Bibliotekininkė Janina Matulienė

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4 / 5 (3 497 balsai)

Janina Šimkutė-Matulienė gimė 1935 m. gruodžio 22 d. Žaiginio km.[1], Raseinių rajone. Žaiginio pradžios mokykloje Janiną mokė Kotryna Teišerskienė, poetės Dalios Teišerskytės mama, nuostabi asmenybė. 1955 m. Janina Šimkutė baigė Šiluvos (Raseinių r.) vidurinę mokyklą. Baigusi vidurinę mokyklą pradėjo dirbti Maižiškio k. (Raseinių r.) bibliotekos vedėja, tuo pačiu metu neakivaizdiniu būdu mokėsi Vilniaus bibliotekiniame technikume, kurį baigė 1958 m. Vėliau dirbdama tęsė studijas Vilniaus valstybiniame universitete, kurį sėkmingai baigė. Dirbo Šilalės rajono bibliotekos skaityklos vedėja, Raseinių rajono bibliotekos kilnojamojo fondo vedėja, o nuo 1962 m. jau Kėdainiuose. 1962-1967 m.- Kėdainių rajoninės bibliotekos abonemento vedėja, 1967-1974 m. - bibliotekos vedėja, nuo 1974-2001 m. - direktorė.

Turinys

Bibliotekinė veikla

„Knyga ir bendravimas su žmonėmis daro žmogų intelektualų", - teigė J.Matulienė. Biblioteka - kultūros, švietimo įstaiga, kurioje renkami, tvarkomi, saugomi spaudiniai ir kiti dokumentai, sisteminamos ir platinamos juose užfiksuotos žinios pažinimo, bendravimo, žmonių sukauptų žinių išsaugojimo, ugdymo ir rekreacijos tikslams. Janinai Matulienei teko dirbti įvairų darbą bibliotekoje. Šia profesija ji labai didžiuojasi. Prieš daugelį metų viename renginyje išsakė savo svajonę - kad tokią seną istoriją turinčiuose Kėdainiuose būtų graži biblioteka, tikras kultūros židinys. Su jaukiomis skaityklomis, parodų ir iškilmių salėmis, erdviais holais, maža kavinaite su palėpėmis ir meno kūriniais. Nuo 1967 metų pradėjusi dirbti administracinį darbą, tapo Kėdainių rajoninės bibliotekos vedėja, vis mynė rajono vadovų kabinetų slenksčius ir kūrė savo sumanymą, apmąstydama kiekvieną smulkmeną. „Aš visada labai norėjau, kad iš kiekvieno kampo spinduliuotų grožis, tvarka, jaukumas, kad žmogus, atėjęs į biblioteką, pailsėtų, susirastų jam reikiamų žinių, pasijustų tarsi šventovėje“, - sako J.Matulienė. Kai 1972-aisiais Liepų alėjoje buvo pastatytas naujas pastatas, Janina Matulienė su bendradarbėmis viską darė pačios. Paskui persikėlė į senamiestį ir vėl viskas prasidėjo iš naujo. Reikėjo imtis rekonstrukcijos... 1976 metais vyko bibliotekų centralizacija, plėtėsi bibliotekų tinklas. Kėdainių centrinėje bibliotekoje veikė skaitykla - kavinė, kur prie kavos puodelio žmogus ir spaudą perskaitydavo. Veikė knygynas - salonas, kuriame prekiaujama senomis knygomis, o šalia jų - įvairių leidyklų naujienos, vertingos knygos...

Prie naujos bibliotekos. J. Matulienė pirma iš dešinės (Liepų alėja, 1972 m.)

Dabartinis bibliotekos pastatas

Jos vadovavimo laikotarpiu biblioteka pasiekė ženklių laimėjimų darbe su skaitytojais. Subūrusi darbštų, kūrybingą bibliotekos kolektyvą, J. Matulienė įžiebė Kėdainiuose tikrą kultūros židinį. Buvo organizuojami literatūriniai susitikimai, vakarai, poezijos spektakliai, parodos, susitikimai su krašto žymiais žmonėmis, kurie vėliau peraugo į kraštiečių šventę „Būkite sugrįžtančiais paukščiais“. Vienos šventės metu (1995 m.) bibliotekai buvo suteiktas žymaus kraštiečio Mikalojaus Daukšos vardas. [6]


