Biobibliografinio leidinio „Anykščių kraštotyrininkai“ antros dalies sutiktuvės

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (40 balsai)


2018 m. gruodžio 8 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje džiaugtis naująja anykštėnų kraštotyrininkų knyga „Anykščių kraštotyrininkai: biobibliografinis žodynas“ Antroji dalis. Bibliografinė medžiaga (1889-2017) susirinko beveik septynios dešimtys knygos bičiulių, kraštotyrininkų, rėmėjų, svečių iš Visagino, Ignalinos, Panevėžio, Utenos, Kauno ir Vilniaus.


Susirinkusiems buvo pristatyta Anykščių kraštą ir jo praeities tyrėjus reprezentuojančio dvitomio leidinio antroji knyga, kurią parengė profesorius Osvaldas Janonis, Viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja Audrone Berezauskiene kartu su skyriaus darbuotomis Ligita Matuliene ir Birute Venteraitiene,
Knygos sutiktuvių renginį vedė ir sudarytojų vardu leidinį pristatė bibliotekininkė Judita Skačkauskienė.

 
Įžvalgomis apie naująją knygą ir bibliografinio darbo svarbą dalinosi nemažas būrys kalbėtojų. Nuoširdžiai sudarytojų parengta nauja knyga džiaugėsi ir anykštėnus sveikino mokslininkas Bronius Šablevičius. Visagino viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Dalia Savickaitė atkreipė dėmesį, kad bibliotekininko, kaip ir gydytojo, profesinė etika reikalauja į visus žmones žiūrėti vienodai, teikti jiems reikalingą pagalbą, esant reikalui neleisti politikams iškraipyti istorijos sau palankiu rakursu, kaupti informaciją apie faktus, kiek palankūs ar nepalankūs jie būtų jų vykdomai politikai. Atsargos pulkininkas, kraštotyrininkas Gediminas Grina, vertindamas išleistą bibliografinę knygą, prisiminė studijų metus, kai atlikdamas bandymus su lazeriais, privalėdavo ne tik aprašyti atliktus bandymus, bet ir papildyti susistemintą medžiagą bibliografiniais įrašais. Jo nuomone tokios knygos yra labai svarbios tyrinėjimų darbuose. Kraštotyrininkas Gintaras Vaičiūnas savo kalboje pabrėžė bibliografinės medžiagos svarbą, rengiant informacinius bei istorinius leidinius.


Anykštėnus bibliotekininkus naujo leidinio pasirodymo proga sveikino Anykščių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius, Visagino viešosios bibliotekos direktorė Dalia Sargūnienė bei Visagino savivaldybės Kultūros, turizmo, sporto, kalbos kontrolės skyriaus specialistė Irena Rokickaitė, muziejininkas, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos valdybos pirmininkas Tautvydas Kontrimavičius.


Vilniaus anykštėnų sambūrio tarybos pirmininkė, UAB „Petro ofsetas“ vadybininkė Regina Smetonaitė tardama sveikinimo žodį padovanojo Anykščių viešajai bibliotekai leidinio „Lietuvos nacionalinis atlasas“ trečiąjį tomą bei knygą „Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: Knygose išlikusi praeitis“. Renginio viešnia pažymėjo, kad 777 puslapių (tiek puslapių gaunasi sudėjus abi biobibliografinio žodyno „Anykščių kraštotyrininkai“ dalis) nebūtų buvę, jei ne darbščiųjų kraštotyrininkių atkaklumas, užsispyrimas, degimas idėja, meilė savo darbui bei užsibrėžto tikslo siekimas. Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus darbuotojoms ir profesoriui O. Janoniui sveikinimo žodžius išsakė ir gėles teikė kraštotyrininkas Tautvilis Uža.
Knygos sudarytojai dėkojo keturioms dešimtims anykštėnų, kurie finansiškai parėmė knygos leidimą.Renginio metu buvo atidaryta edukacinių-informacinių plakatų paroda „Anykščiai XIX a. – XX a. pr. knygose“. Parodą, kurios idėjos autorius yra prof. O. Janonis, pristatė B. Venteraitienė.


Renginio metu skambėjo Roberto Čapkevičiaus pianinu bei bardo Algimanto Barono gitara atliekami muzikos kūriniai.


Tikime, kad naujoji knyga praturtins Anykščių rajono ir Lietuvos kraštotyros, bibliografijos bei kultūros mokslinių knygų lobyną ir ilgai tarnaus ne vien šių mokslo sričių specialistams, bet ir skaitytojams, besidomintiems minėtos krypties darbais.Birutė VENTERAITIENĖ
Nuotraukos Tautvilio UŽOS