia Lietuva !..


1994 07 17


Sofija Šviesaitė


Panaudota literatūra: Šviesaitė, Sofija. Alyvmedžio šakelė. – Jonava: „Jonava“, 2006, p. 83.


Baltijos kelias


Baltijos kely trys Sesės moja

Trispalvėm ir šaukia „LIETUVA“ !

Estija ir Latvija dainuoja,–

Šventa LAISVE, amžiais būk gyva !..


Broli, sese, duok rankas ir širdį,

Susijunkim pynėje vienoj.

Tautos šauksmą upės, miškai girdi

Ir žvaigždė padangėj mėlynoj !


Štai Trispalvės dega mūs delnuose, –

Kągi jaučia sielos – išsakyk ?!..

Kankiniai prabyla sutemose

Tūkstančiais liepsnelių pirmąsyk !..


Kilimėliais plazdančios ugnelės,–

Partizanų širdis aš girdžiu...

Naujais kryžiais ženklinas jų eilės,

Pakelėm ir pamiškėm gūdžiom...


Petys petį rėmė ištvermingai

Nemunėlio, dauguvos krantuos –

Ir „Lietuva brangi“ iškilmingai

Nuskambėjo šlaitais Lietuvos...


Visi paukščiai laime spinduliuoti,

Neša skambų Himną ant sparnų.

VIEŠPATIE, TAU norim padėkoti, –

Nusilenkt berželiais ateinu !..


1989 08 23


Sofija Šviesaitė


Panaudota literatūra: Šviesaitė, Sofija. Aušrų regėjimai: Rinktinė. – Kaunas: UAB „Judex“, 1997, p. 119