Kraštiečių klubo sveikinimas


... 1977 m. direktorė suburia autentiškas liaudies dainas atliekantį folkloro ansamblį, pavadintą „Jorijos“ vardu, kuris garsino bibliotekos vardą ne tik rajone, respublikoje, bet ir užsienyje. Janina Matulienė dainą pamilo neatsitiktinai. Mama ir septyni jos broliai buvo giesmininkai. Be jų neapsieidavo net kaimyniniuose kaimuose nė vienos laidotuvės. Vienas iš brolių buvo vargonininkas. Bibliotekos direktorė Janina Matulienė vadovavo įvairiems saviveikliniams kolektyvams: ir moksleivių, ir jaunimo, ir aklųjų bei silpnaregių... [2]

Ansamblio ,,Jorija" lankstukas


„Jorijos“ ansamblio dainininkės Lietuvos televizijos studijoje. 1977 m.

Prie M. Daukšos ąžuolo. 1999 m.


Mindaugo karūnavimo – Valstybės dienos paminėjimas, Vilnius, Sirvydo skv. 2002 m. (D. Barysaitės nuotrauka)


Janina Matulienė apdovanota Tarptautinės knygos metų atminimo ženklu, „Knygos bičiulio“ ženklu, Lietuvos kultūros žymūno ženklu, jai 1994 metais įteikta Kėdainių krašto kultūros premija, 1995-aisiais J.Matulienė buvo išrinkta geriausia Lietuvos metų bibliotekininke ir įrašyta į Lietuvos bibliotekininkų draugijos garbės knygą.[3] 1997 m. jai įteiktas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medalis „Už nuopelnus Lietuvai“. [4]


Janina Matulienė - geriausia 1994 metų bibliotekininkė

Su Lietuvos kultūros ministru J. Nekrošiumi


Janinai Matulienei


Jums iki skausmo brangūs

Šie namai:

Jų pamatus iš knygų

Ir svajonių dėjot

Daug teko druskos išragaut

Bet svajos pildėsi

Ir namas augo, kėlės.

Brandos gražiausi metai

Ir stipri valia nurimt neleido:

Vis kvietė kurti, tobulėti

Namai tie virto dvasios atgaiva

Čia kiekvienam panorusiam ateiti

Kėdainiečiui.


Zita Karnaušenkova, bibliotekininkė


Janina Matulienė – po LDK Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medalio įteikimo. 1997 m.


1999 m. suorganizuotas tarptautinis ekslibrisų konkursas, skirtas M. Daukšos „Postilės“ – 400-mečiui.[5] Dalis autorių ekslibrisus dedikavo ir J. Matulienei.Šalamon Arpad (Slovėnija). 1999 X3 105 x 93


Kasumkhanli Bayram (Azerbaidžanas). 1999 X3 70 x 100

Kazimierz Zbigniew Lonski (Lenkija). 1999 X3 122 x 75

Danica Potočnik (Slovėnija). X3 115 x 150


Kaupiama kraštotyrinė medžiaga, skaitytojams pateikiama bibliotekos leidinėlių: apie krašto garbės piliečius - Česlavą Milošą, Paulių Rabikauską, Tėvą Stanislovą, Juozą Urbšį, Kazį Ulvydą, gydytoją Teklę Bružaitę.[7]Leidinėliai apie M. Daukšą, Kėdainių krašto knygius.[8] Parodų salėje vyksta susitikimai su meno žmonėmis, nuolat rengiamos dailininkų parodos. Bibliotekoje vykstančius renginius buvo pamėgę kėdainiečiai intelektualai, juose atgaivą rado ir iš kitur atvykstantieji. Lankytojai J.Matulienei yra dėkingi už daugybę mielų akimirkų, davusių dvasiai peno ir atgaivos. „Svajojau, kad mūsų renginiai būtų susiję ne tik su literatūra, bet ir su muzika, daile, su menu. O svajones gyvenimas dažnai koreguoja. Būna, kad jas ir pranoksta. Svajoti visada labai mėgau, kaip galėdama siekiau tas svajones įgyvendinti. Kuo nors užsidegusi, neturėdavau ramybės nei dieną, nei naktį", - prisipažįsta J. Matulienė.“ „Visą gyvenimą siekiau, kad bibliotekos vidus ir aplinka būtų gražūs. Tai ne knygų sandėlys. Manau, kad savo darbo maža dalelyte prisidėsiu prie bibliotekų jaukumo, patrauklumo. Skoninga, estetiška aplinka - žmogaus kultūros rodiklis“, - pasakojo Janina apie savo naująją svajonę, kurioje koncentruojasi rankų ir širdies šiluma. Janinos teigiamos mintys, meilė darbui yra garantai, kai vizija tampa tikrove. „Norėtųsi, kad knyga neišnyktų iš žmogaus gyvenimo. Ypač tai svarbu kaimo žmogui, jaunimui, vaikams, kurie nelanko mokyklos. Apskritai kiekvieno žmogaus gyvenime knyga - raktas į pažinimą“- mąsto J.Matulienė.[2]Aplankius Suomijos, Švedijos bibliotekas, J.Matulienei gimė nauja mintis - juk pats laikas katalogus įvesti į kompiuterį, įkurti užsienio kalbų skaityklą, kurioje būtų galima naudotis kompiuteriu, mokantis svetimos kalbos, įrengti skaityklą, kurioje būtų rajono savivaldybės tarybos posėdžių sprendimai, mero potvarkiai. Viskas turi būti prieinama žmogui, kaip Švedijos parlamento bibliotekoje. 2007 metais Janinai Matulienei paskirta Valstybinė pensija.

