Biliakiemio mokykla atgimimo laikotarpiu

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 3,9 / 5 (52 balsai)
1989 m.rugsėjo mėn.1 d. mokykloje mokėsi 33 mokiniai ir dirbo mokytojos: vedėja Rita Lapackienė, mokytojos Gražina Ulevičienė ir naujai priimta pirmos klasės mokytoja Dalia Mikolaitienė. Tai buvo metas, kada jau buvo stipriai įsisiūbavęs Sąjūdis ir mokytojos pradėdamos mokslo metus klasėse nukabimo sovietinių vadų portretus.
   1990 m. mokytojos Bronė Šinkūnienė (ji pakeitė į motinystės atostogas išėjusią G.Ulevičienę) ir Dalia Mikolaitienė aktyviai sekė politinius įvykius ir Biliakiemio kultūros namuose vasario 16 d. surengė didžiulę „Senelių ir anūkų šventę“, kurioje jau skambėjo žodžiai apie laisvę, nepriklausomybę. Buvo deklamuojamos Antano Miškinio, Bernardo Brazdžionio eilės, skirtos Lietuvai.
   1991-1992 m. mokiniai, vadovaujami mokytojos Dalios Mikolaitienės ir muzikos mokytojos Stasės Kapcevičienės pradėjo giedoti bažnyčioje ir surengė pirmąją po atkurtos nepriklausomybės, puikią Motinos dienos šventę. Iškilmingai skambėjo Lietuvos himnas, daina Maironio eilėmis „Lietuva brangi“ ir kt. Šventinio scenarijaus autorė buvo pati mokytoja Dalia.
   Mokykla su giliausiu liūdesiu minėjo sausio 13-osios įvykius. Rytojaus dieną po kruvinųjų įvykių prie televizijos bokšto D.Mikolaitienės klasėje ant lentos buvo surašytos visos tą dieną žinomos žuvusiųjų pavardės, visi mokiniai pagerbė juos tylos minute, uždegė žvakutes, buvo sukalbėta malda. Žuvusiųjų sąrašas vis ilgėjo, daugėjo apie juos žinių, buvo tikslinamas. Ir taip lentoje, su paaukojusių gyvybes už Lietuvos laisvę žmonių pavardėmis sąrašas išbuvo visą mėnesį. Niekas neišdrįso nutrinti nei vieno žodžio, nei vienos raidės. Buvo rimtis ir susikaupimas.
   1992-1993 m. mokykloje mokinių mažėjo, nes iširo kolūkiai, daugelis jaunų žmonių nebetenko darbo. Mokykloje liko dirbti tik dvi mokytojos – Dalia Mikolaitienė ir Rita Kuliavienė. Aktyvių mokytojų dėka, mokykloje sukuriamas vaikiškas lėlių teatro spektakliukas. Vaidinimui scenarijų, kuris pasakoja apie piktą vilką, kuris norėjo užgrobti svetimą žemę, sukūrė D.Mikolaitienė, o lėles su vaikais pasigamino mokytoja Rita. Mokytojos ir mokiniai, ir toliau aktyviai dalyvavo bažnyčioje vykstančiuose renginiuose.
   1993-1994 m. Biliakiemio bažnyčioje vargonininke pradeda dirbti Rita Deveikienė. Ji ir mokykloje moko vaikus muzikos, todėl suburiami mokiniai ir sukuriamos vaikų mišios, kurias gieda vaikučiai ( vad.R.Deveikienė ir D.Mikolaitienė). Su renginiu per mišias dalyvaujama ir Skudutiškio bažnyčioje.
  Mokytojų dėka,o ypatingai mokytojos Dalios Mikolaitienės, mokiniams buvo skiepijamas patriotizmas, meilė ir pagarba savam kraštui, gimtinei, atgimusiai, iš nepriklausomybės pančių išsivadavusiai LIETUVAI.
   Panaudota literatūta: „Biliakiemio mokyklai – 90“,knygos sudarytojas Vytautas Pranas Katinas,2009 m. psl.167