Bibliografija

Kam auga ąžuolas? : [apie prie M. Daukšos ąžuolo vykusią Kalbos šventę]/ Leonas Milčius. - Nuotr. // Darbų ir laiko tėkmėje. - Vilnius : UAB "Valstiečių laikraštis", 2002. - P. 25.

Matulienė-Šimkutė, Janina : [biografija] // Kas yra kas Lietuvoje. – 2000.- P. 444.

Ordinas už drąsą svajoti? : [pokalbis su Kėdainių M. Daukšos viešosios bibliotekos direktore J. Matuliene / kalbėjosi] Ieva Koreivaitė. // Penktadienio pokalbiai. - Kėdainiai : Rinkos aikštė, 2001. - P. 103-107.

Ar išgyvens Lietuvos bibliotekos? / parengė Mindaugas Kvietkauskas // Metai. - 2000, Nr.2, p.93-99.

Bibliotekoje - ir parodos, ir žymių žmonių viešnagės, ir.. ./ Zita Civilkaitė // Kėdainių garsas. - 2000, spalio 7, p.4-5.

Bibliotekoje – knygynas! // Kėdainių biblioteka. – 1994, Kėdainiai. P. 3

Daina – tai kelias į žmonių širdis: [apie Kėdainių centrinės bibliotekos ansamblį „Joriją“] / Birutė Lysenkienė // Kėdainių biblioteka. – 1994, Kėdainiai. P. 3

Dekretas dėl apdovanojimo Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu ir Gedimino ordino medaliu (1997 02 10 Nr.1200) : 1 straipsnis. Vasario 16-osios - Valstybės atkūrimo dienos proga apdovanoju Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu Lietuvai, jos ūkiui, kultūrai, mokslui ir švietimui nusipelniusią Lietuvos Respublikos pilietę Janiną MATULIENĘ - Kėdainių M.Daukšos viešosios bibliotekos direktorę / Lietuvos Respublikos Prezidentas // Valstybės žinios. - 1997, vas. 14 (Nr.14), p.295.

Didelėj troboj [pokalbis su centrinės bibliotekos direktore Janina Matuliene / kalbėjosi Ramutė Šukienė. // Kėdainių biblioteka. – 1994, Kėdainiai. P. 1, 6

Didelėj troboj – didelė šventė : [apie centrinės bibliotekos atidarymo šventę po kapitalinio remonto] / Lina Kazlauskienė // Tarp knygų. - 1995, Nr.1, p. 9-10.

Geriau kartą pamatyti : [apie Kėdainių viešosios bibliotekos darbuotojų išvyką į Stokholmo (Švedija) ir Talino (Estija) bibliotekas] / S. Gailius // Tarp knygų. - 1996, Nr.9, p.39-40.

Gerumo niekada nebūna per daug : [aklųjų ir silpnaregių etnografiniam ansambliui vadovauja viešosios bibliotekos direktorė Janina Matulienė] / A. Ramoška // Kėdainiai. – 1995, birž. 14-21, p. 5.

Įdėmus žvilgsnis į bibliotekas / Irma Ardavičienė - Nuotr. // Rinkos aikštė. - 2001, geg. 14, p. 2.

Iš Suomijos bibliotekų sugrįžus / Janina Matulienė. Kalbėjosi J. Tamašauskienė. - // Kėdainių garsas. - 1996, lapkr. 21, p. 3.

Jorija - pavasario žaluma : [apie bibliotekos direktorės J. Matulienės įkurtą folkloro ansamblį] / Zita Zokaitytė // Kėdainių garsas. - 2007, lapkr. 20, p. 5.

Kalbėtasi apie kultūrą / Virginija Vasylienė // Kėdainių garsas. - 2000, bal. 22, p. 6.

Kėdainių viešajai bibliotekai - 80 / Zita Civilkaitė. // Tarp knygų. - 2000, Nr.12, p.6-8.

Kukliai atšvęstas jubiliejus / Valerija Gedvilienė - Nuotr. // Rinkos aikštė. - 2001, rugpjūčio 17, p.5.

M.Daukšos viešajai bibliotekai - 80 metų / Reda Latušenkienė - Nuotr. // Rinkos aikštė. - 2000, spal.16, p.1-2.

M. Daukšos žodžiai – mūsų pilietinė konstitucija : [apie tarptautinę ekslibrisų parodą] / A. Buškevičienė. – XXI amžius, 1999, spal. 20, p. 6.

Modernios bibliotekos link / E. Stasiukaitienė // Tarp knygų. - 1998, Nr.2, p. 33-34.

Nuo Nevėžio iki Daugyvenės : [apie „Poezijos pavasario“ šventę Kėdainiuose] / A. Šidlauskas // Literatūra ir menas. – 1996, birž. 1, p. 16. Pasikvieskime į svečius "Joriją" / Angelė Buškevičienė - Nuotr. // XXI amžius. - 2001, gruod. 5, p. 6.

Pirmieji ansamblio žingsniai : [apie centrinės bibliotekos ansamblį „Joriją“] // Tarybinis kelias. - 1978, bal. 8.

Praeities palikimas kuria ateitį / Janina Matulienė // Kėdainių garsas. - 2000, rugs. 16, p. 5.

Praradimai ir atradimai / Janina Matulienė. – Tarp knygų, 1994, Nr. 4, p. 1-2.

Septintasis LBD suvažiavimas : apie Lietuvos bibliotekininkų draugijos suvažiavimą. Minima, kad paskelbtas LBD tarybos nutarimas, kuriuo už nuopelnus Lietuvos bibliotekininkystei ilgametei buvusiai M. Daukšos viešosios direktorei J. Matulevičienei (Matulienei) suteiktas LBD garbės narės vardas./ Vytautas Rimša. - Iliustr. // Tarp knygų. - 2008, Nr. 2, p. 14.

Šis jo žingsnis labai žmogiškas : [M. Daukšos viešosios bibliotekos direktorės Janinos Matulienės atsakymai į klausimus apie svarbiausius įvykius Lietuvoje, Kėdainiuose ir asmeniniame gyvenime] / K. Stankevičiūtė // Kėdainių garsas. – 1997, spal. 17, p. 4.

Tos senosios dainos : [apie „Jorijos“ ansamblio 20-metį. Minima bibliotekos direktorė J. Matulienė] / Lina Kazlauskienė // Kėdainių garsas, 1997,spal. 25, p. 4.

Tradicinė kraštiečių klubo šventė Vilniuje / Elena Skarupskienė. - Iliustr. - Žinios // Rinkos aikštė. - 2005, saus. 5, p. 5.

Trisdešimt pavasarių žydėjusi "Jorija" [apie J. Matulienės suburtą bibliotekos folkloro ansamblį]/ Justina Jakovleva. // Rinkos aikštė. - 2007, lapkr. 19, p. 12.

Turtingas "Temelos" jubiliejus  : [apie J. Matulienės vadovaujamą aklųjų ir silpnaregių ansamblį „Temela“]. / Elena Skarupskienė. - Iliustr. // Rinkos aikštė. - 2004, rugpj. 6, p. 5.


Apie ją


Ar išsipildė svajonė : [Apie centrinės bibliotekos direktorę J. Matulienę] / B. Jonušaitė // Gimtasis kraštas, 1982, lapkr. 18, p. 6

„Biblioteka – mano šventovė“ : [apie geriausią 1994 metų Lietuvos bibliotekininkę – Kėdainių centrinės bibliotekos direktorę Janiną Matulienę]. / A. Anužis // Diena. – 1995, geg. 24, p. 1, 6.

Čia visas gyvenimas : [Apie centrinės bibliotekos direktorę J. Matulienę] / L. Kazlauskienė // Bibliotekų darbas. - 1985, Nr. 12, p. 16-17.

Geriausia bibliotekininke tapo kėdainietė [J. Matulienė] / A. Skaisgirytė // Lietuvos aidas. – 1995, kovo 15, p. 17.

Įkūrė inteligentų klubą, o moterų partiją – gal vėliau? : [Janina Matulienė, centrinės bibliotekos direktorė įkūrė inteligentų klubą] / L. Kazlauskienė // Kėdainių garsas. - 1995, saus. 26, p. 3.

Įstatymas palietė ir bibliotekos direktorę / Zita Zokaitytė // Kėdainių garsas. - 2001, rugpj. 14, p. 1-2.

J. Matulienė – 1994 metų bibliotekininkė // Kėdainių garsas. - 1995, kovo 11, p. 7.

Janinai Matulienei paskirta valstybinė pensija / Zita Zokaitytė // Kėdainių garsas. - 2007, lapkr. 22, p. 1, 5.

Kai vizija tampa tikrove : [apie bibliotekininkę Janiną Matulienę] / Angelė Buškevičienė // XXI amžius. - 2001, spal. 31, p.5.

Kultūros premijos – Janinai Matulinei ir Petrui Labeckiui / Kėdainiai. – 1995, saus. 4-11, p. 1.

Masinė kultūra negali kelti žmogaus intelekto / Lina Kazlauskienė. [Pokalbis su Kėdainių M.Daukšos viešosios bibliotekos direktore Janina Matuliene apie darbo pradžią, geriausius ir sunkiausius bibliotekai metus, kaimo bibliotekų likimą, jos pačios būdo bruožus]. // Kėdainių garsas. - 2000, spal. 12, p. 3-4.

Pagerbtas bibliotekininkių triūsas : [apie Kultūros ministerijoje apdovanotą centrinės bibliotekos direktorę Janiną Matulienę] / U. Viduklytė // Literatūra ir menas. – 1995, bal. 8, p. 14.

Pareigos: M.Daukšos viešosios bibliotekos direktorė Janina Matulienė nuo rugpjūčio 20 d. atleista iš darbo pagal LR valstybės tarnybos įstatymo 56 str. 13 dalį - pasibaigus įstaigos vadovo kadencijai. Jos pareigos laikinai pavestos direktorės pavaduotojai Zitai Civilkaitei.// Rinkos aikštė. - 2001, rugpj. 27, p. 2

Reikia dvasios ramybės : [apie centrinės bibliotekos direktorę J. Matulienę] / L. Kazlauskienė // Tarp knygų. - 1995, Nr. 5, p. 1-3.

Ugdykime meilę knygai /R. Gudaitytė. Pokalbis su Kėdainių M.Daukšos viešosios bibliotekos direktore Janina Matuliene // Tarybinis kelias. - 1986, rugpj. 9

Internetiniai puslapiai

1. http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDaiginys

2. http://www.xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20011031/zvil_01.html

3. http://www.lbd.lt/reng/laureatai.htm

4.http://paksas.president.lt/ordinai/table.phtml?sort=decree_no,12550,0

5.http://postilla.mch.mii.lt/Menas/eksllibrPEuropa.htm

6. http://postilla.mch.mii.lt/Dauksa/apiedauksa.htm

7.http://www.kedainiai.rvb.lt/index.php?act=about&id=15

8. http://www.kedainiai.rvb.lt/index.php?act=about&id=17

"Darbo knygelė"

1985 m. 30 m. darbo jubiliejaus proga Kėdainių bibliotekos kolektyvas Janinai Matulienei padovanojo šmaikščią dovaną – ,,Darbo knygelę“ (asmeninio gyvenimo ir darbo krypčių planą) su humoristiniais Undinės Radzevičiūtės piešiniais.

1. 1955.X. 8 Paskirta Tytuvėnų rajono Maižiškių apylinkės bibliotekos vedėjos pareigoms.

2. 1959. III. 31. Priimta Šilalės rajoninės bibliotekos skaityklos vedėjos pareigoms nuo 1958 m. balandžio mėn. 4 d.

3. 1960. IX. 6. Priimta Raseinių rajoninės bibliotekos kilnojamojo fondo vedėjos pareigoms.

5. 1962. XII. 26. Pervesta į Kėdainių rajoninę biblioteką abonemento vedėjos pareigoms.


6. 1967.III. 23. Paskirta Kėdainių rajoninės bibliotekos vedėja nuo 1967 m. kovo 23 d.


1977. 07. 15. Kėdainių CB direktorė.